Archive for Styczeń, 2018

Weź udział w badaniu GUS

kalendarium-statystyka534

Pies do adopcji

IMG_20180125_111749_53423 stycznia strażacy z OSP Nowy Duninów w okolicy Brwilna wyłowili z bagien psa, a OSP Dzierzązna przewiozła go do Nowego Duninowa pod opiekę pracowników Urzędu Gminy. Jest to suczka, która wśród internautów stała się bardzo popularna i o której informowały ogólnopolskie media. Zainteresowanie pieskiem jest ogromne (https://www.facebook.com/ospnowyduninow/posts/1586976064717094). Stąd Wójt Gminy Mirosław Krysiak zwraca się z prośbą do Państwa o rozważenie adopcji psa.

W tej chwili jest on pod opieką weterynarza.

Osoby zainteresowane adopcją psa prosimy o kontakt telefoniczny pod nr. 24/ 261 02 36 wew .113 lub 512 372 517. Pracownik prowadzący sprawę – Anna Chojnacka.

 

Drugie życie szkoły w Lipiankach

W grudniu 2015 roku Rada Gminy, po konsultacjach z mieszkańcami, podjęła uchwałę o likwidacji Szkoły Filialnej w Lipiankach. W ostatnim roku jej funkcjonowania naukę pobierało tu 10 uczniów.

Obecnie w imieniu wójta obiektem zarządza Dyrektor ZSZ p. E. Romańska. To dość kłopotliwa sytuacja i obciążająca organizacyjnie ZSZ. Przy tym sporadyczne wykorzystywanie pomieszczeń prowadzi do zniszczeń i coraz kosztowniejszych napraw. Rozwiązaniem mogła być sprzedaż obiektu, ale od roku zainteresowanie kupnem jest żadne.

Wójt wystąpił z nową propozycją.

„Sprzedaje się raz – mówi wójt. Jeśli pozostawimy obiekt we własności gminy możemy skorzystać więcej.  Wciąż byłoby to centrum kulturalne, z szerszą ofertą niż obecnie. Utworzone niedawno na gminnej działce (wspólnymi siłami samorządu powiatu, gminy i lokalnej społeczności) boisko sportowe bezpośrednio, sąsiadując z pozostałymi obiektami, wpisuje się idealnie w całość koncepcji: przekazania w użyczenie OSP Lipianki i Stowarzyszeniu „Nasze Lipianki” obiektów z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.”

Wczoraj Wójt zorganizował kolejne spotkanie w tej sprawie, na którym obecni byli przedstawiciele Rady Gminy, Dyrektor ZSZ w Nowym Duninowie pani E. Romańska, przedstawiciele sołectw Lipianki i Duninów Duży, OSP Lipianki i Stowarzyszenia „Nasze Lipianki”.

Jak zapowiada wójt, obiekt musi pozostać ogólnodostępny. Obok celów statutowych obu organizacji będą się tam odbywały różne inne spotkania. Także społeczność parafii Duninów będzie mogła wykorzystywać obiekt na dotychczasowych zasadach.

”Pierwsze kroki zostały poczynione i ten najważniejszy – porozumienie – mówi wójt. Osiągnięcie kompromisu może nie jest łatwe, ale to jedyna w tej chwili szansa na drugie życie „szkoły w Lipiankach”.

Pies czeka na właściciela.

Dzięki Pawłowi Podleśnemu – strażakowi z OSP Dzierzązna udało się przewieźć psa do Nowego Duninowa. Nakarmiony czeka na swoich właścicieli.
Prosimy o kontakt z pracownikiem UG pod nr. tel. 501 579 142 lub jutro 24/ 261 02 36.


 

Rusza program darmowych szczepień.

szczepienieW grudniu ubiegłego roku informowaliśmy, że wójt i nasz lokalny lekarz rodzinny Pani Katarzyna Urbańska przygotowali program profilaktyki zdrowotnej, który zakładał bezpłatne szczepienia przeciw przeciw meningokokom serogrupy C dla dzieci w wieku od 12 do 23 m-ca życia oraz przeciw grypie dla osób w wieku 65+.

Zakładano, że szczepienia przeciwko meningokokom będą realizowane od stycznia do grudnia 2018r., natomiast szczepienia przeciwko grypie przed sezonem grypowym, tj. od czerwca do listopada 2018r.

Wójt rozstrzygnął postępowanie konkursowe i podpisał umowy na realizację w 2018r. wspomnianego programu pn. “Program profilaktycznych szczepień dzieci zamieszkałych na terenie gminy Nowy Duninów przeciw meningokokom serogrupy C w latach 2018 – 2020„.

Od teraz  mieszkańcy gminy Nowy Duninów mogą zgłaszać się do przychodni:

 1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Radziwie” Wanda Pociej – Siera, 09-401 Płock, ul. Popłacińska 42 (tel. 24/ 268 50 83)
 2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Rodzina” Katarzyna Urbańska, 09-505 Nowy Duninów, ul. Długa 2 (tel. 24/ 261 02 60)

w celu ustalenia terminu szczepienia przeciw meningokokom serogrupy C.

Warto przypomnieć, że meningokoki to bakterie wywołujące groźne zakażenia inwazyjne, określane jako inwazyjna choroba meningokokowa (IChM), która może przebiegać jako posocznica (sepsa), czyli zakażenie krwi i/lub zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych. U niemowląt i małych dzieci choroba może mieć piorunujący przebieg, prowadzący w ciągu kilku godzin do zgonu.

Szczepienia stanowią najlepszy sposób zapobiegania inwazyjnej chorobie meningokokowej.

Więcej informacji:

http://nowyduninow.info.pl/?s=szczepienia

NZOZ “Rodzina


zdj. Katarzyna Urbańska

Gościliśmy u Emerytów

Dzień Babci i Dzień Dziadka w naszych szkołach

23 stycznia – wyłączenia zasilania

prad01_480Jutro 23 stycznia bez prądu:

 • Stary Duninów, Jeżewo, Wola Brwileńska w godz. 8.15-15.00
 • Nowy Duninów, Karolewo, Trzcianno w godz. 8.00 – 11.00.

Podano za: http://www.energa-operator.pl/centrum_informacji/planowane_wylaczenia.xml

Dzień Babci i Dzień Dziadka

“Babciom i Dziadkom z okazji ich święta składam życzenia stu lat w dobrym zdrowiu, zdarzeń które wywołają uśmiech na twarzy i bliskości ukochanych osób.”
Mirosław KrysiakZimowe utrzymanie dróg

INFORMACJA O ZIMOWYM UTRZYMANIU  DRÓG GMINNYCH  w Gminie Nowy Duninów  w sezonie 2017/2018

boto0022Sieć dróg gminnych na terenie Gminy Nowy Duninów, podzielona jest na następujące standardy zimowego utrzymania:

Grupa V

drogi dowozu dzieci do szkół, drogi do ewakuacji publicznej  na wypadek zagrożenia np.  powodzią, drogi prowadzące do obiektów użyteczności publicznej, a także placówek handlowo – usługowych.

Grupa VI

drogi dojazdowe do zabudowań ( kolejność w zależności od liczby osób zamieszkujących)

Grupa VII

chodniki przyległe do gminnych obiektów użyteczności publicznej, pozostałe drogi do zabudowy letniskowej, drogi mało uczęszczane.

W czasie występowania śliskości zimowej, nawierzchnie dróg będą uszorstniane. Do uszorstniania przewiduje się użycie mieszanki piaskowo – solnej.

Aktualne numery telefonów Urzędu Gminy w Nowym Duninowie w zakresie informowania o potrzebie odśnieżania  poszczególnych odcinków  dróg: (024) 2610272, (024) 2610236, 506 613 661.Fax: (024) 2610236  w. 106

Wykaz dróg do odśnieżenia wg kolejności odśnieżania:

 1. Trasa autobusu szkolnego dowożącego dzieci do szkół na terenie gminy
 2. Drogi ewakuacyjne na wypadek wystąpienia nagłego zagrożenia
 3. Drogi prowadzące do obiektów użyteczności publicznej (Urząd Gminy, Szkoły, Ośrodki Zdrowia,  Posterunek Policji, Poczta, Biblioteka, Kościół – cmentarz, GOK) i placówek handlowo-usługowych
 4. Drogi dojazdowe do zabudowań (kolejność w zależności od liczby osób zamieszkujących)
 5. Chodniki przyległe do gminnych obiektów użyteczności publicznej.

Do odśnieżania dróg  używany będzie  pług przymocowany do ciągnika gminnego URSUS C-360.

W wypadku obfitych  opadów śniegu przewiduje się  interwencyjne użycie  dodatkowo sprzętu zewnętrznego na zlecenie – jedna lub dwie koparko – ładowarki z dopinanym pługiem.

Stała współpraca  z zarządcami dróg wyższej kategorii w zakresie przekazywania danych o konieczności odśnieżania  odcinków dróg – na podstawie kontroli oraz zgłoszeń od mieszkańców.

Nadzór łącznie z egzekwowaniem  od właścicieli lub zarządców obowiązków odśnieżania chodników przyległych do  prywatnych nieruchomości lub nieruchomości będących w ich  zarządzie –  podstawa  prawna: art. 5 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach.

 • Zasady odśnieżania i odladzania dróg gminnych – pobierz plik pdf.

====

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych:

 • Sieć dróg powiatu Płockiego z kategoriami odśnieżania – pobierz plik pdf
 • Informacja nt. zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2017/2018 – pobierz plik pdf.
 • Zasady odśnieżania i uszorstniania dróg powiatowych – pobierz plik pdf.

 

KOMUNIKAT

Zug_infoe względu na awarię zasilania w Urzędzie Gminy do czasu jej usunięcia niemożliwy jest kontakt z Urzędem z wykorzystaniem telefonów stacjonarnych i internetu. W sprawach pilnych prosimy dzwonić na telefonu komórkowe:
 • Sekretariat 732 985 509
 • Zarządzanie Kryzysowe 501 579 142
 • Referat Rozwoju Gospodarczego 506 613 661
 • Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 512 372 522
 • Ewidencja Ludności i USC 512 372 521
 • Zagospodarowanie Przestrzenne 512 372 517
 • Kasa Urzędu Gminy 512 372 508
 • GOPS 733 525 537
 • Gospodarka Odpadami 512 372 516

Przewidywany czas usunięcia awarii godz. 10.00 dnia 19 stycznia 2018 r.

IMGW – ostrzeżenia

Nadwiślańskie zaprasza na kulig

Ferie w GOK-u

Wójt gminy serdecznie zaprasza dzieciaki z terenu gminy i ich gości na zajęcia organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury.

Oto krótki harmonogram:

 • Do 18 stycznia 2018 r. (czwartek) zajęcia prowadzone są w Nowym Duninowie (sala gimnastyczna szkoły).
 • 19 stycznia wyjazd na kręgle.
 • 22 – 24 stycznia zajęcia w siedzibie GOK-u (SP Soczewka).
 • 25 stycznia wyjazd do Płocka na ścinkę wspinaczkową.
 • 26 stycznia dzieciaki spotkają się na balu karnawałowym w Soczewce.

Wszystkie zajęcia prowadzone są w godzinach 10.00 – 14.00. Szczegółowych informacji udzieli kierownik GOK-u Pani Katarzyna Ludwiczak pod nr tel.: 506 613 534.

Są ferie – sprawdź rozkład jazdy

Mamy ferie więc część autobusów nie kursuje.

Warto sprawdzić na stronach przewoźników: PKS Gostynin – http://pksgostynin.pl/, K-PTS we Włocławku – http://www.kpts.com.pl/ i szczególnie KM Płock – http://www.kmplock.eu/www/ szczegółowe rozkłady obowiązujące podczas ferii zimowych, które potrwają do 28 stycznia 2018 r.

KM Płock – rozkład jazdy autobusu linii 160

Rozkład jazdy PKS Gostynin

Rozkład jazdy – K-PTS

Go to Top