Archive for Luty, 2018

Babski Wieczór – 2 marca.

Drogie Panie, mieszkanki gminy Nowy Duninów, zbliża się Dzień Kobiet. Czas się spotkać, poplotkować, przyjąć kwiatka od Panów i mamy nadzieję dobre słowo.

Babski Wieczór już w piątek (2 marca 2018 r.) na Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie. Spotykamy się o godz. 16.00.

Panowie zostają z dziećmi w domu, więc będziemy mogły rozmawiać o sprawach  ważnych (niekoniecznie poważnie).

Odwiedzą nas tego dnia m.in. Mariusz Bieniek Starosta Płocki, Mirosław Krysiak Wójt Gminy i Andrzej Pietrzak Przewodniczący Rady Gminy.

Jeśli idzie o debiuty na „Babskiej Scenie”, zapowiedź członkiń Koła Emerytów i Rencistów z Nowego Duninowa jest krótka: będzie wesoło i z przytupem.

Gorąco wszystkich zapraszamy. Do zobaczenia w piątek.

Wolontariuszki z gminy Nowy Duninów

130_2017_03_10_org_km_534

Czas na zmianę kotłów

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Wójt informował o ewentualnych możliwościach dofinansowania wymiany kotłów. Pod uwagę brane są dwa rozwiązania: dofinansowanie z WFOŚiGW oraz w ramach programu, który będzie ogłaszał Marszałek Województwa. O szczegółach będziemy informowali.


OSP Dzierzązna.

Gratulacje dla druha i druhen, którzy odebrali odznaki za wysługę lat. Są to: Kazimierz Karasiewicz – 35 lat w OSP, Hanna Kaniewska  i Marta Kotarska – 5 lat w OSP.

Walne Zebranie Sprawozdawcze w OSP Dzierzązna. Trochę pamiątkowych zdjęć do albumu – wejdź i oglądaj.

galeria

 

 

Walne Zebranie Sprawozdawcze – OSP Dzierzązna ma je już za sobą.

Ostatnie lata w OSP Dzierzązna, to lata dużych zmian. Są one widoczne gołym okiem. Wyremontowanych część pomieszczeń, zadbane obejście strażnicy. Dzieje się u strażaków w Dzierząznie. Zapowiadają, że będzie się działo jeszcze więcej.

Starsi druhowie zaangażowali młodzież, która dziś aktywnie uczestniczy w życiu jednostki. Są wśród nich kobiety, które nie stronią od udziału w akcjach ratowniczo – gaśniczych. W ich szeregach jest też Mirosław Krysiak – nie jedyny mieszkaniec Soczewki.

W minioną sobotę Strażacy z OSP Dzierzązna odbyli Walne Zebranie Sprawozdawcze. Podsumowali miniony rok i przyjęli plan na rok 2018. Zarząd otrzymał absolutorium jednogłośnie.

Głównym zadaniem w 2018 roku będzie remont pomieszczeń strażnicy i uruchomienie świetlicy wiejskiej. Więcej na ten temat mówił Mirosław Krysiak – zobacz film


Marszałek Województwa, Starosta Płocki i Wójt dbają o doposażenie jednostki. Znacznym problemem dla strażaków OSP Dzierzązna pozostaje deficyt szkoleń. Obecny na spotkaniu przedstawiciel Komendy Miejskiej  Państwowej Straży Pożarnej  w Płocku z-ca Naczelnika Wydziału Operacyjnego – st. kpt. Maciej Szutowski zadeklarował pomoc w tej sprawie. W ubiegłym roku jednostka zadysponowana została przez PSP kilkakrotnie. To dobry początek. Strażacy chcą uczestniczyć w akcjach, chcą podnosić swoje kwalifikacje i dbać o bezpieczeństwo społeczności lokalnej. Warto taki potencjał wykorzystać.

„Jest coś takiego w strażakach ochotnikach, co motywuje ich do wytyczania i osiągania coraz to nowych celów – mówi wójt. My samorządowcy możemy, chcemy im pomagać i czynimy to, wykraczając szeroko poza obowiązki wytyczone prawem. Wielu z nas nie tylko wspiera ich, ale uczestniczy aktywnie w działaniach straży. Nie jestem tu wyjątkiem. Najbardziej jednak cieszy mnie fakt, że zarówno w Nowym Duninowie, jak i Dzierząznie straże stoją młodymi, którzy mocno się angażują, mają nowe pomysły, ale też potrafią współpracować i korzystać z doświadczenia starszych druhów.”


Wystąpienie wójta Mirosława Krysiaka.


W Dzierząznie OSP ma jeszcze jedno zadanie do wykonania, z którym radzi sobie coraz lepiej. Mowa o szerszych funkcjach społecznych, tj. organizacji czasu wolnego dla wszystkich mieszkańców Dzierzązny i integrowania lokalnego środowiska. „Zadanie niełatwe, bo jest tu coraz więcej nowych rodzin i obszar duży, ale myślę, że druhny i druhowie poradzą sobie – mówi wójt. Powstanie świetlicy wiejskiej to duży krok w tym kierunku”

W sobotnim spotkaniu udział wzięła Radna Powiatu Płockiego Ewa Kowalak. W imieniu starosty płockiego Mariusza Bieńka zadeklarowała wsparcie finansowe i merytoryczne. Obejrzyj film – wystąpienie Ewy Kowalak.


Wystąpienie Prezesa OSP Dzierzązna Marka Szymańskiego – fragment


Tradycją jest w naszych strażach, że składa się życzenia solenizantom, którzy imieniny obchodzili od czasu ostatniego spotkania. Tym razem w tym gronie znaleźli się druhowie o imionach: Maciej i Mirosław. Do życzeń dla nich przyłącza się redakcja portalu.

Drodzy Panowie, niech dobre zamysły realizują się od już, trudne wybory niech staną się łatwiejsze, a kryzysy niech niech się w ogóle nie pojawiają.

Do życzeń przyłączają się pracownicy Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, GOK-u, życząc zdrowia i powodzenia.

Walne Zebranie Sprawozdawcze w Dzierząznie.

Go to Top