Archive for Marzec, 2017

Nowy przewoźnik Płock – Nowa Wieś.

Od 22 marca na trasie Płock – Nowy Duninów – Nowa Wieś będą kursowały busy nowego przewoźnika. Prosimy o zapoznanie się z ofertą.

duninow_rozklad_prom534

Kto pomoże sfinansować Twój projekt?


Policja apeluje o rozwagę.

krajowa_wypadki534Droga krajowa nr 62 to nasz główny szlak komunikacyjny.  Nie trzeba prowadzić żmudnych obserwacji żeby wiedzieć, że ruch jest coraz większy. Wprowadzono m.in. ograniczenia prędkości w terenie zabudowanym, światła pulsujące na przejściach dla pieszych w Nowym Duninowie, ale okazuje się, że ostrożności nigdy za wiele.

Na prośbę Kierownika Posterunku Policji w Nowym Duninowie zwracamy się z apelem do użytkowników drogi o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego oraz zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się pieszych i kierujących pojazdami, nie tylko w terenie zabudowanym, ale również na odcinku Soczewka – Popłacin. Tu właśnie policja notuje coraz więcej zdarzeń drogowych.

Sołtysom życzymy wszystkiego najlepszego.


“Z okazji Dnia Sołtysa wszystkim gospodarzom 13 sołectw gminy Nowy Duninów oraz członkom Rad Sołeckich pragnę gorąco podziękować za wielkie zaangażowanie w sprawy społeczności lokalnych. Jesteście dobrymi gospodarzami i sąsiadami. Wyjątkowymi ludźmi, którzy nie skupiają się wyłącznie na swoich potrzebach. To rzadka wciąż cecha. Dzięki Wam jednak coraz więcej w naszej gminie ludzi, którzy patrzą szerzej, czują potrzeby innych, angażują się w sprawy lokalne.

Mam nadzieję, że przez kolejne lata będziemy mogli wspólnie budować przyszłość naszej gminnej wspólnoty, że wciąż będziemy mogli mieć wpływ na to jak wygląda nasze otoczenie i jak się w nim żyje.

Raz jeszcze, w imieniu samorządu gminy Nowy Duninów dziękuję Wam i życzę wielu sukcesów, dobrych pomysłów i siły, by je zrealizować.”

Mirosław Krysiak

Wójt Gminy Nowy Duninów


Do ciepłych słów Wójta kierowych do Sołtysów i Rad Sołeckich przyłączają się Radni Gminy Nowy Duninów oraz pracownicy Urzędu Gminy, GOPS-u i GOK-u. Wszystkiego najlepszego.


W Biuletynie Informacji Publicznej znajdziecie Państwo składy osobowe Rad Sołeckich: http://ugnowyduninow.bip.org.pl/?tree=44,So%C5%82ectwa

Co w Lipiankach?

Są ustalenia dotyczące przyszłości nieruchomości po szkole w Lipiankach. Mieszkańcy opowiedzieli się za sprzedażą budynku z wydzieleniem m.in. części działki, na której stoi pomnik oraz część, na której zorganizowano boisko. Dochód ze sprzedaży nieruchomości, wg. ustaleń z mieszkańcami, ma być przeznaczony na realizację inwestycji zlokalizowanej w Lipiankach.

Go to Top