Archive for Styczeń, 2017

Bal ostatkowy z grupą teatralną z Lipianek.

Wójt Gminy Nowy Duninów Mirosław Krysiak, Przewodniczący Rady Gminy w Nowym Duninowie Andrzej Pietrzak  oraz grupa teatralna przy stowarzyszeniu „Nasze Lipianki” mają zaszczyt zaprosić wielbicieli amatorskiego teatru i dobrej zabawy na Bal Ostatkowy połączony ze spektaklem w wykonaniu Członków stowarzyszenia i ich Sympatyków pt: „ O królewnie na ziarnku grochu”.

Otwórz zaproszenie – plik jpg

534_lipianki_022017

Dzień Babci i Dziadka

mikolajowe_prezenty1Z okazji Waszego święta życzymy wszelkiej pomyślności i dużo zdrówka. Gratulujemy wspaniałych wnucząt, bo to, że ich buzie uśmiechają się, że potrafią tak wiele i tak wiele talentów posiadają, to także Wasza zasługa.

Dbajcie o kondycję. Dla tych maluchów warto zadbać o siebie.

Mirosław Krysiak i Andrzej Pietrzak


Fotoreportaż z 22 grudnia 2016 r. – Mikołaj w Zespole Szkół w Nowym Duninowie.

smog w woj. mazowieckim?

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego zamieściło w RSO zalecenia dla mieszkańców woj. mazowieckiego, w związku z podwyższonym stężeniem substancji szkodliwych w powietrzu. Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza czyli: dzieci i młodzież, kobiety w ciąży, osoby starsze, chorzy na astmę i alergicy powinni podjąć pewne środki ostrożności. Aktualne wyniki pomiarów na stronie WIOŚ.

Zalecenia dla ludności:

 • unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni,
 • ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni,
 • zaniechać palenia papierosów.

Uwaga ślisko!

sliskoZe względu na panujące warunki pogodowe, tj. utrzymującą się około zera temperaturę,  nawierzchnie wielu dróg są śliskie. Na drogach gminnych sukcesywnie prowadzone jest sypanie piasku i piasku z solą.

Niestety w dniu wczorajszym wystąpiła awaria ciągnika, który wykorzystywany jest do utrzymania zimowego dróg. Niezależnie od usunięcia awarii, jutro (20 stycznia), od godzin porannych na drogi gminne wyjedzie sprzęt.

Apelujemy o ostrożną jazdę i dostosowanie prędkości do aktualnej sytuacji pogodowej i sytuacji na drogach.

Przypominamy również właścicielom i zarządcom nieruchomości o utrzymaniu zimowym chodników przylegających do ich posesji.

Załóż firmę przez telefon.

biznesZałóż firmę przez telefon

Planujesz założenie firmy? Od stycznia 2017 r. możesz zarejestrować firmę w CEIDG przez telefon, dzwoniąc pod numer 801 055 088.

Jak skorzystać z telefonicznej rejestracji?

Zadzwoń pod numer 801 055 088 i połącz się z konsultantem. Infolinia dostępna jest w dni powszednie od 8:00 do 16:00. Koszt połączenia jest uzależniony od taryfy Twojego operatora.
Podaj wszystkie dane niezbędne do wypełnienia wniosku rejestracyjnego. Konsultant wprowadzi dane do systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Jeśli masz pytania dotyczące zasad rejestracji firmy, konsultant pomoże Ci wyjaśnić wszystkie wątpliwości.
Po zakończeniu rozmowy z konsultantem, otrzymasz SMS z numerem Twojego wniosku. Zachowaj ten numer.
Udaj się do dowolnego urzędu gminy i podaj numer wniosku, który otrzymałeś w SMS-ie. Urzędnik odszuka, wydrukuje Twój wniosek i przedłoży do podpisu. Pamiętaj, żeby zabrać ze sobą dowód tożsamości.

Uwaga! Możesz także zarejestrować się w serwisie CEIDG i po wypełnieniu wniosku przez telefon podpisać go elektronicznie, bez konieczności wizyty w urzędzie. Jak to zrobić? Po rozmowie z konsultantem otrzymasz na swoją skrzynkę mailową wypełniony i gotowy do podpisu wniosek w pliku w formacie xml. Z wykorzystaniem profilu zaufanego, bankowości internetowej lub podpisu elektronicznego możesz zalogować się do systemu CEIDG, zaimportować wniosek i podpisać elektronicznie. Możesz także zaimportować otrzymany plik xml wniosku bez logowania w CEIDG i dokonać w nim zmian. (więcej…)

Czad – cichy zabójca.

Chcesz być poinformowany?

Baner_Duninów_534x401Nie każdy z nas ma komputer i dostęp do internetu, ale każdy prawie ma telefon komórkowy, który pozwala na odczytanie wiadomości SMS. Dlatego też wójt postanowił uruchomić system powiadamiania mieszkańców, który wykorzystuje 3 kanały: SMS, SMS Cloud oraz e-mail. Wszystkie te kanały są bezpłatne. SMS i e-mail dostępne po zarejestrowaniu, a SMS Cloud po ściągnięciu na swój telefon bezpłatnej aplikacji BLISKO.

Jakie informację będą wysyłane do Państwa? Tylko te, które wybierzecie podczas rejestracji. Można wybrać jeden z czterech serwisów informacyjnych, kilka z nich lub wszystkie: “Wydarzenia“, “Rolnicy i przedsiębiorcy“, “Podatki i opłaty lokalne“, “Alarmy, ostrzeżenia, zagrożenia, awarie“.

Warto rozważyć rejestrację w systemie.

Niewystawiony do odbioru kosz z odpadami, bo zapomniałem. Brak wypłaty z akcyzy, stypendium, etc, bo zapomniałem o terminie złożenia wniosku. Dziecko nie pojechało do kręgielni, bo myślałem, że to jutro … Nie zapomnisz, dzięki rejestracji w systemie.

Ulotka informacyjna – pobierz plik pdf

Zobacz o czym możesz wiedzieć bez notowania w swojej pamięci:

Jak się mają nasze inwestycje?

Zima to czas na przygotowanie projektów, uściślenie nowych planów, czasem wprowadzenie korekt do planów już istniejących. To także czas oczekiwania na decyzje związane z dofinansowaniem naszych projektów, od których zależy realizacja gminnych inwestycji.

Na grudniowej sesji wójt przedstawił Radnym krótką informację z realizacji inwestycji prowadzonych w 2016 roku. Jak wynika z poniższego zestawienia wójt opiera ich wykonanie na środkach zewnętrznych. Taka polityka prowadzona jest przez nasz samorząd konsekwentnie od 2004 roku i daje bardzo dobre rezultaty. Udział bowiem środków zewnętrznych w wydatkach na inwestycje sięga prawie 70%.

To tylko liczby. Wyobraźmy sobie jednak, że ponad połowa infrastruktury, szkoleń, projektów kierowanych do dzieci i młodzieży nie zaistniała. Nie ma doposażonych klas dla najmłodszych, placów zabaw, odrestaurowanego parku, dobrej drogi, z której korzystacie na co dzień, kanalizacji, chodników, nie ma szans na modernizację portu w Nowym Duninowie, etc.

Przez ostatnie 10 lat nie tylko zmieniło się nasze otoczenie, ale także jakość życia. Warto czasem o tym pamiętać.


Informacja z realizacji inwestycji prowadzonych w 2016 roku.

 • Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Karolewo, Nowa Wieś i Nowy Duninów gm. Nowy Duninów

Kończą się prace projektowe, 5.12.2016r. został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 typ operacji „Gospodarka wodno-ściekowa”.

W przypadku otrzymania dofinansowanie planowany termin realizacji inwestycji lipiec 2017 – luty2019 (roboty budowlane zakończone do końca 2018 roku).

 1. Projekt budowy sieci wodociągowej w m. Lipianki gm. Nowy Duninów

Projekt będzie obejmował wykonanie sieci głównej o długości ok. 2,5km, właściciele działek (głownie rekreacyjnych) we własnym zakresie wykonają przyłączenia budynków do sieci głównej. Trwają prace projektowe, zakładany termin uzyskania pozwolenia na budowę luty-marzec 2017 roku.

Planowane jest złożenie wniosku oraz uzyskanie dofinansowania budowy sieci w ramach WFOŚiGW w Warszawie w roku 2017.

 1. Budowa drogi gminnej w m. Karolewo Etap III

W październiku 2016 roku zostały odebrane prace. W ramach realizacji zadania wykonany został odcinek nawierzchni bitumicznej drogi o długości – 300 mb i szerokości 3,0m, pobocza, oznakowanie pionowe. Wartość wykonanych prac wyniosła 124.967,68zł, pozyskane dofinansowanie w kwocie 62.483zł.

 1. Budowa drogi gminnej w m. Lipianki

W styczniu 2016 roku został złożony wniosek o dofinansowanie projektu w ramach środków związanych z „Budową lub modernizacją dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020. Zakres rzeczowy zakładał wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego oraz nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej dogi o długości 340mb, szerokość nawierzchni od 3,5 do 5m. Zadanie zostało pozytywnie ocenione pod względem formalnym, jednak nie otrzymało wystarczającej liczby punktów aby znaleźć się na liście wniosków dofinansowanych. Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie w roku 2017 z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych

 1. Projekt ścieżki pieszo-rowerowej Płock-Soczewka

Po uzyskaniu negatywnej opinii w sprawie lokalizacji ścieżki na koronie obwałowania (pomimo podpisanej promesy w marcu 2016 roku) przez RZGW w Warszawie, w chwili obecnej trwają analizy oraz ustalenia umożliwiające wykonanie dokumentacji i uzyskanie dofinansowanie na realizację tego zadania w mniejszym zakresie i skorygowanym przebiegu.

 1. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Nowym Duninowie

Zadanie będzie realizowane w ramach partnerstwa poprzez Związek Gmin Regionu Płockiego. Projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin regionu Płockiego” w ramach Osi priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjna Działanie 4.2 Efektywność energetyczna – typ projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.  Gmina Nowy Duninów wykona Termomodernizację budynku Zespołu Szkół im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie. W ramach realizacji projektu planuje się: wymianę okien i drzwi, ocieplenie ścian przylegających do gruntu, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie dachu, modernizacja oświetlenia, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, modernizacja instalacji c.o. Wartość projektu wynosi 1.524.003,13 zł , dofinansowanie 80% kosztów kwalifikowanych tj. 1.194.030,11zł. Wniosek został pozytywnie oceniony i otrzymał dofinansowanie, realizacja projektu w latach 2017-2018r. (do końca czerwca 2018r.)

 1. Zabiegi pielęgnacyjne zieleni w parku zabytkowym w m. Nowy Duninów gm. Nowy Duninów – Etap II

Zadanie zostało zrealizowane i odebrane, otrzymało dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Warszawie  w formie dotacji na zadanie z zakresu ochrony przyrody. Wartość wykonanych prac wyniosła 92.556 zł, dofinansowanie 90% kosztów kwalifikowalnych tj. 83.300zł. Zakres realizacji prac obejmował wykonanie pielęgnacji drzew w ilości 150szt., wykonanie nasadzeń drzew w ilości 94szt. oraz nasadzeń krzewów w ilości 1000szt.


Na podstawie opracowania Krzysztofa Piłatowicza

Podtopienia w Soczewce

Podtopienia w okolicach kanału w Soczewce niepokoją wójta i mieszkańców od kilku tygodni. Sytuacja z dnia na dzień staje się poważniejsza. Stąd działania samorządu, służb powiatowych i wojewódzkich.

Już w grudniu Wójt podjął współpracę z wszystkimi instytucjami zarządzającymi terenem i urządzeniami regulującymi stan wody w jeziorze i kanale. Dziś w trybie pilnym zwołał posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, na które zaprosił przedstawicieli: RZGW w Warszawie Nadzór Wodny w Płocku, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie oddział w Płocku Inspektorat w Gostyninie, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Płocku, Nadleśnictwa Łąck, Kierownika posterunku Policji w Nowym Duninowie oraz właściciela Małej Elektrowni Wodnej w Soczewce, który niestety, odmówił udziału w spotkaniu.

Ze względu na powagę sytuacji i realne zagrożenie, podjęto działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

O dalszych działaniach służb, które na bieżąco monitorują zagrożony rejon, będziemy informowali.

Komunikat MRiRW.

logo_MRiRWAPEL do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii

Szanowni Państwo!
Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania. Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji:
̵ zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
̵ nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
̵ nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników,
do których dostęp mają dzikie ptaki;
̵ stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie
z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
̵ stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których
utrzymywany jest drób;
̵ przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości
swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.
Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.


 

Dokumenty powiązane:

“W świątecznym nastroju”

2017-01-02_143553b534

Przed Świętami Bożego Narodzenia w naszych szkołach jest zawsze wesoło. W tym roku chyba wyjątkowo. Największy popis dały maluchy od klasy „0” począwszy na klasie III skończywszy. Jednym z takich dni, nie jedynych, był 12 dzień grudnia. Tego dnia do II edycji konkursu muzycznego opatrzonego nazwą „W świątecznym nastroju” stanęły dzieciaki z Nowego Duninowa i z Soczewki. Każda klasa zaprezentowała 2 utwory. Wszyscy występowali pod własnoręcznie przygotowanymi szyldami z nazwą drużyny, w kolorowych strojach.

Oto drużyny, które wystartowały w tegorocznej edycji konkursu:

 1.  „Mikołaje” (kl. 0 A),
 2. Wesołe Skrzaty” (kl. 0 B),
 3. Słoneczka” (kl. 0 C),
 4. Duninki” (kl. II A),
 5. „Zgraja Mikołaja” (kl. II B),
 6. Białe Płatki” (kl. III B),
 7. Zimowe Dzieciaki” (uczniowie ze Szkoły Filialnej w Soczewce).

Co prawda Jury Konkursowe, jak to w takich razach bywa, wytypowało miejsca od III do I, ale dla nas wszystkie dzieciaki dały niesamowity popis. W tym miejscu warto podziękować wychowawcom i rodzicom, którzy przygotowywali drużyny. Niejedna mama śpiewała na widowni razem z drużyną, że trudno nie wspomnieć o wychowawczyniach.

Drodzy rodzice i dziadkowie, jeśli tylko czas wam na to pozwoli, przychodźcie na występy waszych pociech. Możecie być dumni.

2017-01-02_143553a534

Więcej informacji na stronie szkolnej Zespołu Szkół w Nowym Duninowie – WEJDŹ

Oto Fotoreportaż z tamtego dnia – wejdź do galerii

Uwaga!

Od 1 stycznia 2017 r. zmieniły się godziny pracy punktu kasowego Banku Spółdzielczego w Urzędzie Gminy Nowy Duninów.

poniedziałek 8.00 – 14.15

wtorek 8.00 – 14.15

środa 9.00 – 15.45

czwartek 8.00 – 14.15

piątek 8.00 – 14.15

Go to Top