Świadomi turyści i mieszkańcy to ważny aspekt, ale nie jedyny jeśli idzie o łączenie ochrony przyrody i rozwój turystyki. To długofalowy program, składający się z elementów, realizowany przez samorząd gminy Nowy Duninów od 2003 roku. Jego składowe to m.in.: budowa kanalizacji, gospodarka odpadami, wykorzystanie alternatywnych źródeł energii, edukacja ekologiczna i regionalna, zagospodarowanie turystyczne terenu, restauracja ważnych kulturowo i przyrodniczo obiektów, także promocja walorów przyrodniczych i kulturowych.

Idealnie wpisuje się w te założenia realizowany przez samorząd powiatu płockiego z udziałem środków UE projekt ochrony bioróżnorodności, ograniczenia negatywnego oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo i promocji lokalnych walorów turystycznych na terenie powiatu. W jego ramach w Nowym Duninowie (w porcie) powstaje punkt monitoringu przyrodniczego. Tu każdy będzie mógł obserwować ptaki dzięki zamontowanym tam na stałe lunetom oraz przejrzeć tablice edukacyjne, które pomogą w identyfikacji poszczególnych gatunków, w tym zwłaszcza chronionych. Już wiosną będziemy mogli sprawdzić dokładniej co chronimy.


Po szlakach GWPK będziemy mogli jechać zakupionymi w ramach projektu rowerami, które będą służyły tak uczniom naszej szkoły jak i uczestnikom wycieczek rowerowych. Co prawda wstępnie zakładano zakup rowerów elektrycznych, ale ostatecznie dotarły dziś do nas wysokiej klasy rowery crossowe (10 szt.), które idealnie sprawdzą się na naszych szlakach, a przy tym poprawimy swoją kondycję. Wg dostawcy użytkownicy pedałując będą mogli naładować swój smartfon.

13 listopada w Soczewce na skwerku planujemy montaż „Drzewa OZE” – konstrukcji imitującej prawdziwe drzewo, wyposażonej w panele polikrystaliczne, które będą przekształcały energię słoneczną w elektryczną. Dzięki temu możliwe będzie doładowanie m.in. elektronicznych urządzeń mobilnych, np. smartfonów czy laptopów.