Archive for Styczeń, 2018

Nowe zadania na nowy rok.

I znów GDDKiA z gminą Nowy Duninów w partnerstwie

I znów GDDKiA z gminą Nowy Duninów w partnerstwie

2018 rok wójt rozpoczął m.in. od spotkania z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie w sprawie budowy brakujących odcinków chodników przy drodze krajowej nr 62, także między Nowym Duninowem i Starym Duninowem. Zadaniem gminy będzie przygotowanie projektu, zadaniem GDDKiA w Warszawie – wykonanie.

„Że chodniki przy drodze krajowej są potrzebne, nikogo nie trzeba przekonywać – mówi wójt. Jest to konieczność dyktowana podstawowym bezpieczeństwem naszych mieszkańców. Tym bardziej cenimy sobie współpracę z zarządcą DK 62, tak w zakresie budowy chodników, jak też przy rozwiązywaniu innych, ważnych kwestii związanych z bezpieczeństwem. Za chwilę zlecę wykonanie projektu. Zależy nam, żeby wybudować te chodniki w pasie drogowym, bez wchodzenia w grunty prywatne. To zagwarantuje powodzenie inwestycji, a na pewno zaoszczędzi dużo czasu.”

Ubiegłotygodniowa wizyta w Warszawie to także złożone wnioski u Marszałka Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie 2 zadań sołeckich w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018”.

Przypominamy, że środki tym razem trafią do sołectw: Nowy Duninów (na zmodernizowanie miejsca rekreacji przy boisku na ul. Włocławskiej) i Karolewo – Nowa Wieś (na doposażenie świetlicy wiejskiej). Liczymy na 50% wsparcie od Marszałka.

Płockie Kolędowanie Noworoczne.

Płockie Kolędowanie Noworoczne

12 i 13 stycznia wyłączenia zasilania

prad01_48012 stycznia w Nowym Duninowie (ul: Włocławska, Płocka, Gostynińska, Jaśminowa, Kasztanowa, Świerkowa, Pałacowa, Parkowa, Zacisze, Plac Strażacki, Wiślana, Kościelna, Osiedlowa, Parcelowa, Wierzbowa, Klonowa, Kwiatowa, Lipowa, Piękna, Długa, Wesoła, Chabrowa) i Grodziskach oraz 13 stycznia w miejscowości Grodziska i Kamion planowane są wyłączenia zasilania. Szczegóły na stronie operatora: http://kig.pl/o-kig/o-nas/projekty-realizowane-przez-kig/projekty-realizowane/5798-2/

Praca i rozwój zawodowy – administracja samorządowa

e-obywatel_534Przez dwa dni grupa pracowników Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej będzie poszerzała swoją wiedzę i umiejętności w zakresie e-obsługi obywatela.

Dziś pierwszy dzień.

Szkolenie “E-OBYWATEL NOWE UMIEJĘTNOŚCI CYFROWE” organizowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach EFRR i krajowego budżetu pod nadzorem Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

To początek. Przewidziane są kolejne szkolenia dla mieszkańców gminy Nowy Duninów.

Piątek 12 stycznia Urząd Gminy nieczynny

ug_infoNa podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, poz. 2138, poz. 2255, z 2017r. poz. 962, poz. 60 ) w związku z art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232 ) wójt ustala dla pracowników Urzędu Gminy w Nowym Duninowie i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych dzień wolny od pracy w dniu 12 stycznia 2018 r. (piątek) w zamian za święto przypadające w innym dniu niż niedziela, tj. w sobotę 6 stycznia 2018 r.

W związku z powyższym, w wyznaczonym dniu (12 stycznia) Urząd Gminy w Nowym Duninowie będzie nieczynny.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Dobre wieści

Od 1 stycznia Mazowsze formalnie składa się z dwóch jednostek statystycznych. Po roku 2020 Mazowsze razem z bogatą Warszawą nie miałoby większych szans na fundusze z Unii Europejskiej.


Fala zaprasza.

Energa

Planowane wyłączenia prądu

Jutro próba syren w Nowym Duninowie i Soczewce.

sepl_syrena_nd300W czwartek 4 stycznia 2018 r., między godz. 9.00 a 12.00, odbędą się głośne próby syren w Nowym Duninowie oraz w Soczewce. Prosimy mieszkańców o zachowanie spokoju i niepodejmowanie w związku z włączeniem syren żadnych działań.
Próby prowadzone w ramach testów integracyjnych w relacji SAOL MUW – SAOL POWIATU PŁOCKIEGO).

Od 3 stycznia odbiór odpadów

Od 3 stycznia 2018 r. (środa) rozpoczyna się odbiór odpadów od mieszkańców wg harmonogramu na rok 2018. Przypominamy również, że firma odbierająca odpady w styczniowych terminach będzie dysponowała papierową wersją poniższego harmonogramu.

harmonogram_odpady_2017_534

Go to Top