Archive for Październik, 2018

Ostatnia sesja VII kadencji.

22 września 2018 r. odbyła się XXX sesja Rady Gminy Nowy Duninów – najprawdopodobniej ostatnia w VII kadencji Rady.

Porządek obrad specjalnie nie różnił się od zwykłych sesji. Sprawozdania z działalności przedstawiły jednostki organizacyjne podległe gminie. Rada podjęła kilka uchwał, w tym dot. zmian w budżecie i zabezpieczeniem dodatkowych środków na budowę ul. Parcelowej w Nowym Duninowie. Warto wspomnieć, że było to pierwsze posiedzenie dla nowej Sołtys sołectwa Popłacin Pani Wioletty Myczki. Witamy. Koniec obrad zdominowały podziękowania i pożegnania.

M.in. pod adresem Radnych i wójta od kierowników placówek kulturalno – oświatowych i Radnej Rady Powiatu Płockiego Ewy Kowalak.

„To był dobry czas dla gminy Nowy Duninów i nie tylko w obszarze inwestycji – mówi wójt. Wiele zmieniło się też w relacjach między mieszkańcami. W dużej mierze to zasługa naszych organizacji pozarządowych, które działają w kilku naszych miejscowościach, a które także szeroko współpracowały z samorządem i radami sołeckimi. Póki jest zaangażowanie mieszkańców w sprawy gminy, póty będziemy iść jedną drogą i do jednego celu. To ważne, bo gmina Nowy Duninów to nie samorząd, nie tylko miejsce, ale mieszkańcy. Dziękuję wszystkim Państwu w imieniu swoim i kolegów Radnych za kolejne, wspólne 4 lata.”


Budowa Parcelowej aktualna

Czas na dobre informacje dla mieszkańców ulicy Parcelowej w Nowym Duninowie, ale zanim o nich powiemy, krótkie przypomnienie:

W 2017 roku wójt złożył wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego do dofinansowanie Budowy drogi gminnej w m. Nowy Duninów ul. Parcelowa Etap I. Trochę trwało zanim otrzymaliśmy odpowiedź, ale w lipcu 2018 wójt mógł ogłosić przetarg i ogłosił. Ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych otrzymaliśmy dofinansowanie kwocie 100 tys. zł.

Do przetargu stanęła jedna firma, której oferta mocno przewyższała wysokość kosztorysu. Drugi przetarg sytuacji specjalnie nie poprawił. Jako jedyna wystartowała ta sama firma – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych S. A. ul. Krośniewicka 5 09-500 Gostynin z ofertą na kwotę brutto 410.162,48 zł. I znów brakowało środków w budżecie gminy.

Spotkania z Komitetem Budowy Drogi, Radnymi i jest decyzja. W poniedziałek 8 października wójt podpisze umowę z wykonawcą. Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec listopada 2018.

parcelowa_534_0222_2017_09_27_org_kmWykonana zostanie przebudowa drogi na odcinku 250 mb. Planowany do realizacji zakres rzeczowy obejmuje: podbudowa z kruszywa łamanego oraz nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej szerokości 3,5m przepusty pod skrzyżowaniami, wykopanie rowu odwadniającego, pobocza z mieszanki kamiennej, oznakowanie pionowe.

O wejściu wykonawcy na plac budowy będziemy informowali. W czasie robót zostanie uruchomiony objazd. Szczegóły podamy niebawem.

Jeszcze jedna prośba do właścicieli nieruchomości położonych przy ul. Parcelowej w Nowym Duninowie. Ci wszyscy z Państwa, którzy planują włączenie się do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej niech rozważą wykonanie inwestycji przed budową drogi. Po wykonaniu prac mogą pojawić się trudności z wykonaniem przyłączenia. O szczegółach poinformują Państwa pracownicy Urzędu Gminy w Nowym Duninowie (ul. Osiedlowa 1) pod nr telefonu: 24/2610236 wew. 110 – Kierownik ref. RG K. Piłatowicz.

Go to Top