Archive for Wrzesień, 2017

XXII sesja Rady Gminy

komisje_20_09_17W imieniu Radnych Rady Gminy Nowy Duninów zapraszamy 22 września br. o godz. 10.00 do sali obrad Urzędu Gminy przy ul. Osiedlowej 1 w Nowym Duninowie na obrady sesji. Wśród tematów sesji są m.in. informacje z działalności placówek podległych gminie, w tym Informacja z działalności ZSZ w Nowym Duninowie za rok szkolny 2016/17. Wśród uchwał m.in: zmiany w budżecie, stwierdzenie przekształcenia zespołu szkół w ośmioletnią szkołę podstawową, ustalenie opłat za pobór wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

W tej chwili trwa posiedzenie połączonych komisji, w którym udział bierze również wójt gminy.

System wczesnego ostrzegania działa

IMG_6263„Budowanie systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego” jest na ukończeniu. Dziś m.in. zostały uruchomione syreny w Nowym Duninowie i Soczewce.

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu V Gospodarka przyjazna środowisku Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

IMG_6261 W efekcie na terenie powiatu płockiego zostanie uruchomiony system złożony z 19 syren alarmowych wraz z 8 pulpitami sterującymi, którego zadaniem będzie ostrzeganie i alarmowanie ludności przed zjawiskami katastrofalnymi.

Docelowo zostanie on zintegrowany z Wojewódzkim Systemem Alarmowania i Ostrzegania tworząc scentralizowany system powiadamiania mieszkańców województwa mazowieckiego o nadchodzącym zagrożeniu.


Kanalizacja wciąż w budowie.

Budowa kanalizacji i remont budynku Zespołu Szkół w Nowym Duninowie to dwie najkosztowniejsze, obecnie prowadzone inwestycje. Budowa kanalizacji przebiegała dotychczas sprawnie. Wykonano przeciski pod drogą krajową i rozpoczęto prace od strony Wisły. Na tym obszarze przewidziano przyłącza grawitacyjne. Dziś ekipy budowlane zastaliśmy na ul. Świerkowej. W najbliższym czasie, w tych właśnie okolicach, mogą wystąpić małe utrudnienia w ruchu.

Łącznie w pierwszym etapie budowy, tj. w Nowym Duninowie wykonanych zostanie ok. 120 przyłączy. Wykonawcą jest Zakład Usługowy “WOD-BUD” Zdzisław Kliński za kwotę 1527800.00.

Test syren!

syrenaDziś (19 września), tuż po godz. 8.30 w Nowym Duninowie i Soczewce przewidziany jest test syren alarmowych montowanych w ramach wczesnego systemu ostrzegania.

Co z pieniędzy sołeckich?

nduninowNa zadania w ramach funduszu sołeckiego w budżecie gminy na rok 2017 zabezpieczono kwotę 191.265,81 zł. Do realizacji swoich przedsięwzięć zgłosiły się wszystkie sołectwa. 8 z 19 zadań to remonty dróg. Wyłoniono jednego wykonawcę, który rozpocznie prace po 20 września. Zgodnie z umową remonty zostaną zakończone do końca października br.

W Nowym Duninowie pomieszczenie magazynowe przy sali gimnastycznej już stoi, Wola Brwileńska zakupiła sprzęt i wyposażenie. Pozostałe zadania czekają na realizację.

W tej chwili trwają zebrania sołeckie z udziałem wójta gminy, na których omawiane są m.in. propozycje do funduszu sołeckiego w 2018 r. Sołtysi zapraszają swoich mieszkańców nie tylko do uczestniczenia w spotkaniach, ale także do udziału w realizacji wspólnych przedsięwzięć.


zdj. Pomieszczenie magazynowe przy sali gimnastycznej w Nowym Duninowie wykonane w ramach funduszu sołeckiego.


Brwilno Zakup i montaż na utwardzonym terenie wiaty przystankowej z ławką w sołectwie Brwilno
Brwilno Zagospodarowanie terenu pod boisko dla młodzieży i dzieci w sołectwie Brwilno
Brwilno Dolne – Soczewka Remont drogi gminnej ul. Górki
Duży Duninów Zakup sprzętu dla potrzeb rekreacyjno – turystycznego w sołectwie Duży Duninów(stoliki z zadaszeniem, kosze, stojaki na rowery, toaleta ogrodowa, tablica)
Lipianki Kontynuowanie częściowej naprawy drogi gminnej “Trakt Lipianki – Kobyle Błota”
Dzierzązna Remont drogi gminnej
Kamion – Grodziska Remont drogi Kamion – Karolewo w Kamionie
Karolewo – Nowa Wieś Remont świetlicy sołeckiej w miejscowości Nowa Wieś – Etap II
Karolewo – Nowa Wieś Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej (własność gminy)
Nowy Duninów Wykonanie pomieszczenia magazynowego przy Sali Gimnastycznej Zespołu Szkół w Nowym Duninowie
Popłacin Remont drogi gminnej
Popłacin Zakup wiat przystankowych i materiałów do ich montażu (2 sztuki)
Popłacin Zakup koszy na śmieci
Stary Duninów Remont drogi gminnej w miejscowości Stary Duninów gm. Nowy Duninów
Środoń – Brzezinna Góra Remont drogi gminnej _ część druga
Trzcianno – Jeżewo Remont drogi gminnej w miejscowości Trzcianno (na odcinku 200 m)
Wola Brwileńska Zakup sprzętu i wyposażenia dla sołectwa Wola Brwileńska potrzebnego w celach promocji sołectwa oraz Gminy Nowy Duninów (ławki, stoły, termos)
Wola Brwileńska Wznowienie granic dróg gminnych przy Pani Rusickiej , Pani Ciećwierz i  Pani Renn
Wola Brwileńska Przygotowanie gruntu, podłoża pod budowę w następnym etapie świetlicy sołeckiej (cement, podsypanie ziemią i piaskiem)-działka stanowi własność gminy
Go to Top