Archive for Luty, 2017

Zapraszamy na casting wędkarski.

Lody ruszyły, synoptycy zapowiadają ciepłe dni. Za chwilę wrócą do nas wędkarze. Zanim jednak spotkamy się nad wodą, warto poćwiczyć „na sucho”, sprawdzić swoje umiejętności, nauczyć się czegoś nowego. A będzie okazja. 1 marca o godz. 15.30 na Sali gimnastycznej w Nowym Duninowie odbędzie się nabór do szkółki wędkarskiej. Można będzie sprawdzić swoje umiejętności i będzie można zapisać się na dalsze zajęcia, które organizowane będą w Nowym Duninowie i ewentualnie w Soczewce.

Organizatorem jest Koło PZW 114 „Mazowsze” oraz Gminny Ośrodek Kultury.


“Zachęcamy wszystkich, którzy chcą wiedzieć więcej o wędkowaniu do udziału w środowym spotkaniu, a później w zajęciach z Panem Michałem. Mamy nadzieję, że na zawodach wrześniowych o puchar Wójta Gminy Nowy Duninów nasi mieszkańcy pokażą co potrafią. Dla kadetów gminnej szkółki przewidziałem nagrody specjalne.”

Mirosław Krysiak

Stan przygotowań do inwestycji

Zima powoli się kończy. Czas zaktualizować gminne plany inwestycyjne i przystąpić do prac w terenie. Dlatego na ostatniej sesji Rady Gminy Wójt przedstawił stan przygotowań do realizacji inwestycji w roku 2017. Są to m.in.:

 • Termomodernizacja budynku szkoły w Nowym Duninowie
 • Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Karolewo, Nowa Wieś i Nowy Duninów gm. Nowy Duninów.
 • Projekt budowy sieci wodociągowej w m. Lipianki gm. Nowy Duninów
 • Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody
 • Budowa drogi gminnej w m. Lipianki
 • Zagospodarowanie terenu wokół stawów w parku zabytkowym w Nowym Duninowie

W zestawieniu znalazł się też projekt ścieżki pieszo-rowerowej Płock-Soczewka. Nie uzyskaliśmy zgody od Dyrekcji RZGW w Warszawie na pierwotną lokalizację ścieżki po koronie obwałowania, ale z projektu Wójt nie zrezygnował. Przedłożył skorygowaną koncepcję przebiegu ścieżki do akceptacji w GDDKiA w Warszawie. Mamy nadzieję, że opinia GDDKiA w Warszawie będzie pozytywna. Wtedy zostaną podjęte kolejne działania. Także dot. złożenia wniosku o dofinansowanie jego realizacji.

 

Jeśli mowa o inwestycjach na terenie gminy Nowy Duninów, warto wspomnieć o Marszałku Województwa Mazowieckiego Adamie Struziku. Niedawno, przez czytelników PortalSamorzadowy.pl został wybrany najlepszym Marszałkiem w Polsce. Miło jest wiedzieć, że Honorowy Obywatel gminy Nowy Duninów, współtwórca większości inwestycji ostatniej dekady na naszym terenie, został doceniony przez tak szerokie grono. Mamy nadzieję, że będziemy mogli stawiać następne  pamiątkowe tablice z logo Marki Mazowsze i herbem Województwa Mazowieckiego przy kolejnych .

O pozostałych inwestycjach niebawem.

Portal Samorządowy – wejdź

O królewnie na ziarnku grochu.

Już jutro w Soczewce kolejna odsłona umiejętności i talentów aktorskich członków stowarzyszenia “Nasze Lipianki” Warto ich zobaczyć.

Zapraszam jutro (25 lutego)  o godz. 19.00 do Ośrodka Wypoczynkowego w Soczewce wszystkich mieszkańców gminy, ich gości i przyjaciół. Do zobaczenia.

Mirosław Krysiak

lipianki_bajka534

XXII sesja Rady Powiatu.

Dzisiejsza, XXII sesja Rady Powiatu Płockiego była wyjątkowym spotkaniem, w którym udział wzięli m.in. pułkownik Antoni Jelec, zasłużeni dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz laureaci konkursu o doroczną nagrodę Starosty Płockiego „Kwiat Powiatu”.

W gronie wyróżnionych przez Związek Kombatantów RP znalazł się również Wójt Gminy Nowy Duninów Mirosław Krysiak.

Odznaczenia wręczali Prezes Zarządu Koła Powiatowego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – płk Antoni Jelec, Starosta Mariusz Bieniek oraz Przewodniczący Rady Lech Dąbrowski.

zasluzeni_zkrp_534

więcej na temat dzisiejszej sesji Rady Powiatu: http://powiat-plock.pl/

Jabłka do odbioru.

tereska300Na prośbę Pani sołtys Teresy Michalskiej informujemy, że we wtorek 21 lutego (jutro) będzie można zgłosić się po odbiór jabłek.

Pani Teresa czeka na Państwa od godz. 14.00.


Informacja z GOPS w Nowym Duninowie:

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy od Zarządu Rejonowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z siedzibą w Bielsku 5 ton darmowych jabłek, które trafią na ręce sołtysów w celu rozpowszechnienia ich wśród mieszkańców poszczególnych wsi: Lipianki, Duninów Duży, Trzcianno, Jeżewo, Środoń, Brzezinna Góra, Nowy Duninów, Karolewo, Nowa Wieś.

 

W dniu 28.02.2017r. otrzymamy kolejne 5 ton jabłek, które trafią do nie wymienionych w tym rozdaniu miejscowości z terenu naszej gminy.

Dokuczliwe wiosenne roztopy.

Najpierw było ślisko, teraz jest mokro. Opady deszczu i dodatnie temperatury powodują problemy na wielu drogach miękkich. Trudności występują m.in. na Placu Strażackim w Nowym Duninowie. Tworzy się tu zlewnia deszczówki z drogi wojewódzkiej i krajowej, bez możliwości dalszego jej odprowadzenia. Wójt stosuje doraźne środki, strażacy pomagaj w usuwaniu wody. Tym razem trzeba jednak użyć specjalistycznego sprzętu.

Prowadzimy rozmowy z zarządcami dróg krajowej i wojewódzkiej dot. poprawy stanu odwodnienia tych dróg – mówi wójt. W tym roku planujemy rozpocząć budowę kanalizacji w tym terenie, więc o systemowych rozwiązaniach odwodnienia Placu Strażackiego wcześniej trudno decydować. Musimy poczekać jeszcze trochę. To będzie bogaty w wydarzenia rok dla okolicznych mieszkańców i niestety, związany z utrudnieniami w poruszaniu się.

Sąsiedzi z Baruchowa zapraszają.

kabaret_baruchowo534

GDDKiA w gminie Nowy Duninów.

W najbliższy piątek 17 lutego 2017 r. odbędzie się kolejna sesja Rady Gminy w Nowym Duninowie. Prace w Komisjach zakończono wczoraj wspólnym posiedzeniem, na którym obecny był również Wójt Gminy Nowy Duninów oraz przedstawiciel GDDKiA oddziału warszawskiego – Wojciech Celmer kierownik płockiego rejonu.

Tylko ostatnie inwestycje na obszarze gminy Nowy Duninów obciążyły budżet Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie kwotą ok. 2,5 ml zł.  Wybudowano chodnik w Popłacinie oraz wyremontowano chodnik od Nowej Wsi do Soczewki. Remontowana była nawierzchnia drogi. Nie obyło się przy tym bez kłopotów. Dlatego też przewidziana jest regulacja spraw dotyczących pasa drogowego, m.in. w Popłacinie.

Jako że droga krajowa biegnie wzdłuż całej północnej granicy gminy Nowy Duninów, jest dla nas wyjątkowo ważnym elementem. Przecina 8 z 18 naszych miejscowości, a do pozostałych trudno dojechać bez skorzystania z krajówki. Zjazdy, chodniki, odwodnienie, plany inwestycyjne Zarządcy. O tym w najbliższym czasie Wójt będzie chciał rozmawiać z Dyrektorem GDDKiA w Warszawie.

Wizyta przedstawiciela GDDKiA stała się dobą okazją do podziękowania kierownictwu GDDKiA w Warszawie, także Wojciechowi Celmerowi. Jak podkreślali Radni i Wójt Gminy, zrozumienie potrzeb naszych mieszkańców i dobra współpraca, trwająca od wielu lat daje wymierne korzyści.

Czekamy na kolejne inwestycje zarządcy naszego głównego szlaku komunikacyjnego. Potrzeby wciąż są duże, a bezpieczeństwo kwestią priorytetową.zdj. archiwalne Urzędu Gminy w Nowym Duninowie. Rok 1958. Otwarcie drogi Płocka – Soczewka – Duninów.

XVIII sesja Rady Gminy

zdj. 12 luty 2016 rok


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 j. t., z późn.zm.) zapraszam na  obrady XVIII sesji Rady Gminy Nowy Duninów w kadencji 2014-2018, w dniu 17 lutego 2017r. (piątek) godz. 1000, w sali obrad urzędu gminy w Nowym Duninowie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad;
 2. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pracy między sesjami;
 3. Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami;
 4. Informacja Przewodniczących Komisji o posiedzeniach pomiędzy sesjami;
 5. Interpelacje, postulaty i zapytania radnych;
 6. Informacja na temat przygotowania do realizacji inwestycji w roku 2017;
 7. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Duninowie w roku 2016,
 8. Informacja z działalności Stowarzyszenia LKS „Wisła” w Nowym Duninowie za rok 2016,
 9. Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia Gminny Klub Sportowy „Fala” za rok 2016,
 10. Informacja z wykonania uchwał Rady Gminy Nowy Duninów za II półrocze 2016 roku,
 11. Ocena gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Nowy Duninów za 2016 rok,
 12. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach na terenie gminy Nowy Duninów;
 13. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • projekt uchwały nr 1 – w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023;
 • projekt uchwały nr 2 – w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nowy Duninów na 2017 rok;
 • projekt uchwały nr 3 – w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Karolewo, Nowa Wieś i Nowy Duninów, gmina Nowy Duninów – etap I w miejscowości Nowy Duninów”
 • projekt uchwały nr 4 – w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Nowy Duninów;
 • projekt uchwały nr 5 – uchwała zmieniająca uchwałę nr 138/XVII/12 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28.09.2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie,
 • projekt uchwały nr 6 – w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Nowy Duninów na lata 2017-2019.
 • projekt uchwały nr 7 – w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowy Duninów na lata 2017-2021.
 1. Sprawy różne;
 2. Odpowiedzi na interpelacje, postulaty i zapytania;
 3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy;
 4. Zakończenie obrad XVIII sesji Rady Gminy Nowy Duninów.

Andrzej Pietrzak

Przewodniczący Rady Gminy

 

 

Pomoc dla Pani Joli.

aukacja_ola534

Ferie zimowe czas zacząć!

Oceny wystawione, dzieciaki do ferii gotowe, matka natura też.

Nauczyciele i GOK przygotowali ofertę na ferie, z której na pewno warto skorzystać. My jednak zachęcamy młodych ludzi do skorzystania ze świetnej pogody. Dobry krem na policzki, czapka na uszy, rękawiczki na paluchy, ciepłe buty na nogi i w teren! Śniegu na bałwana wystarczy, sanki też śmigną.

Od poniedziałku do środy (13 – 15 luty) zajęcia dla dzieci w Nowym Duninowie przygotowali nauczyciele. W tych dniach od godz. 9.00 do godz. 12.00 możecie odwiedzać szkołę i liczyć na dobrą zabawę. W programie m.in. warsztaty kulinarne, artystyczne, przyrodnicze i oczywiście Walentynki.

Szczegółowy Plan – pobierz plik pdf.

Więcej atrakcji? Proszę bardzo. Wójt zaplanował dla Was w dniach 20 – 23 lutego (od 9.00 – 12.00) w ramach zajęć poprowadzonych przez Panią Kasię z GOK-u m.in. Olimpiada zimowa, marzycielska poczta, zajęcia kulinarne i wyjazd na lodowisko.

Wójt zaprasza również  do Soczewki. Od poniedziałku do czwartku (13 – 16 luty) GOK zorganizuje Wam świetnie czas. W programie m.in.: warsztaty naukowe w Stróżewku, Walentynki, kuchnia karnawałowa, i Olimpiada zimowa.

Więcej znajdziecie w Zakładce: Gminny Ośrodek Kultury.

Zanim jednak zabrzmi ostatni dzwonek I semestru, w imieniu Wójta gratulujemy wszystkim dzieciakom wytrwałości i sukcesów.

Na ławeczce dziś nie posiedzimy, ale spacer po parku, bulwarze – jak najbardziej. Trochę wieje, ale co tam.


Gratulacje dla prymusów. Oto ich wyniki: zsnd.superszkolna.pl

 

 

Wolontariusze dla Was.

Co prawda do 8 marca cały prawie miesiąc, ale już wczoraj Wolontariusze z gminy Nowy Duninów zastanawiali się co i jak z tej okazji zorganizować.

Ustalono, że spotkanie dla wszystkich kobiet – z okazji Dnia Kobiet, odbędzie się 10 marca 2017 r. o godz. 16.00. Tradycyjnie – w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Nowym Duninowie przy ul. Gostynińskiej 1.

Dzień kobiet 2015 – Wejdź


Zapraszamy na stronę internetową GOPS w Nowym Duninowie.

Warto zaglądać pod adres: http://www.duninow.naszops.pl/. Znajdziecie tu państwo przydatne informacje dotyczące nie tylko do GOPS-u, ale także Klubu Wolontariusza. A warto wiedzieć co wolontariusze robią, bo robią to dla wszystkich mieszkańców.

 Dzień Kobiet 2016

Organizacje pozarządowe podsumowują 2016 rok

2017-02-10_085445W ubiegłym tygodniu dwa kluby sportowe działające na naszym terenie podsumowały rok 2016. Zarządy złożyły sprawozdania, komisje rewizyjne pozytywnie zaopiniowały pracę zarządów, a członkowie obu klubów jednogłośnie udzielili absolutorium.

Wisła” od zawsze zajmowała się piłką nożną, choć nie stroni od siatkówki i innych form sportu amatorskiego. W Płockiej Lidze Okręgowej, w klasie A wystawiają 2 zespoły (seniorów i Młodzików – D1).

Fala” to przede wszystkim tenis stołowy. W tej dyscyplinie odnoszą spektakularne sukcesy. W V lidze MZTS zajmują 3 miejsce, a lider duninowskiej „Fali” jest tu niekwestionowanym liderem w klasyfikacji indywidualnej.

Zarówno LKS „Wisła”, jak i GKS „Fala” organizują szkolenia, udział w rywalizacji sportowej, upowszechniają sport amatorski, promują go wśród dzieci, współuczestniczą w działaniach innych organizacji i grup nieformalnych działających na naszym terenie.

Oba Kluby mają swoich liderów i co najważniejsze jest szansa na zainteresowanie działalnością społeczną i wolontariatem ludzi młodych – członków tych organizacji.

Wójt gminy uczestniczył w Walnym Zebraniu „Wisły” jako członek klubu. W zebraniu „Fali” jako gość. Członkom obu organizacji podziękował za dotychczasową pracę na rzecz społeczności gminnej.

„Doskonale zdaję sobie sprawę ile wysiłku, energii i prywatnego czasu trzeba poświęcić żeby zorganizować pracę takich podmiotów jak klub sportowy, OSP, czy innych organizacji działających w sferze pożytku publicznego. Jest to praca trudna do wyceny. Wycena taka jest jednak możliwa. Każda godzina, dzień, każdy wysiłek można przeliczyć na pieniądze i są to wartości w skali roku imponujące. Stąd moje gorące podziękowania dla tych wszystkich, którzy znajdują czas i chęci. Którzy nie czekają na to, że coś się dobrego wydarzy, ale sami kreują naszą gminną rzeczywistość.”

Za tydzień kolejne zebranie sprawozdawcze. Tym razem (18 lutego) spotkają się druhowie z OSP w Nowym Duninowie, następnie 4 marca OSP Dzierzązna i 11 marca OSP Lipianki.


Zapraszamy do galerii zdjęć – Wejdź

 

 

Wznowiono prace przy zaporze bocznej

zapora_duninow534

W ubiegłym tygodniu w okolicach Placu Strażackiego pojawił się ciężki sprzęt. Wróciła ekipa budowlana, która realizuje zapowiadany w początkach 2015 r i rozpoczęty z końcem 2016 r. projekt pn. “Przebudowa zapory bocznej SW Włocławek w Nowym Duninowie …”

Jest to jedna z najbardziej wyczekiwanych przez mieszkańców Nowego Duninowa inwestycji, bo związana bezpośrednio z bezpieczeństwem wielu rodzin zamieszkujących teren zawala.

Czytaj archiwum: http://nowyduninow.info.pl/?p=3345

zapora_boczna_nduniow_2015


foto. projekt przebudowy zapory bocznej w Nowym Duninowie

Przekaż 1% strażakom ochotnikom.

osp1proc534W gminie Nowy Duninów działa coraz więcej organizacji pozarządowych. Wśród nich strażacy ochotnicy. Tych, którzy nie rozliczyli się jeszcze z fiskusem prosimy o rozważenie możliwości przekazania 1% należnego podatku na rzecz OSP.

Wystarczy w zeznaniu podatkowym wskazać nr KRS Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i wpisać cel szczegółowy, tj. wskazać konkretną jednostkę: z Nowego Duninowa, Lipianek lub Dzierzązny.

Nic nie tracimy, a poprawiamy kondycję finansową naszych OSP.

 1. We „WNIOSKU O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)”, który znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego należy wpisać Nr KRS.
 2. Jeśli jest to oddział organizacji (np. w przypadku OSP) – w części “INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, wpisać „Cel szczegółowy 1%” (tj. wpisać nazwę OSP oraz jej dokładny adres).

 Ochotnicze Straże Pożarne - Numer KRS: 0000 116 212.

Cel szczegółowy:

 • OSP Nowy Duninów, 09-505 Nowy Duninów, ul. Pl. Strażacki 1
 • lub OSP Lipianki, 09-505 Nowy Duninów, Lipianki 35
 • lub OSP Dzierzązna, 09-506 Soczewka, Dzierzązna 16.
Go to Top