Archive for Maj, 2017

Wypad do Kotliny Kłodzkiej.

Wczoraj (30 maja) 41 uczniów Zespołu Szkół w Nowym Duninowie wyruszyło na kilkudniową wycieczkę do Kotliny Kłodzkiej. Jest z nimi doświadczona kadra pedagogiczna w osobach: Pani Marioli, Pani Hani, Pani Martyny i Pani Kasi.

Wójt Gminy wszystkich gorąco pozdrawia. Uważajcie na siebie, ale też bawcie się dobrze.

Do zobaczenia w piątek.

Dzień Dziecka z wędkarzami.

4 czerwca Dzień Dziecka z wędkarzami w Soczewce.

Wyposażeni w wiedzę i umiejętności – bezpieczniejsi.

Przez cały rok szkolny nauczyciele i rodzice uczą dzieci bezpiecznego zachowania. Od wielu lat także Marszałek Województwa Mazowieckiego i WORD wspierają i organizują akcje promujące bezpieczne zachowania na drodze i nad wodą. Do działań tych przyłączyło się także Centrum Turystyki Wodnej PTTK z siedzibą w Warszawie. W ramach projektu “Woda, dziecko, bezpieczeństwo, akcja informacyjno – edukacyjna” 11 maja br. zorganizowali dla uczniów klas III – VI szkolenie teoretyczno – praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zawodowi instruktorzy i ratownicy z Gdańska uczyli bezpiecznego zachowania nad wodą i w wodzie. Każdy uczeń, pod okiem instruktora samodzielnie wykonał resuscytację krążeniowo – oddechową z wykorzystaniem manekinów. Obserwowaliśmy  ich i uwierzcie drodzy Państwo, niejeden dorosły mógłby się dziś uczyć od naszych dzieciaków. Ich wiedza i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, oby nigdy nie musiały się przydać, ale są naprawdę dobrze przygotowani.

Kilka dni później (24 maja) w szkole znów głośno było o bezpieczeństwie. Tym razem na drodze.

Wszyscy wiedzą, że od roku 2014 r. każdy pieszy, poruszający się po zmierzchu po drodze, poza obszarem zabudowanym, musi mieć element odblaskowy. Akcję informacyjną w tym zakresie, zarówno płocki WORD jak i Marszałek Województwa Mazowieckiego podejmowali niejednokrotnie. Tym razem akcję „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie podjął razem z Mazowiecką Radą Bezpieczeństwa Publicznego w porozumieniu z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego. 24 maja uczniowie Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum wzięli udział w trzech panelach promujących bezpieczeństwo. Pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Płocku przeprowadzili naukę jazdy po torze rowerowym, policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Płocku omówili tematykę zawartą w filmie „…tak, chcę być bezpieczny”, a ratownicy medyczni z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego przećwiczyli z uczniami udzielanie pierwszej pomocy na fantomach do resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Podczas tych dwóch wspomnianych spotkań dzieciaki zostały wyposażone nie tylko w wiedzę i umiejętności, ale również 11 maja w materiały szkoleniowo – promocyjne, czepki, apteczki, a 24 maja w odblaski.

Jedna prośba do rodziców – przypominajcie dzieciom o konieczności korzystania z odblasków. To naprawdę jedna z lepszych form poprawy ich bezpieczeństwa. Przydadzą się również czepki, które otrzymali od Pana Wojciecha Skóry. Gdy wasze dziecko wejdzie do wody, będziecie mogli go dostrzec bez problemu.


Jak tylko usuniemy awarię komputera, prześlemy cały fotoreportaż.

Zapraszamy na Dzień Dziecka

dzien_dziecka_plakat_2017_534

Weekendowe wypady

Dzień Samorządu Terytorialnego – nasze wspólne święto.

dziensamorzadu„Samorząd terytorialny – organizacja społeczności lokalnej (gmina, powiat) lub regionalnej (województwo samorządowe) i jednocześnie forma administracji publicznej, w której mieszkańcy tworzą z mocy prawa wspólnotę i względnie samodzielnie decydują o realizacji zadań administracyjnych, wynikających z potrzeb tej wspólnoty na danym terytorium i dozwolonych samorządowi przez ustawy, pod określonym ustawowo nadzorem administracji rządowej. „ (podano za wikipedia.org).


Praca w samorządzie to wielkie wyzwanie. Wymaga nie tylko wiedzy, ale przede wszystkim zaangażowania. Trudna, ale dająca wiele satysfakcji. Jej efekty dedykowane są wszystkim mieszkańcom gminy. Nam wszystkim, naszym dzieciom i wnukom.

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego wszystkim samorządowcom z gminy Nowy Duninów życzę wielu sukcesów.

Pamiętajmy jednak, że dzień ten jest świętem nie tylko tych, którzy zasiadają w gminnych radach. To święto całej społeczności. Wszystkich naszych mieszkańców,  którzy poprzez udział w wyborach samorządowych, działanie w sołectwach, szkołach, organizacjach i grupach niezrzeszonych przyczyniają się do kształtowania gminy, naszego samorządu.

Stąd wszystkim Państwu – mieszkańcom gminy Nowy Duninów dziękuję za zaangażowanie w nasze wspólne sprawy i życzę wytrwałości i satysfakcji z podejmowanych działań.

Mirosław Krysiak

Wspólnie ze szkolnym chórem


26 maja 2017 w szkolnych murach

Dzień Matki – ciąg dalszy.

Mamy mogą być dumne. Gratulujemy talentów. Wielkie podziękowania dla Pani Doroty, Pani Anieli i wszystkich pozostałych nauczycieli – sprawców dzisiejszych przeżyć.

Dla Mam

Inauguracja Dnia Matki. Odświętnie. Otwierał ją polonez.

Kochana Mamo

“Bóg nie może być wszędzie, dlatego wynalazł matkę.” (Matthew Arnold)

Matka, mamusia, mateczka, mamuśka … . Każdy z nas ma swój własny sposób na zwracanie się do swojej mamy, ale zawsze zwrot ten rezerwujemy tylko dla niej. Nawet jeśli do kogoś jeszcze mówimy podobnie, to intonacja głosu zdradza nasz wyjątkowy do niej stosunek – najbliższej, kochanej i kochającej. Oddanej naszym sprawom bardziej niż własnym i przejmującej się bardziej naszymi problemami niż własnymi. Każdy nasz sukces, to jej sukces, a każda nasza porażka boli ją dwa razy bardziej niż własna.

Tak już mamy mają i trudno to zmienić. Nawet największy wybryk dziecka nie jest w stanie zmienić serca matki, a tysiące kilometrów nie przeszkodzą w byciu ze swym dzieckiem, choćby myślą i sercem.

Trudno więc nie pamiętać o takim dniu jak dzisiejszy – Dzień Matkinajlepszy dzień na podziękowanie, przytulenie i powiedzenie „kocham Cię Mamo”.

Wielkie świętowanie urządziły dziś swoim mamom i tatom dzieciaki z Zespołu Szkół w Nowym Duninowie. Były łzy i uśmiechy, serduszka, kwiaty i uściski. Dziękujemy.

Wszystkim Mamom w dniu ich święta, w imieniu Wójta Gminy Mirosława Krysiaka oraz Przewodniczącego Rady Gminy Andrzeja Pietrzaka życzymy dni bez trosk, dużo słońca i jeszcze więcej uśmiechów Waszych dzieci.

W imieniu wszystkich mam gorąco dziękujemy Radzie Pedagogicznej za przygotowanie występów dzieci i wielkie świętowanie Dnia Matki w Zespole Szkół.


Wsparcie Starosty dla OSP

Jak będzie wyglądało wsparcie finansowe dla OSP nie działających w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym ? Trudno dziś powiedzieć, Jest to kolejny obszar, który obejmuje postępująca centralizacja. Teraz o wsparciu dla strażaków ochotników nie będzie decydował Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, ale MSWiA, które nie dofinansuje np. umundurowania strażaków.

Dlatego też Starosta Płocki uruchomił pilotażowy program Starostwa Powiatowego w Płocku, który ma na celu m.in. unowocześnienie wyposażenia niezbędnego m.in. do zapobiegania, ograniczania i likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, zwiększenie skuteczności bojowej i poszerzenie możliwości działania OSP z terenu powiatu. W ramach programu Starosta dofinansował w tym roku zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania. Nasi strażacy także otrzymali wsparcie od Starostwa. 19 maja 2017 r. w ośrodku „Mazowsze” w Soczewce, razem z innymi strażakami z powiatu płockiego, odebrali stosowne czeki, które pokryją 80% wnioskowanych wydatków. 20% kosztów tych zakupów uzupełni wójt z gminnej kasy. Przekazane przez starostę środki dla OSP z terenu gminy Nowy Duninów przeznaczone będą na zakup umundurowania i ubrań specjalnych.

Było to uroczyste spotkanie strażaków i samorządowców z całego naszego powiatu. Posłużyło ono również do wymiany doświadczeń oraz dyskusji nad przyszłością Ochotniczych Straży Pożarnych, które na naszym terenie funkcjonują od prawie wieku. Stąd też, jak podkreślał Wójt Gminy Mirosław Krysiak, “(…) trzeba dbać o kontynuację działalności tych jednostek. Strażacy Ochotnicy przetrwali niejeden trudny czas wspierając lokalne społeczności, ale bez wsparcia samorządów mogą mieć kłopoty z utrzymaniem wypracowanych przez wiele lat standardów.”

W ubiegłotygodniowym spotkaniu ze strażakami uczestniczyli Prezesi jednostek OSP oraz Prezesi Oddziałów Gminnych ZOSP RP z powiatu płockiego. Symboliczne czeki wręczali: Mariusz Bieniek – Starosta Płocki, Iwona Sierocka – Wicestarosta, Mirosław Krysiak – Wójt Gminy Nowy Duninów, Lech Dąbrowski – Przewodniczący Rady Powiatu Płockiego, Stefan Jakubowski i Krzysztof Wielec – członkowie Zarządu Powiatu Płockiego, Ewa Kowalak i Apolinary Gruszczyński – Radni Powiatu Płockiego; a także przedstawiciele Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Płocku w osobach: Druh Hilary Januszczyk – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Płocku; Druh Marek Ciećwierz – Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Płocku; Druh Stanisław Wiśniewski – Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Płocku.

 „Ochotnicze Straże Pożarne skupiają społeczników – mówił Starosta Mariusz Bieniek, gotowych nieść pomoc każdego dnia, często narażając własne życie, stąd też ważne jest ich doposażenie w odpowiedni sprzęt i umundurowanie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, powzięliśmy inicjatywę, aby w budżecie Powiatu Płockiego na 2017 r. zabezpieczyć środki na realizację tego przedsięwzięcia. Gratuluję strażakom i życzę powodzenia w dalszej działalności”.

Warto przy tym wspomnieć, że samorząd powiatowy zadeklarował utrzymanie uruchomionego dla strażaków programu w latach następnych.

Szkoła w Nowym Duninowie do termomodernizacji

Wójt gminy ogłosił wczoraj przetarg na „Termomodernizację Zespołu Szkół w Nowym Duninowie” realizowanego w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna”.

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej można zapoznać się ze szczegółami tego zadania.

Zakres robót dotyczy budynku szkoły oraz sali gimnastycznej i obejmuje elementy architektury, elektryki (w tym instalację fotowoltaiczną), sanitarne. Planowany termin rozpoczęcia prac to czerwiec 2017 r.

“Zaplanowane zostały także drobne prace w szkole w Soczewce oraz naprawa ogrodzeń. Z drobniejszymi zadaniami na pewno zdążymy przed 1 września 2017 r. – mówi wójt. Termomodernizacji tak szybko nie da się ukończyć. Nie powinno to jednak utrudniać normalnej pracy uczniów i nauczycieli.”

zsz_projekt_termomoder_534

Boisko w Lipiankach powstanie

Prace rozpoczęte, terminy ustalone, kamienie jak widać zbierane.

Prace przy boisku w Lipiankach (wydzielona działka przy szkole) rozpoczną się jeszcze w tym tygodniu. Starosta Płocki i Wójt gminy, jak zapowiadali, tak wykonają. Nie będzie to może boisko na miarę LO, ale na pewno dla mieszkańców Lipianek i Dużego Duninowa oraz ich gości wystarczy.

Przy drodze powiatowej w Duninowie Dużym, jeszcze w tym tygodniu, będą poprawiane punktowo pobocza drogi.

Pani Barbara skończyła 101 lat

IMG_8686_300Honorata Barbara Dominik – Basia, bo tak od zawsze ją nazywano, urodziła się 20 maja 1916 roku w Woli Brwileńskiej jako dziesiąte dziecko w rodzinie państwa Rumińskich. W wieku 22 lat wyszła za mąż za Zygmunta Dominika. Rok później wybuchła II Wojna Światowa i musieli się rozstać na długie lata. Pan Zygmunt walczył  na froncie, następnie trafił do niewoli. Pani Basia przetrwała ten ciężki etap u rodziny w Warszawie. To były trudne czasy, ale udało się pozbierać rodzinę. Po wojnie Pani Basia wróciła do Woli Brwileńskiej. Wrócił też Pan Zygmunt. Oboje ciężko pracowali w gospodarstwie. Pani Basia prowadziła dom i wychowywała trójkę dzieci. Mąż dorabiał m.in. w płockiej stoczni, w lesie, w Kółku Rolniczym i GS w Nowym Duninowie.

W 2005 roku zmarł Pan Zygmunt. Pani Barbara otoczona opieką syna i synowej mieszka w Woli Brwileńskiej.

Dziś ma wciąż uśmiechniętą twarz i pogodę ducha, choć jak sama mówi, wspomnienia tamtych, trudnych czasów wracają i tęskno za tymi, których już nie ma.


Najlepsze życzenia wielu jeszcze lat w zdrowiu i w takiej kondycji jak ta 19 maja 2017 r. złożył wójt gminy Mirosław Krysiak oraz z-ca kierownika USC Anna Morawska. Do życzeń przyłączają się pracownicy Urzędu Gminy oraz państwo Radni. Wszystkiego dobrego raz jeszcze.

IV Rodzinny Rajd Rowerowy

rajd_2017_plakat_534

Go to Top