Archive for Kwiecień, 2017

Niedziela z tenisem

gks_turniej_gminny534

Komunikat

infoInformujemy, że 2 maja 2017 r. (wtorek) Urząd Gminy w Nowym Duninowie będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy i życzymy słonecznej majówki.

Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych.

info16 listopada 2016 r. został powołany Pełnomocnik Starosty Płockiego do spraw Osób Niepełnosprawnych, do którego zakresu działania należy w szczególności:

  1. współpraca z organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, jednostkami pomocy społecznej, podmiotami gospodarczymi w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych,
  2. reprezentowanie Starosty Płockiego w kontaktach z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,
  3. inicjowanie i uczestniczenie w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dane kontaktowe Pełnomocnika:

ul. Otolińska 21 (V-piętro, pokój 511)

09-407 Płock

tel. 24/267-67-64

kom. 505 020 907

e-mail: starostwo@powiat.plock.pl

dni i godziny przyjęć: od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30

Szczegóły: http://bip.powiat-plock.pl

Zatrudnienie w ZGRP. Zapraszamy.

ZgrpOgłoszenie o naborze nr 2/2017 z dnia 19.04.2017 roku na stanowisko: młodszego referenta ds. wymiaru i księgowości opłaty GO

Związek Gmin Regionu Płockiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze   młodszego referenta ds. wymiaru i księgowości opłaty GO,
poniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania.

Oferty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem –   „Nabór na stanowisko: młodszego referenta ds. wymiaru i księgowości opłaty GO” – ogłoszenie nr   2/2017 z dnia 19.04.2017 roku” na adres: Związek Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock   w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty ukazania się ogłoszenia tj. do 05.05.2017 roku.

Więcej informacji na stronie zgrp.bip.org.pl w zakładce Nabór pracowników – Nabory 2017 – młodszy referent ds. wymiaru i księgowości opłaty GO.

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Oferty, które wpłyną do Związku Gmin Regionu Płockiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Awaria w Play

Go to Top