Archive for Marzec, 2018

Karolewo – czas na kanalizację.

W Nowym Duninowie trwają przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. Mieszkańcy, którzy wpłacili pełne kwoty (zgodnie z porozumieniem) mogą spodziewać się wizyty ekipy budowlanej. Szczegółowych informacji udzieli państwu kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Krzysztof Piłatowicz pod numerami telefonów: 24/2610236 wew. 110 lub 600 970 780.
Kolejnym etap budowy sieci to Karolewo. Na ostatniej sesji Radni zgodnie opowiedzieli się za przesunięciami w budżecie gminy na 2018 r., które umożliwiają wójtowi złożenie wniosku o pożyczkę do WFOŚiGW na budowę sieci w Karolewie przy drodze krajowej.
“Według planu, jeszcze w tym roku powinniśmy podłączyć do sieci kanalizacyjnej mieszkańców Karolewa przy drodze krajowej – mówi wójt. Szacunkowy koszt budowy sieci w tym rejonie to kwota ponad 1,5 mln zł. To duża inwestycja, mocno obciążająca budżet gminy, ale nie mamy innego wyjścia jak inwestować w ochronę zasobów naturalnych, że o wygodzie naszych mieszkańców nie wspomnę.”

Interpelacje Radnych. 21 marzec. Sesja Rady Gminy.

Nowy inwestor w Nowym Duninowie?

21 marca 2018 r. Sesja Rady Gminy.


Gmina Nowy Duninów. Nasza gmina.

Transport publiczny

Z transportu publicznego korzysta coraz mniej mieszkańców gminy Nowy Duninów. Audyt wykonany przez Komunikację Miejską w Płocku jednoznacznie na to wskazuje. Zależność jest prosta, im mniejsza liczba korzystających, tych mniej opłacalne kursy, a dopłaty z budżetu gminy większe.

Przewoźnik, który przez jakiś czas obsługiwał naszą gminę busami, zrezygnował.

Z Komunikacją Miejską w Płocku wójt podpisał umowę, która obowiązuje do 30 września 2018 r. Dlaczego nie do końca roku? W budżecie zarezerwowaliśmy 170 tys., ale okazało się, że do wozokilometra autobusu linii 160 musimy dopłacić znacznie więcej niż w roku 2017, tj. 5,48 zł.

Obecnie mamy 5 kursów autobusu linii 160, w tym jeden do Soczewki, dwa do Nowego Duninowa i dwa do Nowej Wsi.

Po wakacjach będzie można rozważać wprowadzenie korekt do rozkładu jazdy autobusu linii 160. Tu zachęcamy Państwa do zgłaszania swoich uwag, np. do sołtysa lub radnego.

W 2018 roku dopłacamy również do porannego kursu autobusu do Włocławka (wydatek z naszego budżetu to kwota ok. 10 tys. rocznie) i dodatkowego kursu, zorganizowanego przez PKS Gostynin o godz. 10.30: Nowy Duninów – Płock – Nowy Duninów (kursy rozpoczną się w I połowie kwietnia, w dni nauki szkolnej). Do obu tych kursów dopłacimy znacznie mniej niż do kursów organizowanych przez KM w Płocku. Jak będzie wyglądał transport publiczny w końcu roku 2018 i w 2019? Kursy autobusów Komunikacji Miejskiej w Płocku to duży wydatek.


pks_nowy_kurs_534


Ad. komentarze na FB:

Busy to była inicjatywa prywatnej firmy MARQS, która korzystała jedynie z przystanków. Z budżetu gminy nie dopłacaliśmy do tych kursów. Godziny odjazdów i przyjazdów także ustalała sama firma, która doskonale znała rozkład jazdy autobusów KM (wtedy linia nr 8).

Skatepark i dodatkowa szatnia?

W miniony poniedziałek wójt zaprosił szefów Komisji i Radnych z Nowego Duninowa na spotkanie w sprawie ewentualnej budowy skateparku w Nowym Duninowie.

Obecni na spotkaniu ustalili: rozważyć możliwość złożenia dwóch wniosków do Marszałka Województwa o dofinansowanie dwóch projektów, tj. budowy skateparku w Nowym Duninowie i rozbudowy zaplecza sportowego na obiekcie przy ul. Włocławskiej 2A, czyli szatni. Usuniecie kontenerów przy szatni wójt rozważa od dłuższego czasu, co potwierdzał również na ostatnim Walnym Zebraniu Sprawozdawczym członków LKS „Wisła”. Jednak sprawa jest na tyle skomplikowana (m.in. ograniczenia czasowe i umiejscowienie budynku szatni na terenie podlegającym konserwatorowi zabytków), że realizacja zadania z udziałem środków, które ewentualnie przekazałby Marszałek Województwa, stoi pod dużym znakiem zapytania.

O dalszych losach tych dwóch koncepcji będziemy informowali niebawem.

posiedzenie_szefów_komisjiIMG_0930_534


Pomoc żywnościowa.

ug_info19 i 20 marca 2018 r. będzie można odebrać żywność, którą dysponuje GOPS w Nowym Duninowie. Pomoc ta udzielana jest w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2017. Dystrybucja artykułów żywnościowych odbywa się w ramach dotychczasowej współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Zarządem Rejonowym w Bielsku.

Więcej informacji: http://duninow.naszops.pl/n,informacja-4

Głosujemy na Marszałka

Pomysł wart “WOW!”

Mowa o koncepcji budowy skateparku przy szkole w Nowym Duninowie. W miejscu, gdzie kiedyś planowano lodowisko. Ale, że zimy u nas są, jakie są, może uda się zrobić dla dzieciaków coś, na co czekają.
“W tej chwili mamy tylko pomysł – mówi wójt. W najbliższym czasie będę na ten temat rozmawiał z kolegami Radnymi. Jeśli po tych rozmowach, nie odstąpimy od realizacji koncepcji budowy skateparku, wystąpię do Marszałka Województwa Adama Struzika o wsparcie finansowe. Bez jego pomocy pomysł długo pozostanie pomysłem.”

Witamy księdza Jerzego.

Wiosenny problem z drogami

II Cross Duathlon Leśne Wydmy

Gospodarze sołectw

 

soltysi2018_534


Zatrudnimy konserwatora

ug_mk534Wójt Gminy Nowy Duninów zatrudni pracownika na stanowisko konserwatora sieci wodno-kanalizacyjnych w Referacie Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie.

Umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony.

Wymagania: wykształcenie średnie lub zawodowe.

Preferowany kierunek: monter instalacji sanitarnych.

Zakres obowiązków obejmuje w szczególności:

  • obsługa, konserwacja oraz usuwanie drobnych awarii kotłowni w budynku komunalnym;
  •  obsługa, konserwacja oraz usuwanie drobnych awarii oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody w Nowym Duninowie i Duninowie Dużym wraz z ujęciami wody;
  •  obsługa, konserwacja oraz usuwanie drobnych awarii pompowni strefowych w miejscowościach Nowy Duninów, Wola Brwileńska, Soczewka i Popłacin.

Szczegółowych informacji udzieli Państwu Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Pan Krzysztof Piłatowicz pod nr tel. 24/2610236 wew. 110 lub 600 970 780.

Dzień Sołtysa – 11 marca.

Na co dzień zabiegani i zapracowani. Swój czas muszą tak zorganizować, żeby starczyło go jeszcze dla sąsiadów i ich ważne sprawy. Starają się jak mogą żeby mieszkańcy ich sołectwa mieli wszystko to, czego potrzebują, a nawet więcej.

Nie jest łatwo być sołtysem w dzisiejszych czasach, a jednak naszych 13 sołtysów daje sobie doskonale radę z wypełnianiem tej roli. Wspierają ich członkowie Rad Sołeckich, mieszkańcy i Radni. Mocno współpracują z nimi członkowie lokalnych organizacji pozarządowych. To właśnie współpraca buduje sukcesy sołectw.

Panie sołtyski i Panowie sołtysi z gminy Nowy Duninów, gorąco Wam dziękuję za to, że jesteście i mocno angażujecie się w sprawy swoich lokalnych społeczności. Każdemu wójtowi życzyłbym takich sołtysów, jakich Wy.

Zarówno ja, jak i Radni Gminy będziemy Was wspierać w realizowaniu inicjatyw, które podejmujecie. Życzę Wam i członkom Rad Sołeckich jeszcze większego zaangażowania mieszkańców Liczę też na to, że uda się wzmocnić rolę sołectw tak, by miały szersze uprawnienia np. w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków na wykonywanie planowanych przez wspólnoty lokalne zadań.

Wszystkim sołtysom, naszym sąsiadom bliższym i dalszym, życzę wielu sukcesów i radości z ich osiągania.

Mirosław Krysiak

Wójt gminy Nowy Duninów

Sołtysi i Rady Sołeckie w kadencji 2015 – 2019.

 

Lp Sołectwo Imię i nazwisko sołtysa Rada sołecka
1 Brwilno Janina Figiel  Krysiak Paweł, Kamionka Kazimierz, Dalewski Stanisław
2 Popłacin Piotr Błaszczak  Chyba Waldemar, Jatkowska Teresa, Błaszczak Agnieszka, Rogulska Katarzyna, Zawadzka Halina
3 Dzierzązna Barbara Gątarek  Filińska Jolanta, Gątarek Jacek, Kieplin Damian, Myzia Wojciech, Szymański Marek
4 Brwilno Dolne – Soczewka Zofia Garwacka  Boguszewska Zofia, Lewandowski Tadeusz, Misiak Zofia, Podleśny Paweł, Turowski Władysław
5 Wola Brwileńska Maria Stefańska  Redlińska Ilona, Kalwas Wojciech, Bartosiak Elżbieta
6 Stary Duninów Anna Kalwasińska  Augustyniak Alicja, Grzela Renata, Janowska Agnieszka
7 Nowy Duninów Teresa Michalska  Szymańska Mirosława, Szymborski Andrzej, Kościeszyński Marek
8 Karolewo – Nowa Wieś Wojciech Kijek  Tomaszewska Iwona, Lewicka Krystyna, Żółtowski Grzegorz
9 Kamion – Grodziska   Dariusz Woźnikowski  Rzegocka Aneta, Piątkowska Agnieszka, Lewandowski Marian
10 Środoń – Brzezinna Góra Halina Oczkiewicz  Bróździńska Zofia, Frątczak Ewa, Kubicki Władysław
11 Trzcianno – Jeżewo Halina Zalewska  Ciesielski Radosław, Perczyńska Maria, Stawicki Waldemar, Zaremba Wojciech
12 Duninów Duży Anna Chrabąszcz  Suwała Stanisław, Szulczewska Joanna, Durma Jarosław
13 Lipianki Stanisław Starzyński  Gajewski Zbigniew, Kędzierska Teresa, Nowacka Marzena

 

 


Do gorących życzeń i podziękowań za współpracę dołączają się pracownicy Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Pani Kierownik GOK. Życzymy Wam dużo cierpliwości i jeszcze więcej zdrowia.

Go to Top