Archive for Listopad, 2017

Dla Seniorów

22 listopada Seniorzy z gminy Nowy Duninów gościli m.in. uczniów naszej szkoły, którzy dali kolejny popis swoich umiejętności artystycznych.


 

Młoda “Wisła”

Droga do Grodzisk

Kanalizacja

PART_1511345540934Budowa kanalizacji w Nowym Duninowie trwa. W związku z tym, w okolicach Pl. Strażackiego oraz ul. Wiślanej do piątku (17 listopada) będą występowały znaczne utrudnienia w ruchu. Prosimy o parkowanie pojazdów poza tym obszarem. Dojazd do posesji co prawda jest otwarty, ale prosimy o ostrożność.

przerwa w dostawie prądu

alarmW imieniu operatora Energa informujemy, iż w związku planowanymi pracami remontowymi na urządzeniach elektroenergetycznych wystąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej w miejscowościach: Duninów Duży oraz Lipianki w dniu 29 listopada w godzinach 8.00 – 15.00. W związku z powyższym nastąpi również przerwa w dostawie wody również w Duninowie Dużym oraz Lipiankach.

Narodowe Święto Niepodległości w naszej szkole.

10 listopada w SP w Nowym Duninowie

Narodowe Święto Niepodległości

10 listopada w Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie


Święto Niepodległości. Najmłodsze przedszkolaki.

Święto Niepodległości w duninowskiej szkole

Narodowy Dzień Niepodległości

flaga

W imieniu Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy zapraszamy mieszkańców do uczestnictwa w dniu jutrzejszym w uroczystościach związanych z obchodami Narodowego Dnia Niepodległości:

  • Godz.12 00 – Msza św. W intencji Ojczyzny w Kościele w Nowym Duninowie.
  • Godz. 13 00 modlitwa i złożenie kwiatów pod pomnikiem – obeliskiem ku czci walczących o wolną Polskę na cmentarzu parafialnym w Nowym Duninowie
  • Godz. 13 30 – Lipianki- złożenie kwiatów pod pomnikiem pomordowanych w II wojnie światowej mieszkańców Lipianek

Droga do Grodzisk

Trwają intensywne prace na drodze do Grodzisk. Na całej jej długości występują niewielkie utrudnienia w ruchu. Pracuje tam ciężki sprzęt dlatego prosimy kierowców o szczególną uwagę.


Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2970W Nowy Duninów – Grodziska – granica województwa” będzie kosztowało 1.548.429,29 zł., z czego 50 % sfinansują: gmina Nowy Duninów i Lasy Państwowe (po  387.107,32 zł.), a drugie 50% sfinansuje powiat.

Inwestycja możliwa była do zrealizowania tylko dzięki takiemu montażowi finansowemu i to nie bez trudności. Zadania wykonywane w partnerstwie z zasady wymagają dobrej woli wszystkich stron. To konkretne udało się doprowadzić do realizacji, choć łatwo nie było. Tym bardziej, że nieoczekiwanie koszty robót budowlanych wzrosły i po przetargu okazało się, że w budżetach partnerów trzeba znaleźć dodatkowe 350 tys. zł.

Planowane zakończenie prac przy inwestycji to koniec roku 2017.

Niedziela z tenisem.

Kanalizacji ciąg dalszy

Prace przy budowie kanalizacji trwają i przebiegają zgodnie z planem. Dziś rozpoczęto prace ziemne na Placu Strażackim. Wbrew obawom poziom wód gruntowych nie jest wysoki.

Lokalnie wystąpią w tym obszarze niewielkie utrudnienia. Klientów okolicznych sklepów prosimy o rozwagę i ewentualne parkowanie samochodów poza Placem Strażackimi ul. Wiślaną.

 

XXIII sesja Rady Gminy

sesja534

 INFORMACJA

Informuję, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016.446 tj. z późn. zm.) zwołuję XXIII sesję Rady Gminy Nowy Duninów w kadencji 2014-2018, na dzień 10 listopada 2017 r. ( piątek ) o godz. 10.00,  w sali obrad urzędu gminy w Nowym Duninowie.

Proponowany porządek obrad: (więcej…)

Go to Top