Archive for Wrzesień, 2018

Wspólne posiedzenie Komisji

Rozpoczęło się wspólne posiedzenie komisji przed XXX sesją Rady Gminy, która zaplanowana została na najbliższy piątek na godz. 10.00.
W posiedzeniu udział bierze także wójt gminy Mirosław Krysiak

SF w Soczewce – szkoła z tradycjami

Szkoła Filialna w Soczewce – mała, ale z charakterem placówka oświatowa, o której przyszłość na mapie szkół mocno zabiega samorząd i niestety nieliczni, w porównaniu do lat minionych, rodzice. Budynek jest wyremontowany, jest plac zabaw wybudowany w ramach programu „Przedszkolak w szkole”, boisko do piłki nożnej wybudowane z w ramach PROW na lata 2007 – 2013 i boisko do kosza. Zaplecze jest, a dodatkowo działa tu też GOK, który organizuje zajęcia dla dzieciaków po lekcjach.


„Mam nadzieję, że uda się przetrwać trudny okres i szkoła w Soczewce znów będzie kształcić i wychowywać liczne, jak kiedyś, grono młodych Soczewiaków – mówi wójt. Dla mnie osobiście jest to wyjątkowe miejsce, to moja szkoła, w której zdobywałem wiedzę, zawierałem przyjaźnie, z której, jak inni moi rówieśnicy ruszaliśmy w szeroki świat z plecakiem pełnym dobrych rad i wskazówek, ale także wyposażeni w wiedzę historyczną. W tej szkole właśnie, nauczyciele kreślili w naszych sercach takie wartości jak patriotyzm i szacunek do drugiego człowieka. Stąd wynieśliśmy przekonanie, że Polak brzmi dumnie.”


Nie inaczej jest dziś. Choć uczniowie tylko najmłodsi, bo to klasy I – III i przedszkolaki, to duch szkoły w Soczewce ten sam i dalej uczy się tu patriotyzmu, przekazuje najważniejsze dla nas wszystkich wartości. Dobrą okazją do kształtowania młodego pokolenia są wspomnienia, np. II Wojny Światowej. Wczoraj wspominano właśnie tamten czas, tamte wydarzenia i tamtych ludzi. Obok uczniów Szkoły Filialnej w Soczewce stanęli na apelu ich koledzy i koleżanki z SP w Nowym Duninowie. Byliśmy tam i przekazujemy krótką relację.
 Kąpielisko nad jeziorem Soczewka

W sezonie letnim plaża nad jeziorem Soczewka była jest i będzie miejscem chętnie odwiedzanym przez turystów i mieszkańców gminy. To świetne miejsce do wypoczynku z dziećmi. Od wielu lat wójt organizuje tu miejsce do kąpieli.

Na gminnej działce w tym roku sporo się zmieniło. Teren został utwardzony, w tym zorganizowano miejsce pod gastronomię, ciągi piesze (także po koronie wału), pojawił się plac zabaw dla maluchów. Są nowe ławki i kosze, a nawet altanka, w której można się schronić przed deszczem lub słońcem. Miejsce na rower przy altance też się przyda – to zasługa Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego.


„Zgodnie z obowiązującymi przepisami podmioty zewnętrzne mogą zgłaszać chęć organizacji kąpieliska lub miejsca wykorzystywanego do kąpieli do końca roku kalendarzowego poprzedzającego sezon kąpielowy (termin rozpoczęcia i zakończenia sezonu określany jest uchwałą Rady Gminy). W minionych latach nie wpłynął do  mnie żaden taki wniosek – mówi wójt. Dlatego, w miarę naszych możliwości, bezpieczeństwem nad jeziorem Soczewka i organizacją miejsca dla kąpiących się, samorząd zajął się sam. Z pomocą przyszedł Marszałek Województwa Mazowieckiego, który w ramach PROW 2014 – 2020, dofinansował modernizację terenu przylegającego do plaży w Soczewce pod szyldem Leadera+.

My, wzorem lat ubiegłych zabezpieczyliśmy ratowników. Ich zatrudnienie na 1 miesiąc wynikało bezpośrednio z obowiązujących przepisów i braków kadrowych (od  2018 roku nie można zorganizować miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na okres dłuższy niż 30 dni). Udało się też zorganizować małą gastronomię. W tym roku znów mogliśmy dobrze zjeść nad jeziorem. Przypomnę jeszcze tylko, że miejsce to jest i pozostanie miejscem ogólnodostępnym.

Kolejny sezon najprawdopodobniej będzie wyglądał nieco inaczej. Płocki WOPR wyszedł z inicjatywą podjęcia z nami współpracy przy organizacji kąpieliska nad jeziorem Soczewka. Pierwsze spotkanie w tej sprawie odbyłem w ubiegłym tygodniu z Prezesem Zarządu Cezarym Obczyńskim. Wierzę, że razem uda nam się zorganizować bezpieczne kąpielisko w Soczewce działające przez całe wakacje.”


XII Sejmik Turystyczny Województwa Mazowieckiego

Unijne pieniądze na Mazowszu, czyli u nas

Tablica z numerem domu – ważna rzecz!

Fundusz sołecki 2019 na start.

W imieniu sołtys Zofia Garwacka oraz sołtys Teresy Michalskiej zapraszamy mieszkańców na zebranie
————
zdjęcie zrobione podczas Jarmarku 2018

soltysi246_2018_09_01_org_ug

Parcelowa będzie budowana?

 


Praca w zastępstwie Kierownika GOPS

WÓJT GMINY NOWY DUNINÓW ZATRUDNI NA ZASTĘPSTWO KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM DUNINOWIE.

powiązane pliki:

  • Ogłoszenie o naborze – pobierz plik
  • Kwestionariusz osobowy – pobierz plik
  • Klauzula informacyjna RODO – pobierz plik
  • Zgoda na przetwarzanie danych – pobierz plik
  • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe pobierz plik

Serce gminy dla Patryka

Stypendia szkolne

Przejdź do zakładki: STYPENDIA/ ZASIŁKI: http://nowyduninow.info.pl/?page_id=4676. 

17 tys. dla OSP

W ubiegłym tygodniu Wójt podpisał umowę z Ministrem Sprawiedliwości o dofinansowanie zakupu doposażenia dla naszych trzech OSP. Wniosek opiewał na kwotę 17 tys. zł z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego, w tym m.in. na zakup automatycznego defibrylatora i toreb ratowniczych. Kwota ta pokrywa w 99 % koszty zakupu sprzętu.
Co roku nasze Ochotnicze Straże Pożarne otrzymują wsparcie od Marszałka Województwa Mazowieckiego, a w ostatnich latach również od Starosty Płockiego. Także przedstawiciele innych instytucji, takich jak PZU, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, MSWiA – mówi wójt – wspierają samorząd w utrzymaniu na wysokim poziomie lokalnych OSP. Trudno nie wspomnieć o mieszkańcach. Oni też nie zapominają o strażakach, nawet podczas składania PIT-ów. Z naszego 1% można uzbierać całkiem pokaźną sumę.
Skąd takie zaangażowanie w wsparcie funkcjonowania strażaków ochotników? Dziś każdy wie że wyposażenie w specjalistyczny sprzęt, w tym szczególnie sprzęt ratowniczy poprawia sprawność działań, jakie podejmują nasze straże w czasie akcji ratowniczych, a tym samym nasze bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo nas – zwykłych ludzi.Go to Top