Archive for Luty, 2018

Babski Wieczór – 2 marca.

Drogie Panie, mieszkanki gminy Nowy Duninów, zbliża się Dzień Kobiet. Czas się spotkać, poplotkować, przyjąć kwiatka od Panów i mamy nadzieję dobre słowo.

Babski Wieczór już w piątek (2 marca 2018 r.) na Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie. Spotykamy się o godz. 16.00.

Panowie zostają z dziećmi w domu, więc będziemy mogły rozmawiać o sprawach  ważnych (niekoniecznie poważnie).

Odwiedzą nas tego dnia m.in. Mariusz Bieniek Starosta Płocki, Mirosław Krysiak Wójt Gminy i Andrzej Pietrzak Przewodniczący Rady Gminy.

Jeśli idzie o debiuty na „Babskiej Scenie”, zapowiedź członkiń Koła Emerytów i Rencistów z Nowego Duninowa jest krótka: będzie wesoło i z przytupem.

Gorąco wszystkich zapraszamy. Do zobaczenia w piątek.

Wolontariuszki z gminy Nowy Duninów

130_2017_03_10_org_km_534

Czas na zmianę kotłów

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Wójt informował o ewentualnych możliwościach dofinansowania wymiany kotłów. Pod uwagę brane są dwa rozwiązania: dofinansowanie z WFOŚiGW oraz w ramach programu, który będzie ogłaszał Marszałek Województwa. O szczegółach będziemy informowali.


OSP Dzierzązna.

Gratulacje dla druha i druhen, którzy odebrali odznaki za wysługę lat. Są to: Kazimierz Karasiewicz – 35 lat w OSP, Hanna Kaniewska  i Marta Kotarska – 5 lat w OSP.

Walne Zebranie Sprawozdawcze w OSP Dzierzązna. Trochę pamiątkowych zdjęć do albumu – wejdź i oglądaj.

galeria

 

 

Walne Zebranie Sprawozdawcze – OSP Dzierzązna ma je już za sobą.

Ostatnie lata w OSP Dzierzązna, to lata dużych zmian. Są one widoczne gołym okiem. Wyremontowanych część pomieszczeń, zadbane obejście strażnicy. Dzieje się u strażaków w Dzierząznie. Zapowiadają, że będzie się działo jeszcze więcej.

Starsi druhowie zaangażowali młodzież, która dziś aktywnie uczestniczy w życiu jednostki. Są wśród nich kobiety, które nie stronią od udziału w akcjach ratowniczo – gaśniczych. W ich szeregach jest też Mirosław Krysiak – nie jedyny mieszkaniec Soczewki.

W minioną sobotę Strażacy z OSP Dzierzązna odbyli Walne Zebranie Sprawozdawcze. Podsumowali miniony rok i przyjęli plan na rok 2018. Zarząd otrzymał absolutorium jednogłośnie.

Głównym zadaniem w 2018 roku będzie remont pomieszczeń strażnicy i uruchomienie świetlicy wiejskiej. Więcej na ten temat mówił Mirosław Krysiak – zobacz film


Marszałek Województwa, Starosta Płocki i Wójt dbają o doposażenie jednostki. Znacznym problemem dla strażaków OSP Dzierzązna pozostaje deficyt szkoleń. Obecny na spotkaniu przedstawiciel Komendy Miejskiej  Państwowej Straży Pożarnej  w Płocku z-ca Naczelnika Wydziału Operacyjnego – st. kpt. Maciej Szutowski zadeklarował pomoc w tej sprawie. W ubiegłym roku jednostka zadysponowana została przez PSP kilkakrotnie. To dobry początek. Strażacy chcą uczestniczyć w akcjach, chcą podnosić swoje kwalifikacje i dbać o bezpieczeństwo społeczności lokalnej. Warto taki potencjał wykorzystać.

„Jest coś takiego w strażakach ochotnikach, co motywuje ich do wytyczania i osiągania coraz to nowych celów – mówi wójt. My samorządowcy możemy, chcemy im pomagać i czynimy to, wykraczając szeroko poza obowiązki wytyczone prawem. Wielu z nas nie tylko wspiera ich, ale uczestniczy aktywnie w działaniach straży. Nie jestem tu wyjątkiem. Najbardziej jednak cieszy mnie fakt, że zarówno w Nowym Duninowie, jak i Dzierząznie straże stoją młodymi, którzy mocno się angażują, mają nowe pomysły, ale też potrafią współpracować i korzystać z doświadczenia starszych druhów.”


Wystąpienie wójta Mirosława Krysiaka.


W Dzierząznie OSP ma jeszcze jedno zadanie do wykonania, z którym radzi sobie coraz lepiej. Mowa o szerszych funkcjach społecznych, tj. organizacji czasu wolnego dla wszystkich mieszkańców Dzierzązny i integrowania lokalnego środowiska. „Zadanie niełatwe, bo jest tu coraz więcej nowych rodzin i obszar duży, ale myślę, że druhny i druhowie poradzą sobie – mówi wójt. Powstanie świetlicy wiejskiej to duży krok w tym kierunku”

W sobotnim spotkaniu udział wzięła Radna Powiatu Płockiego Ewa Kowalak. W imieniu starosty płockiego Mariusza Bieńka zadeklarowała wsparcie finansowe i merytoryczne. Obejrzyj film – wystąpienie Ewy Kowalak.


Wystąpienie Prezesa OSP Dzierzązna Marka Szymańskiego – fragment


Tradycją jest w naszych strażach, że składa się życzenia solenizantom, którzy imieniny obchodzili od czasu ostatniego spotkania. Tym razem w tym gronie znaleźli się druhowie o imionach: Maciej i Mirosław. Do życzeń dla nich przyłącza się redakcja portalu.

Drodzy Panowie, niech dobre zamysły realizują się od już, trudne wybory niech staną się łatwiejsze, a kryzysy niech niech się w ogóle nie pojawiają.

Do życzeń przyłączają się pracownicy Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, GOK-u, życząc zdrowia i powodzenia.

Walne Zebranie Sprawozdawcze w Dzierząznie.

Będzie świetlica w Dzierząznie?

Ty możesz zdecydować

Gazyfikacja. Informacja wójta.

Informacja – Komisja Rozwoju Gospodarczego

Realizacja inwestycji

Idź po fundusze europejskie.

punkt info_ueSamorząd gminy Nowy Duninów od wielu lat korzysta z funduszy unijnych. Kanalizacja, oczyszczalnia ścieków, odrestaurowane parki, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, drogi, etc. To wymierny efekt, mocno odczuwalny przez naszych mieszkańców, umiejętnego wykorzystywania możliwości, jakie daje nam członkostwo w UE. Coraz częściej, choć nie tak często jakbyśmy tego oczekiwali, o dofinansowanie ze środków UE sięgają nasi przedsiębiorcy, a warto.

W związku z powyższym podjęliśmy współpracę z Lokalnym Punktem Informacji Funduszy Europejskich działających w Oddziale Zamiejscowym w Płocku Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Zachęcam wszystkich Państwa do skorzystania z porad fachowców, którzy tam pracują i którzy na co dzień zajmują się dotacjami unijnymi. Będzie można dowiedzieć się m.in. o możliwościach wsparcia z przeznaczeniem na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej.

Mirosław Krysiak

Zapraszamy mieszkańców Gminy Nowy Duninów na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, który odbędzie się w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie, w sali nr 8 (sala obrad) w dniu 27.03.2018 r. (wtorek) w godzinach 10:30 – 13:30.

Podczas Mobilnego Punktu Informacyjnego będzie można uzyskać informację o możliwościach otrzymania dofinansowania z Funduszy Europejskich oraz o zasadach ubiegania się o dotację.

Konsultant przedstawi aktualne możliwości wsparcia – w tym również pożyczki i poręczenia finansowe ze środków UE przeznaczone na rozpoczęcie czy rozwój działalności gospodarczej. Wskaże osobom zainteresowanych kierunki wsparcia w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020, a także poinformuje do jakiej instytucji należy się zwrócić w przypadku ubiegania się o wsparcie.

XXV sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018r. poz.130) zawiadamiam, że zwołuję XXV sesję Rady Gminy Nowy Duninów w kadencji 2014-2018, na dzień 23 lutego 2018r. (piątek) godz. 1000, w sali obrad urzędu gminy w Nowym Duninowie.

/-/ Andrzej Pietrzak

Przewodniczący Rady Gminy Nowy Duninów

Czytaj więcej – pobierz plik pdf.

sesja_017_2017_11_10_org_km_534

Będzie budowa ul. Parcelowej i nie tylko

Z końcem grudnia 2017 r. wójt złożył do Marszałka Województwa Mazowieckiego dwa wnioski o dofinansowanie budowy dróg gminnych ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Wszystko wskazuje na to, że otrzymamy dofinansowanie na budowę ul. Parcelowej w Nowym Duninowie.

Przypomnieć warto, że w listopadzie 2016 r. powstał Społeczny Komitet Mieszkańców ds. przebudowy wschodniego odcinka ul. Parcelowej w Nowym  Duninowie, którego zespół roboczy w składzie:

  1. Przewodnicząca – Ewa Romańska
  2. V-ce przewodniczący – Andrzej Szymborski
  3. Sekretarz – Waldemar Zawadzki
  4. Członka zespołu – Zdzisław Pielat
  5. Członka zespołu – Piotr Milczarski

ściśle współpracuje z wójtem.

W ubiegłym tygodniu dotarła też do nas informacja, że dwa złożone przez wójta do Marszałka Województwa Mazowieckiego wnioski o pomoc finansową  w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną.

Możemy przygotowywać się do: „Budowy wiaty rekreacyjnej z urządzeniem terenu w miejscowości Nowy Duninów” i „Wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś.”

Czekamy na rozstrzygnięcia dot. m.in. zagospodarowania plaży w Soczewce.

 

Rok 2017 w OSP Nowy Duninów zamknięty

2018-02-21_122556


OSP Nowy Duninów wpisane jest mocno w historię Nowego Duninowa. Trudno sobie wyobrazić dzień, kiedy zabrakłoby ich. Tym bardziej cieszy fakt, że tak wiele ludzi wspiera ich, na czele z samorządami: województwa mazowieckiego, powiatu płockiego i gminy Nowy Duninów.

W minioną sobotę strażacy z Nowego Duninowa, tak jak zapowiadali, spotkali się na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym. Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in.:

Młodszy brygadier Mariusz Fijałkowski dowódca JRG 2 w Płocku, Mirosław Krysiak wójt gminy Nowy Duninów, Andrzej Pietrzak Przewodniczący Rady gminy Nowy Duninów, Radni Rady Powiatu Płockiego z terenu gminy Nowy Duninów, Mariusz Obszyński i Andrzej Kopera reprezentujący Komendę Miejską Policji w Płocku, Przedstawiciele GKS „Fala” Nowy Duninów oraz Koła Emerytów i Rencistów w Nowym Duninowie, Ewa Romańska Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie, Teresa Michalska sołtys sołectwa Nowy Duninów, Marek Szymański Prezes OSP Dzierzązna, jednocześnie Radny Rady Gminy oraz pracownicy Urzędu Gminy. Na spotkaniu obecni byli również przedstawiciele gminnych struktur OSP: Krzysztof Keplin Komendant, Andrzej Garwacki Przewodniczący Komisji Rewizyjnej no i wspomniany już Mirosław Krysiak – także w roli Prezesa Zarządu Gminnego

Sprawozdanie finansowe przedstawił druh Mirosław Świetlik. Zostało przyjęte jednogłośnie. Plan finansowy na rok 2017 został zrealizowany, plan działalności na rok 2018 przyjęty.

2018-02-21_122746


Obecny na Zebraniu wójt gminy Mirosław Krysiak, jednocześnie pełniący funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, podziękował strażakom za wielkie zaangażowanie i pogratulował wzorowego zamknięcia minionego roku oraz umiejętności współpracy, która owocuje sponsorskim wsparciem jednostki. Na rok 2018 zapowiedział nowe rozwiązania w kwestii dofinansowania działań wszystkich OSP. Jednym z takich rozwiązań będzie przejęcie przez gminę zobowiązań finansowych za zużyty prąd. Są to niewielkie kwoty, ale dla jednostek znaczne obciążenie. Bywa, że strażacy ochotnicy muszą zarządzać zbiórkę funduszy z prywatnych budżetów na opłacenie rachunków. Zasadność takiego rozwiązania wspiera fakt, że wszystkie trzy strażnice pełnią wyjątkowe funkcje społeczne. Sale użyczane są nieodpłatnie członkom innych organizacji. Są to niejako świetlic wiejskich.

Jeszcze jedną dobrą wiadomością przekazaną przez Wójta jest ta dotycząca ekwiwalentu za udział w akcji ratowniczej, który w roku 2018 wzrośnie z 9 zł za godzinę na 12 zł (stawka przyjęta uchwałą Rady Gminy).

Obecny na spotkaniu przedstawiciel PSP Młodszy brygadier Mariusz Fijałkowski szeroko mówił o współpracy PSP z OSP Nowy Duninów, ale także podkreślił wysokie noty, jakie osiągnęły wszystkie nasze jednostki w zakresie gaszenia pożarów w lasach. Chodzi tu szczególnie o znajomość terenu, na którym działają. Podkreślił też wysokie kwalifikacje strażaków z Nowego Duninowa, które stale poszerzają.

Zarówno przedstawiciel PSP jak i policjanci przypominali o akcjach społecznych dotyczących bezpieczeństwa zarówno pożarowego jak i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Tak zawodowi strażacy jak i policjanci na co dzień współpracują z OSP. Z sobotnich  wypowiedzi wynika, że współpraca ta pozostaje na wysokim poziomie. Także dzięki zaangażowaniu strażaków ochotników.

O dobrej współpracy z OSP mówili też pozostali goście, podkreślając wkład w lokalne życie społeczne i edukację. Współpraca, jak z samej definicji wynika, działa w obie strony więc i strażacy podziękowali za wsparcie ich działań.

Jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt działalności OSP w Nowym Duninowie – zaangażowanie młodzieży, które zaowocowało powstaniem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. W tej chwili lista członków MDP obejmuje 18 osób. W 2017 r szeregi młodzieżówki opuściło dwoje członków przechodząc, z racji osiągniętego wieku, do OSP. Gratulacje.

Gratulacje kierujemy również do druhów, którzy z rąk Mirosława Krysiaka odebrali odznaki za wysługę lat. Są to: Ryszard Keplin – 35 lat w OSP, Zbigniew Kwiatkowski – 15 lat w OSP, Bartosz Misiak i Hubert Pietruszewski – 5 lat w OSP.


2018-02-21_122235


Środki, dzięki którym działają wszystkie OSP, to przede wszystkim środki z budżetu gminy i dotacje, o które wnioskuje wójt gminy. „Tylko montaż finansowy, czyli środki z kilku źródeł, są w stanie zapewnić funkcjonowanie naszych OSP – mówi wójt. W świetle ostatnich zmian w zakresie finansowania OSP wytyczonych przez rząd, wsparcie Starosty Płockiego, czy Marszałka Województwa warunkują „być albo nie być” strażaków ochotników. Szczególnie dotyczy to mniejszych jednostek, które nie działają w systemie KSRG. Dla samorządu gminy wszystkie organizacje społeczne działające na rzecz naszych mieszkańców są ważne i wspieramy je tak finansowo jak i merytorycznie, Strażacy zajmują wśród nich miejsce szczególne, bo bywa, że narażają własne zdrowie niosąc pomoc innym. Należy im się szacunek wszystkich nas i taki w lokalnych środowiskach mają. Tym wszystkim druhom, którzy wyjeżdżają do akcji, życzę spokojnych powrotów. Oby ich było tyle, ile wyjazdów. Nam wszystkim natomiast życzyć wypada, byśmy nigdy nie musieli ich wzywać.”

Podsumowując – budżet 2017 OSP Nowy Duninów zamknięty, ale warto wspomnieć jeszcze o dwóch źródłach dochodu. W minionym roku OSP Nowy Duninów pozyskała dodatkowe środki z wynajmu sali w kwocie 2680,00 zł. Za sprawą Radnej Powiatu Płockiego Ewy Kowalak kurs komputerowy zorganizowano właśnie w ich strażnicy. Stąd dodatkowy wpływ, który w budżecie każdej jednostki byłby znaczący. Z 1% podatku wpłynęło do budżetu 313 zł. Tu mała prośba druhów strażaków do  wszystkich Państwa – przy rozliczaniu PIT-ów za 2017 r weźcie pod uwagę przekazanie 1% na OSP.


2018-02-21_123039

 

Jabłka do odbioru dziś

jablka


Jak poinformowała Pani Kierownik GOPS-u w Nowym Duninowie, dziś, tj. 20 lutego, mieszkańcy Nowego Duninowa, Brwilna Dolnego i Soczewki mogą zgłosić się do swoich sołtysów po odbiór jabłek. Zapraszamy osoby, które do tej pory nie korzystały z tej pomocy.

Po owoce można zgłaszać się do Pani Teresy Michalskiej i Pani Zofii Garwackiej po godz. 15.00.

Go to Top