Archive for Wrzesień, 2017

Oświata finansowana z Unii Europejskiej

0065_2017_09_27_org_kmZ własnego budżetu musimy sfinansować zmiany, które wynikają z reformy oświaty, z budżetu Unii Europejskiej sfinansujemy w najbliższym czasie dwa oświatowe projekty kosztujące prawie 2 mln zł.

31 lipca 2017 r. wójt podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego ws. dofinansowania projektu: „Kształcimy kompetencje i eksperymentujemy – podnoszenie jakości edukacji w gminie Nowy Duninów”. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X EDUKACJA DLA ROZWOJU REGIONU Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży. Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Koszt projektu to kwota 195 tys., z czego 95% to środki zewnętrzne. Wkład gminy to wkład osobowy.

Projekt jest już częściowo realizowany. Prowadzone są dodatkowe zajęcia dla dzieci, w tym zajęcia wyrównawcze. Przewidziane są też szkolenia dla nauczycieli.

Niebawem wójt wybierze dostawcę sprzętu TIK (laptopy z oprogramowaniem, zestawy interaktywne) do wyposażenia m.in. sali informatycznej, która od 2005 r. nie była modernizowana.

0088_2017_09_27_org_kmKoordynatorem projektu wójt wyznaczył Panią Ewę Romańską Dyrektora ZSZ, która udzieli zainteresowanym bliższych informacji pod nr tel. 24/261 02 14. Koordynatorem metodycznym jest Pan Paweł Adamkowski, a księgową projektu Pani Renata Więcek.

Drugim, dużo większym projektem dot. naszej oświaty „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Nowym Duninowie” realizowana w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna.

Wg kosztorysu wójt przeznaczył na zrealizowanie zadania środki finansowe na łączną kwotę brutto 1.434.230,63 zł.  Niestety, okazuje się, że żyje nam się coraz drożej, nie tylko w kontekście codziennych wydatków, ale również roboty budowlane mocno podrożały. W pierwszym przetargu zostały złożone trzy oferty, najniższa na kwotę brutto 1.829.653,29zł, która jak widać mocno przewyższała założony budżet. W drugim przetargu (lipiec 2017 r.) wyłoniony został wykonawca robót budowlano – montażowych za kwotę brutto 1.698.888,08 zł. Jest nim Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „GOSPIN” Sp. z o.o. ul. Płocka 46 09-500 Gostynin. Nadmienić przy tym warto, że dwie inne dwie oferty złożone zostały na kwoty: 1.829.653,29 zł i 1.810.331,07 zł.

0071_2017_09_27_org_kmRealizacja tego projektu to prawdziwe wyzwanie. Nie tylko dla wójta gminy, ale dyrekcji szkoły i zespołu pracowników. Krótki czas na realizację (wiosna 2018 r.), w dodatku zbliżająca się dużymi krokami zima, mobilizują wszystkich do pracy. Zakres robót jest naprawdę duży. To co widać gołym okiem to tylko część prac do wykonania, które podzielono na: część budowlaną, część elektryczną i część sanitarną. Zainteresowanych szczegółowym zakresem zapraszamy do Biuletynu Informacji Publicznej.

Jeśli już mowa o naszych szkołach warto wspomnieć, że podczas wakacji w budynkach (także w Soczewce) oraz wokół nich, wykonano drobniejsze prace, które znacznie poprawiły estetykę. Pomalowano m.in. ogrodzenia oraz naprawiono i odnowiono elewację budynku szkoły w Soczewce.

Podsumowując, kolejne 1,4 mln zł z Unii Europejskiej zostanie w naszej gminie, ściślej w szkole, w której uczą się nasi najmłodsi mieszkańcy.


FOTOREPORTAŻ – ZAPRASZAMY

Zostań policjantem

Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu ogłasza rozpoczęcie procedury rekrutacji kandydatów do służby w Policji w 2017 roku na terenie województwa mazowieckiego.

 Planowane przyjęcia do służby w Policji w 2017 roku: 

·     22 sierpnia 2017 – 70 osób

·    2 listopada 2017  – 47 osób

·    28 grudnia 2017  – 86 osób

 

w następujących jednostkach:  Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Płocku, Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Radomiu;

Komendach Miejskich Policji w: Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach;

Komendach Powiatowych Policji w: Białobrzegach, Ciechanowie, Garwolinie, Gostyninie, Grójcu, Kozienicach, Lipsku, Łosicach, Makowie Mazowieckim, Mławie, Ostrowi Mazowieckiej, Płońsku, Przasnyszu, Przysusze, Pułtusku, Sierpcu, Sochaczewie, Sokołowie Podlaskim, Szydłowcu, Węgrowie, Wyszkowie, Zwoleniu, Żurominie, Żyrardowie.

271-16537_534

Szczegóły: http://www.mazowiecka.policja.gov.pl/ra/praca/sluzba-w-policji/168,Sluzba-w-Policji.html

Nowe stawki za wodę i ścieki.

XXII Sesja Rady Gminy Nowy Duninów za nami. Odbyła się w piątek 22 września 2017 r.

Radni podjęli 4 uchwały, w tym w sprawie ustalenia opłaty za pobór wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Nowy Duninów.

I tak cena zimnej wody z ujęć stanowiących własność gminy  wody wynosi obecnie 2,71 zł brutto za 1 m3 (było 2,61 zł).

Cena za odprowadzanie ścieków do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 6,45 zł brutto za 1 m3 ustalony wg wskazań wodomierzy zainstalowanych u użytkowników na ujęciu wody z wodociągu gminnego.

Cenę zimnej wody z ujęć nie stanowiących własności gminy ustala dostawca.

Cena z a 1m3 odprowadzanych ścieków do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej poza granicami gminy Nowy Duninów, ustala właściciel oczyszczalni.

Cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków do kanalizacji zarówno gminnej jak i nie stanowiącej własności gminy przez użytkowników, którzy odprowadzają ścieki do zbiorczej studzienki kanalizacyjnej, której zasilanie energetyczne odbywa się na koszt gminy Nowy Duninów w wysokości wyższej o  1,19 zł brutto za 1 m3 wody ustalonej wg wskazań wodomierzy zainstalowanych u użytkowników na ujęciu wody z wodociągu gminnego – w stosunku do ceny ustalonej przez odbiorcę ścieków spoza terenu gminy (opłata energetyczna). Ta opłata pozostała bez zmian w stosunku do dotychczasowej stawki.

Opłata eksploatacyjna za każdy zainstalowany wodomierz pozostaje bez zmian, tj. 2,00 zł brutto miesięcznie.

Złożono również informacje z działalności podmiotów podległych (szkoła, GOK, GBP) będą udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej. Jeśli ktoś chce wiedzieć więcej o naszych placówkach kulturalno – oświatowych zapraszamy do ich lektury.

Gmina Nowy Duninów

Decyzje mieszkańców Nowego Duninowa

duninow534Z funduszu sołeckiego mieszkańcy mogą zrobić to, co ich zdaniem jest najpotrzebniejsze w ich miejscowościach. O zadaniach realizowanych z funduszu w 2017 r. pisaliśmy. Wrzesień jednak, to czas decyzji o planach na rok 2018. Stąd tak wiele zebrań z mieszkańcami.

W najbliższy piątek takie spotkanie odbędzie się w Nowym Duninowie.

Zebranie odbędzie się dnia 22.09.2017 r. (piątek) o godzinie 18.00 w sali gimnastycznej ZSZ w Nowym Duninowie. Zapraszamy

 

Oto propozycje na rok 2018  Pani Sołtys, Rady Sołeckiej i Radnych wypracowane podczas spotkania z wójtem:

  1. Budowa Gminnego Targowiska na placu strażackim pomiędzy ciągiem sklepowym a strażnicą za chodnikiem.
  2. Doświetlenie ul. Parcelowej.
  3. Doświetlenie bulwaru nad rzeką Wisłą.
  4. Wiata przystankowa z miejscem parkingowym dla rowerzystów.
  5. Ścieżki w parku na odcinku Pałac- Stadion (od strony ul. Włocławskiej)
  6. Oświetlenie ul. Gostynińskiej.

Teraz decyzja należy do mieszkańców. Piątek godz. 18.00

 

XXII sesja Rady Gminy

komisje_20_09_17W imieniu Radnych Rady Gminy Nowy Duninów zapraszamy 22 września br. o godz. 10.00 do sali obrad Urzędu Gminy przy ul. Osiedlowej 1 w Nowym Duninowie na obrady sesji. Wśród tematów sesji są m.in. informacje z działalności placówek podległych gminie, w tym Informacja z działalności ZSZ w Nowym Duninowie za rok szkolny 2016/17. Wśród uchwał m.in: zmiany w budżecie, stwierdzenie przekształcenia zespołu szkół w ośmioletnią szkołę podstawową, ustalenie opłat za pobór wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

W tej chwili trwa posiedzenie połączonych komisji, w którym udział bierze również wójt gminy.

System wczesnego ostrzegania działa

IMG_6263„Budowanie systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego” jest na ukończeniu. Dziś m.in. zostały uruchomione syreny w Nowym Duninowie i Soczewce.

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu V Gospodarka przyjazna środowisku Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

IMG_6261 W efekcie na terenie powiatu płockiego zostanie uruchomiony system złożony z 19 syren alarmowych wraz z 8 pulpitami sterującymi, którego zadaniem będzie ostrzeganie i alarmowanie ludności przed zjawiskami katastrofalnymi.

Docelowo zostanie on zintegrowany z Wojewódzkim Systemem Alarmowania i Ostrzegania tworząc scentralizowany system powiadamiania mieszkańców województwa mazowieckiego o nadchodzącym zagrożeniu.


Kanalizacja wciąż w budowie.

Budowa kanalizacji i remont budynku Zespołu Szkół w Nowym Duninowie to dwie najkosztowniejsze, obecnie prowadzone inwestycje. Budowa kanalizacji przebiegała dotychczas sprawnie. Wykonano przeciski pod drogą krajową i rozpoczęto prace od strony Wisły. Na tym obszarze przewidziano przyłącza grawitacyjne. Dziś ekipy budowlane zastaliśmy na ul. Świerkowej. W najbliższym czasie, w tych właśnie okolicach, mogą wystąpić małe utrudnienia w ruchu.

Łącznie w pierwszym etapie budowy, tj. w Nowym Duninowie wykonanych zostanie ok. 120 przyłączy. Wykonawcą jest Zakład Usługowy “WOD-BUD” Zdzisław Kliński za kwotę 1527800.00.

Test syren!

syrenaDziś (19 września), tuż po godz. 8.30 w Nowym Duninowie i Soczewce przewidziany jest test syren alarmowych montowanych w ramach wczesnego systemu ostrzegania.

Co z pieniędzy sołeckich?

nduninowNa zadania w ramach funduszu sołeckiego w budżecie gminy na rok 2017 zabezpieczono kwotę 191.265,81 zł. Do realizacji swoich przedsięwzięć zgłosiły się wszystkie sołectwa. 8 z 19 zadań to remonty dróg. Wyłoniono jednego wykonawcę, który rozpocznie prace po 20 września. Zgodnie z umową remonty zostaną zakończone do końca października br.

W Nowym Duninowie pomieszczenie magazynowe przy sali gimnastycznej już stoi, Wola Brwileńska zakupiła sprzęt i wyposażenie. Pozostałe zadania czekają na realizację.

W tej chwili trwają zebrania sołeckie z udziałem wójta gminy, na których omawiane są m.in. propozycje do funduszu sołeckiego w 2018 r. Sołtysi zapraszają swoich mieszkańców nie tylko do uczestniczenia w spotkaniach, ale także do udziału w realizacji wspólnych przedsięwzięć.


zdj. Pomieszczenie magazynowe przy sali gimnastycznej w Nowym Duninowie wykonane w ramach funduszu sołeckiego.


Brwilno Zakup i montaż na utwardzonym terenie wiaty przystankowej z ławką w sołectwie Brwilno
Brwilno Zagospodarowanie terenu pod boisko dla młodzieży i dzieci w sołectwie Brwilno
Brwilno Dolne – Soczewka Remont drogi gminnej ul. Górki
Duży Duninów Zakup sprzętu dla potrzeb rekreacyjno – turystycznego w sołectwie Duży Duninów(stoliki z zadaszeniem, kosze, stojaki na rowery, toaleta ogrodowa, tablica)
Lipianki Kontynuowanie częściowej naprawy drogi gminnej “Trakt Lipianki – Kobyle Błota”
Dzierzązna Remont drogi gminnej
Kamion – Grodziska Remont drogi Kamion – Karolewo w Kamionie
Karolewo – Nowa Wieś Remont świetlicy sołeckiej w miejscowości Nowa Wieś – Etap II
Karolewo – Nowa Wieś Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej (własność gminy)
Nowy Duninów Wykonanie pomieszczenia magazynowego przy Sali Gimnastycznej Zespołu Szkół w Nowym Duninowie
Popłacin Remont drogi gminnej
Popłacin Zakup wiat przystankowych i materiałów do ich montażu (2 sztuki)
Popłacin Zakup koszy na śmieci
Stary Duninów Remont drogi gminnej w miejscowości Stary Duninów gm. Nowy Duninów
Środoń – Brzezinna Góra Remont drogi gminnej _ część druga
Trzcianno – Jeżewo Remont drogi gminnej w miejscowości Trzcianno (na odcinku 200 m)
Wola Brwileńska Zakup sprzętu i wyposażenia dla sołectwa Wola Brwileńska potrzebnego w celach promocji sołectwa oraz Gminy Nowy Duninów (ławki, stoły, termos)
Wola Brwileńska Wznowienie granic dróg gminnych przy Pani Rusickiej , Pani Ciećwierz i  Pani Renn
Wola Brwileńska Przygotowanie gruntu, podłoża pod budowę w następnym etapie świetlicy sołeckiej (cement, podsypanie ziemią i piaskiem)-działka stanowi własność gminy

Konkurs Grantowy “Równać Szanse”

rownac_szanseLogo_RGB_Jasne_300dpiW imieniu Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych STOPA i Fundacji “Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej Młodzi Razem” serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe, w tym OSP, domy kultury oraz biblioteki na spotkanie informacyjno-szkoleniowe poświęcone Regionalnemu Konkursowi Grantowemu „Równać Szanse”, które odbędzie się 2 października 2017 o godz. 11:00 w biurze Fundacji “Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej Młodzi Razem”, przy ul. 1 Maja 7c (sala konferencyjna II piętro).

Informacji udzielają:

Iwona Olkowicz, tel. 608-305-766, rownacszanseelk@gmail.com, iwona@stopa.org.pl, skype: iwona.olkowicz

Paweł Wilk, tel. 796-538-105, pawelwilk8@o2.pl


Więcej informacji – pobierz plik doc.

Niedziela dla Szymona

Zatrudnienie w Urzędzie Gminy

ug_infoWójt gminy zatrudni pracownika w ramach robót publicznych. Zatrudnienie do końca roku 2017. Następnie w styczniu zatrudnienie na umowę zlecenie. Czekamy na Państwa oferty do piątku (8 września 2017 r.). Szczegółowych informacji udziela sekretarz gminy Pani Katarzyna Stawicka. Tel. 24/2610236 wew. 103

Pierwszy dzień w szkole

Dożynki Powiatu Płockiego.

Go to Top