Archive for Wrzesień, 2018

XII Sejmik Turystyczny Województwa Mazowieckiego

Unijne pieniądze na Mazowszu, czyli u nas

Tablica z numerem domu – ważna rzecz!

Fundusz sołecki 2019 na start.

W imieniu sołtys Zofia Garwacka oraz sołtys Teresy Michalskiej zapraszamy mieszkańców na zebranie
————
zdjęcie zrobione podczas Jarmarku 2018

soltysi246_2018_09_01_org_ug

Parcelowa będzie budowana?

 


Praca w zastępstwie Kierownika GOPS

WÓJT GMINY NOWY DUNINÓW ZATRUDNI NA ZASTĘPSTWO KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM DUNINOWIE.

powiązane pliki:

  • Ogłoszenie o naborze – pobierz plik
  • Kwestionariusz osobowy – pobierz plik
  • Klauzula informacyjna RODO – pobierz plik
  • Zgoda na przetwarzanie danych – pobierz plik
  • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe pobierz plik

Serce gminy dla Patryka

Stypendia szkolne

Przejdź do zakładki: STYPENDIA/ ZASIŁKI: http://nowyduninow.info.pl/?page_id=4676. 

17 tys. dla OSP

W ubiegłym tygodniu Wójt podpisał umowę z Ministrem Sprawiedliwości o dofinansowanie zakupu doposażenia dla naszych trzech OSP. Wniosek opiewał na kwotę 17 tys. zł z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego, w tym m.in. na zakup automatycznego defibrylatora i toreb ratowniczych. Kwota ta pokrywa w 99 % koszty zakupu sprzętu.
Co roku nasze Ochotnicze Straże Pożarne otrzymują wsparcie od Marszałka Województwa Mazowieckiego, a w ostatnich latach również od Starosty Płockiego. Także przedstawiciele innych instytucji, takich jak PZU, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, MSWiA – mówi wójt – wspierają samorząd w utrzymaniu na wysokim poziomie lokalnych OSP. Trudno nie wspomnieć o mieszkańcach. Oni też nie zapominają o strażakach, nawet podczas składania PIT-ów. Z naszego 1% można uzbierać całkiem pokaźną sumę.
Skąd takie zaangażowanie w wsparcie funkcjonowania strażaków ochotników? Dziś każdy wie że wyposażenie w specjalistyczny sprzęt, w tym szczególnie sprzęt ratowniczy poprawia sprawność działań, jakie podejmują nasze straże w czasie akcji ratowniczych, a tym samym nasze bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo nas – zwykłych ludzi.Go to Top