Archive for Sierpień, 2018

Sesja Rady Gminy

sesja_sierpien2018_534Trwają obrady sesji Rady Gminy zwołanej na wniosek Wójta. Sesja odbywa się poza ustalonym terminarzem, bo jest kilka pilnych spraw wymagających uwagi naszych Radnych. Wójt dziś przedstawił projekty uchwał m.in. w sprawach: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i uchwale Budżetowej na rok 2018 oraz dotyczących maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż alkoholu i odstępstw od zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych. Jest też projekt zmiany uchwały dot. współfinansowania drogi powiatowej do Grodzisk.

 

Strażacy zapraszają

plakat_zawody_osp2018_534Strażacy zapraszają

Uwaga hodowcy pszczół !031_2018_06_20_org_km534


zdj. Teresa Milczarska i Zofia Jaskuła odznaczone Medalem “Zasłużony dla Powiatu Płockiego”.

Jarmark Duninowskie Święto Plonów.

1 września, godz. 14.30. Port w Nowym Duninowie. Jarmark Duninowskie Święto Plonów.
Zanim jednak spotkamy się na Jarmarku, zbieramy nakrętki (https://www.ekologia.pl/srodowisko/ochrona-srodowiska/nakretki-butelek-pet-masowa-akcja-spoleczna,11973.html). Można je przekazać do sołtysa lub przynieść 1 września na Jarmark. Jest to część akcji “Serce gminy dla Patryka”, którą przeprowadzą członkowie GKS “Fala” Nowy Duninów podczas Jarmarku. Chodzi o naszego mieszkańca, Patryka Ciesielskiego, który potrzebuje nowego wózka. Może uda się choć jego część sfinansować z nieprzydatnych nam już nakrętek?
Prosimy o przekazanie informacji sąsiadom i znajomym. Zapraszamy 1 września do portu.Go to Top