Archive for Maj, 2018

Poszerzamy ofertę dla rodzin

Przy szkole w Nowym Duninowie powstaje kompleks sportowo – rekreacyjny. Wójt w ramach kilku projektów i różnych źródeł dofinansowania zmontował prawdziwe centrum sportowo – rekreacyjne.Ogłoszenie

37 rocznica śmierci patrona szkoły.

Imię Prymasa Tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego nadano Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie i Publicznemu Gimnazjum w 100 rocznicę jego urodzin. Stosowna uchwała została podjęta przez Radę Gminy 17 maja 2001 r.

Był to wyraz nie tylko uznania dla Osoby i Dzieła Kardynała, ale przede wszystkim zachęta do zgłębiania dziedzictwa Wielkiego Polaka, który wywarł ogromny wpływ na losy naszego narodu.
Społeczność szkolna na co dzień pamięta a swoim patronie, a w dni szczególnie odbywają się apele szkolne, podczas których uczniowie przypominają jego dziedzictwo.

Taki szczególny dzień jest dziś – 37 rocznica śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego. I to dziś, podczas uroczystego apelu złożono kwiaty pod obeliskiem patrona. W imieniu samorządu gminy uczyniła to sekretarz gminy Katarzyna Stawicka.


Życzę Wam takich mieszkańców

V Rodzinny Rajd Rowerowy

Go to Top