Archive for Kwiecień, 2017

Niedziela z tenisem

gks_turniej_gminny534

Komunikat

infoInformujemy, że 2 maja 2017 r. (wtorek) Urząd Gminy w Nowym Duninowie będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy i życzymy słonecznej majówki.

Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych.

info16 listopada 2016 r. został powołany Pełnomocnik Starosty Płockiego do spraw Osób Niepełnosprawnych, do którego zakresu działania należy w szczególności:

  1. współpraca z organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, jednostkami pomocy społecznej, podmiotami gospodarczymi w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych,
  2. reprezentowanie Starosty Płockiego w kontaktach z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,
  3. inicjowanie i uczestniczenie w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dane kontaktowe Pełnomocnika:

ul. Otolińska 21 (V-piętro, pokój 511)

09-407 Płock

tel. 24/267-67-64

kom. 505 020 907

e-mail: starostwo@powiat.plock.pl

dni i godziny przyjęć: od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30

Szczegóły: http://bip.powiat-plock.pl

Zatrudnienie w ZGRP. Zapraszamy.

ZgrpOgłoszenie o naborze nr 2/2017 z dnia 19.04.2017 roku na stanowisko: młodszego referenta ds. wymiaru i księgowości opłaty GO

Związek Gmin Regionu Płockiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze   młodszego referenta ds. wymiaru i księgowości opłaty GO,
poniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania.

Oferty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem –   „Nabór na stanowisko: młodszego referenta ds. wymiaru i księgowości opłaty GO” – ogłoszenie nr   2/2017 z dnia 19.04.2017 roku” na adres: Związek Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock   w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty ukazania się ogłoszenia tj. do 05.05.2017 roku.

Więcej informacji na stronie zgrp.bip.org.pl w zakładce Nabór pracowników – Nabory 2017 – młodszy referent ds. wymiaru i księgowości opłaty GO.

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Oferty, które wpłyną do Związku Gmin Regionu Płockiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Awaria w Play

Wójt zaprasza na staż do Urzędu Gminy.

tomek_staz560Poszukujemy ludzi młodych, którzy mogą wziąć udział w projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie płockim (II)”. Szczegóły projektu na stronie Powiatowego Urzędu Pracy.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt do jutra (27 kwiecień 2017 r.) do godz. 13.00 z Panią Katarzyną Stawicką Sekretarz Gminy pod nr telefonu: 24/261 02 36 wew. 103 lub e-mail: ug@nowyduninow.info.pl.

W ramach powyższego naboru do odbycia stażu mogą być skierowane bez nawiązywania stosunku pracy osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płocku jako bezrobotne (należące do II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. „Młodzież NEET”) oraz których okres zarejestrowania nie przekracza 4 miesięcy od dnia rejestracji / przystąpienia do projektu (zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020).


zdj. Praca w sekretariacie, referacie Finansowym, czy Rozwoju Gospodarczego? Tomek, jak wielu innych stażystów, poznał wszystkie te stanowiska.

Pozdrawiamy, byłego już, stażystę Tomka.

Zanim dziecko pójdzie do szkoły

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę Nowy Duninów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę Nowy Duninów oraz liczba punktów za poszczególne kryteria, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów

 

Lp. Kryterium Liczba punktów Niezbędne dokumenty
1. Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez gminę Nowy Duninów 15 Dane potwierdzone przez dyrektora szkoły na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu szkoły
2. Do publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę Nowy Duninów uczęszcza rodzeństwo kandydata 10 Dane potwierdzone przez dyrektora szkoły na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu szkoły
3. W obwodzie szkoły zamieszkują krewni w linii prostej kandydata (babcia, dziadek) wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu dziecku należytej opieki 5 Pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

Kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez gminę Nowy Duninów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczba punktów za poszczególne kryteria

 

Lp. Kryterium Liczba punktów Niezbędne dokumenty
1. Rodzice / opiekunowie prawni zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą lub rodzic samotnie wychowujący dziecko zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą 15

 

Oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
2. Jedno z rodziców zatrudnione jest na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą 10 Oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
3. Do szkoły podstawowej, w której prowadzony jest oddział przedszkolny uczęszcza rodzeństwo kandydata 5 Dane potwierdzone przez dyrektora szkoły na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu szkoły

 

 

Aneks podpisany. Od 1 maja linia nr 160!

nowe_numery_osemkaW związku ze zmianą numeracji linii autobusowych obsługiwanych przez Komunikację Miejską w Płocku, Wójt podpisał dziś aneks do umowy z przewoźnikiem.

Od 1 maja nasza 8 (ósemka) zmienia się w linię nr 160.

Pozostałe warunki umowy bez zmian. Znaczy to, że nie będzie zmiany w rozkładzie jazdy i nie będzie zmian w cenach biletów.

Rozkład jazdy na stronie KM Płock: http://www.kmplock.eu/rozklady/linia-8.html

 

 

PIT-y do 2 maja.

akcja_pitUrząd Skarbowy w Płocku informuje, że 30 kwietnia 2017 r. jest dniem wolnym od pracy, dlatego też 2-go maja 2017 r. mija termin złożenia zeznania PIT za 2016 r.

W celu prawidłowej realizacji zakończenia tegorocznej akcji PIT Urząd Skarbowy w Płocku w dniach 27 i 28 kwietnia br. będzie czynny dłużej.

W tych dniach rozliczenia podatkowe będą przyjmowane w godzinach 7.30-18.00. Natomiast 2 maja br. tut. Urząd zapewni dyżurną obsługę podatników w godz. 7.30-15.30.

Jednocześnie informujemy, iż w Centrum Obsługi Podatnika są udostępnione dwa specjalnie przygotowane stanowiska komputerowe umożliwiające wysłanie deklaracji droga elektroniczną. Zachęcamy do skorzystania również z takiej formy rozliczenia zeznania podatkowego za rok ubiegły.

Informujemy również, iż 16 czerwca (piątek) i 14 sierpnia (poniedziałek) br. zostały ustalone dniami wolnymi od pracy. Urząd Skarbowy w Płocku będzie czynny w soboty tj. 13 maja, 24 czerwca oraz 9 września br

Zaktualizowany Kalendarz

wolontariatChodzi oczywiście o aktualizację naszego gminnego kalendarza wydarzeń kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych.

W zakładce (górna belka) “Wydarzenia i …” znajdziecie zaktualizowane niedawno zestawienie planowanych na rok 2017 wydarzeń.

Zdj. 19 kwiecień – spotkanie wolontariuszy. Temat spotkania? M.in. organizacja meczu charytatywnego zaplanowanego na 21 maja 2017 r.

XIX Sesja Rady Gminy

W najbliższy piątek, tj. 21 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00 planowana jest XIX Sesja Rady Gminy w Nowym Duninowie. W tej chwili trwa wspólne posiedzenie Komisji. Omawiane tematy to m.in. analiza złożonych do Radnych informacji nt. bezpieczeństwa na terenie gminy, działalności OSP, NZOZ “Rodzina” i GOPS-u. Szczegółowy program najbliższej sesji w zaproszeniu – pobierz plik pdf.

Gimnazjaliści! Powodzenia!

35 uczniów Publicznego Gimnazjum w Nowym Duninowie zdaje właśnie Egzamin Gimnazjalny – CKE. o godz. 11.00 rozpoczęła się II część. Nastroje? Różnie.

Trzymamy za Was kciuki . Dziś, jutro, pojutrze i jeszcze dłużej.

Wspomnienie

Więcej: OSP Nowy Duninów

Piszemy list dla Ziemi

Plakat_Listy_dla_Ziemi_2017-mGmina Nowy Duninów dołączyła do akcji LISTY DLA ZIEMI, największej akcji edukacji ekologicznej w Polsce, w której uczestniczy prawie 200 tysięcy młodych osób i ich rodzin.

Listy dla Ziemi to największa akcja edukacji ekologicznej w Polsce. W każdej edycji skupia blisko 200 tysięcy uczestników. Aktualna tematyka dotyczy niskiej emisji oraz gospodarki odpadami. Akcji towarzyszą m.in. konkursy, wystawy najciekawszych listów, a także działania zewnętrzne tj. pisanie listów w przestrzeni publicznej organizowane w wybranych lokalizacjach w Polsce. W tym roku organizatorzy namawiają do pisania listów w nietypowych miejscach: w parkach, nad rzekami, jeziorami, w górach i nad morzem. Jednocześnie zachęcają do odwiedzenia miejsc, w których odbędzie się wspólne pisanie listów.

 

Więcej informacji na: www.listydlaziemi.pl oraz postronienatury.pl

Uwaga!

W najbliższy piątek tj. 14 kwietnia 2017 r. Urząd Gminy w Nowym Duninowie czynny będzie do godz. 12.00.

Wójt Gminy oraz Pracownicy Urzędu życzą wszystkim Zdrowych i Spokojnych Świąt Wielkiejnocy, oraz przyjemnej lektury “Z Życia Naszej Gminy”.

wielkanoc_zyczenia

 

Go to Top