Archive for Grudzień, 2016

Do zobaczenia w 2017 roku.

Życzymy dużo szczęśliwych zdarzeń w 2017 r.

Budżet na 2017 r. przyjęty jednogłośnie.

29 grudnia 2016 r. na XVII sesji Radni Rady Gminy jednogłośnie uchwalili budżet na rok 2017 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową. Dokumenty te zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej gminy w styczniu.

Wójt Gminy w swoim wystąpieniu podsumował krótko mijający rok. Przede wszystkim jednak mówił o najbliższych planach inwestycyjnych oraz inwestycjach już rozpoczętych. Ich zestawienie dostępne będzie na stronie internetowej oraz w najbliższym, wiosennym wydaniu “Z Życia Naszej Gminy”.

Za wspólną pracę Wójt podziękował m.in. sołtysom, Radnym, członkom organizacji społecznych, pracownikom jednostek organizacyjnych gminy, którzy wspólnie budują dobry klimat w naszych wspólnotach i dbają o integrację mieszkańców. Podkreślił też ogromny wpływ dobrych relacji z partnerami zewnętrznymi. Są wśród nich m.in. Marszałek Województwa Mazowieckiego, Starosta Płocki, Zarządcy zasobów naturalnych i infrastruktury umiejscowionej w granicach naszej gminy.

Trudno byłoby realizować nasze plany bez ich przychylności i zrozumienia potrzeb mieszkańców – mówi Wójt. Myślę, że dobrymi pozostaną również relacje RZGW w Warszawie z naszym samorządem. Niezależnie bowiem od okoliczności, Wisła pozostanie i trudno wyobrazić sobie wspólne funkcjonowanie bez porozumienia i zrozumienia.

Za pośrednictwem naszego gminnego portalu życzę wszystkim Państwu dobrej zabawy sylwestrowej i wiele szczęśliwych chwil w nadchodzącym 2017 roku. Wiele lat pracy w samorządzie utwierdza mnie w przekonaniu, że mogę liczyć na zaangażowanie mieszkańców w nasze wspólne sprawy. Stąd wiara, że rok 2017 będzie czasem dobrym dla gminy Nowy Duninów.

Nieodpłatna pomoc prawna – zmiany w harmonogramie przyjęć.

ug_534 Nieodpłatna pomoc prawna świadczona w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie (ul. Osiedlowa 1) świadczona będzie w poniedziałki i czwartki w godzinach od 8.00 do godz. 12.00.

Warto sprawdzić komu przysługuje wspomniana pomoc i w jakim zakresie:

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1)  poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub

2)  wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3)  udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

(więcej…)

Linia nr 8 w 2017 bez zmiany trasy.

do przystanku ok. 500 m

do przystanku ok. 500 m

Dementujemy za Komunikacją Miejską w Płocku: autobusy linii nr 8 w 2017 roku będą kursowały bez zmian. Co prawda Km planuje zmianę nazwy linii, ale na pewno nie w najbliższym czasie i tylko nazwę.
Zapraszamy na stronę KM w Płocku. Zachęcamy do skorzystania z aplikacji mobilnej przewoźnika.
http://www.kmplock.eu/www/

Prace nad budżetem gminy trwają.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wójt inicjuje prace nad projektem uchwały budżetowej, działając w ramach procedury wyznaczonej zapisami wspomnianej ustawy oraz uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego (Rady Gminy) w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Do 15 listopada projekt budżetu wraz z załącznikami wójt przekazuje Radzie Gminy oraz do regionalnej izby obrachunkowej. RIO opiniuje projekt budżetu. Z dokumentem tym zapoznają się Radni Gminy, którzy następnie projekt uchwały budżetowej uchwalają. Cała procedura powinna być zakończona do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

Czasu jest więc niewiele, ale i prace nad naszym budżetem są na ukończeniu. Trwa właśnie wspólne posiedzenie trzech Komisji. Na czwartek, 29 grudnia 2016 r., na godz. 10.00 zaplanowano obrady XVII sesji Rady Gminy, potocznie zwane sesją budżetową.

Uchwalony budżet gminy na rok 2017 będzie dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej (http://ugnowyduninow.bip.org.pl/).


Wesołych Świąt życzą Słoneczka i Pani Ola

Wesołych Świąt oraz dobrego 2017 roku.

bozenarodzenie_zyczenia1_534

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia przesyłamy  Państwu życzenia radości, spokoju i ciepła. Ufamy, że nadchodzący  świąteczny czas będzie w Waszych domach wybrzmiewał prawdziwie rodzinną atmosferą, że wiara, nadzieja i zrozumienie pozostaną  w Waszych sercach przez kolejne dni nadchodzącego 2017 roku.

Niech nowy rok przyniesie Wam wiele szczęśliwych dni, bez niepotrzebnych zawieruch, a wokół ludzi rozsądnych i życzliwych.

 Z serdecznymi życzeniami spokoju, radości i spełnienia

Sołtysi, Radni oraz Wójt Gminy Nowy Duninów Mirosław Krysiak.

Dużo szczęścia, dużo miłości, dużo zdrowia

Harmonogram odbioru odpadów

Za chwilę rozpoczynamy nowy rok kalendarzowy. W związku z tym prosimy zapoznać się z nowym harmonogram odbioru odpadów przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Baruchowie. Pierwsze kursy w 2017 r. zaplanowane zostały na 3, 4 i 5 stycznia.

Przypominamy również, że jutro, 23 grudnia 2016 r. (piątek) odbierane będą z posesji odpady zmieszane.

Szczegółowe informacje w zakładce GOSPODARKA ODPADAMI.

Przerwy w dostawie prądu i wody.

boto0022W imieniu operatora Energa informujemy, że dnia 29 grudnia 2016 r. w godzinach 8.00 – 14.00, w związku z wykonywaniem prac remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej w miejscowościach:

 • Nowy Duninów,
 • Trzcianno,
 • Środoń,
 • Brzezinna Góra.

W związku z powyższym, w tym dniu może wystąpić przerwa w dostawie wody w miejscowościach:

 • Nowy Duninów,
 • Trzcianno,
 • Jeżewo,
 • Środoń,
 • Karolewo,
 • Nowa Wieś,
 • Stary Duninów,
 • Wola Brwileńska,
 • Brwilno Dolne,
 • Soczewka.

Renowacja przydworskiego parku.

Zakończono I etap prac rewaloryzacyjnych parku w Soczewce, gmina Nowy Duninów, przy wsparciu WFOŚiGW w Warszawie.

soczewka534

W miesiącu listopadzie 2016r zakończone zostały prace pielęgnacyjne drzewostanu oraz wykonane nasadzenia drzew i krzewów w zabytkowym parku przyległym do budynku dworskiego w Soczewce. Zespół dworsko-parkowy jest wpisany do rejestru zabytków dawnego województwa płockiego pod nr 78/1975.

            Realizacja projektu pn.Prace pielęgnacyjne drzew i uzupełnienie nasadzeń w parku zabytkowym w miejscowości Soczewka, gm. Nowy Duninów” wynikła z konieczności poprawy zdrowotności i stanu sanitarnego drzew i krzewów znajdujących się na terenie zabytkowego parku, co przyczyni się również do poprawy bezpieczeństwa osób przebywających w pobliżu parkowego starodrzewu.

            W efekcie wykonanych prac uzyskano poprawę walorów krajobrazowych oraz wizualno – estetycznych kompleksu dworsko-parkowego. Dosadzenia drzew pozwoliły uzupełnić i przywrócić kompozycje terenu wokół zabytkowego dworu a dodatkowe nasadzenia krzewów na granicy parku stanowią domknięcie widoków i stworzenie dla nich naturalnych kulis.

            Zadanie było realizowane na obszarze terenu o powierzchni ok.1,6 ha. Zakres realizowanych prac obejmował:

– wykonanie pielęgnacji starodrzewu, w tym pomników przyrody, w ilości 82 szt. drzew;
– wykonanie nasadzeń w ilości 51 szt. drzew (lip i klonów);

– wykonanie nasadzeń krzewów w ilości 450 szt. cisów.

 534logoWFOSiGWwWarszawie

Wykonanie pełnego zakresu prac  było możliwe dzięki blisko 90%  dofinansowaniu zadania przez   Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Całkowita wartość projektu wyniosła:  133 751,59 zł (netto). Kwota dofinansowania przez WFOŚiGW w Warszawie:  118 500,00 zł.

W 2017 roku planowane są dalsze prace w parku związane z zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu parku.

Zapraszamy na stronę Bystrzaków

Komunikat

W najbliższy piątek tj. 23 grudnia 2016 r. Urząd Gminy w Nowym Duninowie czynny będzie do godz. 13.00.

Wójt Gminy oraz Pracownicy Urzędu życzą wszystkim Zdrowych i Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.

Wasze głosy dla pisarek z naszego PG.

Przeczytajcie książkę “Czy chcesz wiedzieć ?” i zagłosujcie.

Wiktoria Oleczek, Weronika Sieradzka, Wiktoria Witkowska czekają na Wasze głosy.

Słów kilka o autorkach: “trzy młode, piętnastoletnie dziewczyny, które uczęszczają do Zespołu Szkół w Nowym Duninowie. Znają się od najmłodszych lat i od samego początku dobrze się dogadują. Wszystkie są bardzo aktywne i lubią udzielać się społecznie. Łączą je wspólne zainteresowania: muzyka, sport, gotowanie oraz malowanie. Mimo braku czasu zawsze znajdą chwile na realizacje swojej pasji i umiejętności pisarskich.”

My tylko dodamy, że ich wizerunki często goszczą na naszej stronie. To zdolne dziewczyny. Warto pomóc im w pisarskim debiucie.

Go to Top