Archive for Czerwiec, 2018

Regaty Żeglarskie 2018

Już 14 lipca, tj. za dwa tygodnie spotykamy się o godz. 10.00 w porcie po raz dwudziesty trzeci. To jest dopiero wynik. Wielu z Was zdążyło w tym czasie założyć rodziny, a nawet wychować dzieci i doczekać wnuków. To są dopiero wspomnienia. Macie zdjęcia z pierwszych edycji Regat? Wysyłajcie na FB lub pocztą elektroniczną: promocja@nowyduninow.info.pl. Będziemy razem wspominać.

W tym roku gra zespół CLASSIC.

A teraz kilka informacji dla żeglarzy i nie tylko.


Uwaga rolnicy!

ug_infoRolnicy poszkodowani w wyniku suszy rolniczej mają mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w uprawach. Termin składania wniosków: do 16 lipca 2018 roku, w pok. nr 7 Urzędu Gminy w Nowym Duninowie.

W zgłoszeniu należy podać wszystkie uprawy występujące w gospodarstwie rolnym, niezależnie od stopnia zniszczenia, aby ogólny areał zasiewu był zgodny z wnioskiem składanym do ARiMR o dopłaty w 2018 roku. Ponadto rolnicy posiadający hodowlę muszą wpisać ilość sprzedanych zwierząt z 3 ostatnich lat.

Zgodnie z regulaminem działania terenowych komisji, szacowanie szkód dokonuje się do czasu zbioru plonu głównej uprawy lub jej likwidacji. Warunkiem sporządzenia przez Komisję protokołu z szacowania strat w uprawach jest złożenie przez rolnika wniosku w odpowiednim terminie. Na podstawie wniosku oraz wizyty w terenie wypełniony zostanie protokół.

Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie , pok. nr 7, czynny w godzinach pracy urzędu Pn, Wt, Cz. Pt. 7.00-1500 i Śr. 900-1700, u sołtysa lub:

Utrudnienia na Pl. Strażackim

Posiedzenie Zarządu Gminnego OSP RP

Program posiedzenia przewidywał zaledwie kilka punktów, ale okazuje się bardzo istotnych dla druhów. Mówiono m.in. o potrzebie szkoleń podstawowych, bez ukończenia których strażacy nie mogą wyjeżdżać do akcji. Każda z naszych OSP zgłosiła potrzeby w tym zakresie. Jak wynika jednak z informacji przekazanej przez Naczelnika Wydziału Operacyjnego PSP w Płocku mł. bryg. Artura Czachowskiego sytuacja prosta nie jest, ponieważ zapotrzebowanie w tym zakresie zgłasza prawie każda ze 116 OSP w powiecie płockim (z tego 23 OSP funkcjonują w ramach KSRG).

“Wyposażenie strażaków od wielu lat jest uzupełniane. Duże zasługi w tym zakresie ma samorząd województwa mazowieckiego. Jest to istotna pomoc szczególnie dla jednostek, które nie działają w ramach KSRG, a jest ich 93 w naszym powiecie – mówi wójt. Ostatnie zmiany dot. finansowania działalności OSP ograniczyły znacznie możliwości pozyskania środków na działalność strażaków ochotników. Stąd inicjatywa Starosty płockiego Mariusza Bieńka oraz rady powiatu płockiego. W tym roku ruszyła II edycja programu pn. „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania” dofinansowanego ze środków powiatu płockiego. Wszystkie nasze jednostki otrzymały wsparcie. Dziś oficjalnie, w imieniu Starosty Płockiego, wręczyłem strażakom symboliczne czeki na kwotę 5 tys. W imieniu zaś Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika przekazałem druhom strażakom sprzęt. Warto przy tym wspomnieć, że OSP Lipianki otrzymała wsparcie z budżetu samorządu województwa mazowieckiego w kwocie 23.742,00 na remont dachu i stolarki drzwiowej w strażnicy. OSP Dzierzązna natomiast swoją strażnicę wyremontuje ze środków unijnych”.

Gratulacje przyjął od wszystkich zgromadzonych druh Piotr Kelman, który 22 czerwca odebrał z rąk wojewody mazowieckiego Brązowy Krzyż zasługi. Druh Piotr wstąpił do Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Duninowie 16 kwietnia 1972 roku. Pełnił kolejno następujące funkcje: strażak, dowódca sekcji, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, a od 1992 r. pełni funkcję skarbnika.

Minutą ciszy uczczony pamięć druha Jana Jabłońskiego (https://www.facebook.com/ospnowyduninow/posts/1745021728912526)Tradycyjnie podczas strażackich spotkań druhowie świętują swoje imieniny. Dziś życzenia i kwiaty przyjmowała Magdalena oraz druhowie o imieniu: Zbigniew, Piotr i Paweł. Przyłączamy się do życzeń kolegów strażaków – wszystkiego najlepszego.

Zakończenie roku szkolnego w Soczewce.

Go to Top