Archive for Wrzesień, 2017

Oświata finansowana z Unii Europejskiej

0065_2017_09_27_org_kmZ własnego budżetu musimy sfinansować zmiany, które wynikają z reformy oświaty, z budżetu Unii Europejskiej sfinansujemy w najbliższym czasie dwa oświatowe projekty kosztujące prawie 2 mln zł.

31 lipca 2017 r. wójt podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego ws. dofinansowania projektu: „Kształcimy kompetencje i eksperymentujemy – podnoszenie jakości edukacji w gminie Nowy Duninów”. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X EDUKACJA DLA ROZWOJU REGIONU Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży. Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Koszt projektu to kwota 195 tys., z czego 95% to środki zewnętrzne. Wkład gminy to wkład osobowy.

Projekt jest już częściowo realizowany. Prowadzone są dodatkowe zajęcia dla dzieci, w tym zajęcia wyrównawcze. Przewidziane są też szkolenia dla nauczycieli.

Niebawem wójt wybierze dostawcę sprzętu TIK (laptopy z oprogramowaniem, zestawy interaktywne) do wyposażenia m.in. sali informatycznej, która od 2005 r. nie była modernizowana.

0088_2017_09_27_org_kmKoordynatorem projektu wójt wyznaczył Panią Ewę Romańską Dyrektora ZSZ, która udzieli zainteresowanym bliższych informacji pod nr tel. 24/261 02 14. Koordynatorem metodycznym jest Pan Paweł Adamkowski, a księgową projektu Pani Renata Więcek.

Drugim, dużo większym projektem dot. naszej oświaty „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Nowym Duninowie” realizowana w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna.

Wg kosztorysu wójt przeznaczył na zrealizowanie zadania środki finansowe na łączną kwotę brutto 1.434.230,63 zł.  Niestety, okazuje się, że żyje nam się coraz drożej, nie tylko w kontekście codziennych wydatków, ale również roboty budowlane mocno podrożały. W pierwszym przetargu zostały złożone trzy oferty, najniższa na kwotę brutto 1.829.653,29zł, która jak widać mocno przewyższała założony budżet. W drugim przetargu (lipiec 2017 r.) wyłoniony został wykonawca robót budowlano – montażowych za kwotę brutto 1.698.888,08 zł. Jest nim Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „GOSPIN” Sp. z o.o. ul. Płocka 46 09-500 Gostynin. Nadmienić przy tym warto, że dwie inne dwie oferty złożone zostały na kwoty: 1.829.653,29 zł i 1.810.331,07 zł.

0071_2017_09_27_org_kmRealizacja tego projektu to prawdziwe wyzwanie. Nie tylko dla wójta gminy, ale dyrekcji szkoły i zespołu pracowników. Krótki czas na realizację (wiosna 2018 r.), w dodatku zbliżająca się dużymi krokami zima, mobilizują wszystkich do pracy. Zakres robót jest naprawdę duży. To co widać gołym okiem to tylko część prac do wykonania, które podzielono na: część budowlaną, część elektryczną i część sanitarną. Zainteresowanych szczegółowym zakresem zapraszamy do Biuletynu Informacji Publicznej.

Jeśli już mowa o naszych szkołach warto wspomnieć, że podczas wakacji w budynkach (także w Soczewce) oraz wokół nich, wykonano drobniejsze prace, które znacznie poprawiły estetykę. Pomalowano m.in. ogrodzenia oraz naprawiono i odnowiono elewację budynku szkoły w Soczewce.

Podsumowując, kolejne 1,4 mln zł z Unii Europejskiej zostanie w naszej gminie, ściślej w szkole, w której uczą się nasi najmłodsi mieszkańcy.


FOTOREPORTAŻ – ZAPRASZAMY

Zostań policjantem

Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu ogłasza rozpoczęcie procedury rekrutacji kandydatów do służby w Policji w 2017 roku na terenie województwa mazowieckiego.

 Planowane przyjęcia do służby w Policji w 2017 roku: 

·     22 sierpnia 2017 – 70 osób

·    2 listopada 2017  – 47 osób

·    28 grudnia 2017  – 86 osób

 

w następujących jednostkach:  Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Płocku, Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Radomiu;

Komendach Miejskich Policji w: Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach;

Komendach Powiatowych Policji w: Białobrzegach, Ciechanowie, Garwolinie, Gostyninie, Grójcu, Kozienicach, Lipsku, Łosicach, Makowie Mazowieckim, Mławie, Ostrowi Mazowieckiej, Płońsku, Przasnyszu, Przysusze, Pułtusku, Sierpcu, Sochaczewie, Sokołowie Podlaskim, Szydłowcu, Węgrowie, Wyszkowie, Zwoleniu, Żurominie, Żyrardowie.

271-16537_534

Szczegóły: http://www.mazowiecka.policja.gov.pl/ra/praca/sluzba-w-policji/168,Sluzba-w-Policji.html

Nowe stawki za wodę i ścieki.

XXII Sesja Rady Gminy Nowy Duninów za nami. Odbyła się w piątek 22 września 2017 r.

Radni podjęli 4 uchwały, w tym w sprawie ustalenia opłaty za pobór wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Nowy Duninów.

I tak cena zimnej wody z ujęć stanowiących własność gminy  wody wynosi obecnie 2,71 zł brutto za 1 m3 (było 2,61 zł).

Cena za odprowadzanie ścieków do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 6,45 zł brutto za 1 m3 ustalony wg wskazań wodomierzy zainstalowanych u użytkowników na ujęciu wody z wodociągu gminnego.

Cenę zimnej wody z ujęć nie stanowiących własności gminy ustala dostawca.

Cena z a 1m3 odprowadzanych ścieków do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej poza granicami gminy Nowy Duninów, ustala właściciel oczyszczalni.

Cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków do kanalizacji zarówno gminnej jak i nie stanowiącej własności gminy przez użytkowników, którzy odprowadzają ścieki do zbiorczej studzienki kanalizacyjnej, której zasilanie energetyczne odbywa się na koszt gminy Nowy Duninów w wysokości wyższej o  1,19 zł brutto za 1 m3 wody ustalonej wg wskazań wodomierzy zainstalowanych u użytkowników na ujęciu wody z wodociągu gminnego – w stosunku do ceny ustalonej przez odbiorcę ścieków spoza terenu gminy (opłata energetyczna). Ta opłata pozostała bez zmian w stosunku do dotychczasowej stawki.

Opłata eksploatacyjna za każdy zainstalowany wodomierz pozostaje bez zmian, tj. 2,00 zł brutto miesięcznie.

Złożono również informacje z działalności podmiotów podległych (szkoła, GOK, GBP) będą udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej. Jeśli ktoś chce wiedzieć więcej o naszych placówkach kulturalno – oświatowych zapraszamy do ich lektury.

Gmina Nowy Duninów

Decyzje mieszkańców Nowego Duninowa

duninow534Z funduszu sołeckiego mieszkańcy mogą zrobić to, co ich zdaniem jest najpotrzebniejsze w ich miejscowościach. O zadaniach realizowanych z funduszu w 2017 r. pisaliśmy. Wrzesień jednak, to czas decyzji o planach na rok 2018. Stąd tak wiele zebrań z mieszkańcami.

W najbliższy piątek takie spotkanie odbędzie się w Nowym Duninowie.

Zebranie odbędzie się dnia 22.09.2017 r. (piątek) o godzinie 18.00 w sali gimnastycznej ZSZ w Nowym Duninowie. Zapraszamy

 

Oto propozycje na rok 2018  Pani Sołtys, Rady Sołeckiej i Radnych wypracowane podczas spotkania z wójtem:

  1. Budowa Gminnego Targowiska na placu strażackim pomiędzy ciągiem sklepowym a strażnicą za chodnikiem.
  2. Doświetlenie ul. Parcelowej.
  3. Doświetlenie bulwaru nad rzeką Wisłą.
  4. Wiata przystankowa z miejscem parkingowym dla rowerzystów.
  5. Ścieżki w parku na odcinku Pałac- Stadion (od strony ul. Włocławskiej)
  6. Oświetlenie ul. Gostynińskiej.

Teraz decyzja należy do mieszkańców. Piątek godz. 18.00

 

Go to Top