Archive for Październik, 2016

Drogi gotowe na odbiór

PRD Gostynin zakończyło III etap budowy 900 m2 drogi gminnej w Karolewie, jeszcze wczoraj trwały tam prace porządkowe i utwardzanie pobocza. Odbiór inwestycji zaplanowano na piątek 28 października. W tej inwestycji wspomógł nasz budżet Marszałek Województwa Mazowieckiego, w ramach dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Całość wyniosła ok. 125 tys. zł.

Środoń – naprawa odcinka o długości ok. 350 m., gdzie wykonano nakładkę bitumiczną również została zakończona. Przypominamy, że po raz pierwszy tego typu inwestycja została zrealizowana w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Życzymy aby droga służyła mieszkańcom i odwiedzającym, jak najdłużej.

W tym tygodniu wykonano  również modernizację dwukilometrowego odcinka między Soczewką a Łąckiem, czyli drogi powiatowej nr 2974W. Jak czytamy na portalu powiatu: Ma ona niebagatelne znaczenie w układzie komunikacyjnym Powiatu Płockiego, nie dziwne więc, że władzom Powiatu i Wójtowi Gminy Nowy Duninów tak bardzo zależało na jej modernizacji. Kilka zdjęć

Zarząd Dróg Krajowych i Autostrad sfinansował kolejny remont drogi krajowej Nr 62 w Karolewie. Czekamy już tylko na pomalowanie oznakowania poziomego. Wykonawcą była firma Bitunova, która postawiła na nowe technologie. Górna warstwa nawierzchni została zerwana, zamiast niej wykonano “mikro-dywanik”, który poprawi przyczepność pojazdów na tym krótkim, ale niebezpiecznym odcinku krajówki.

Prace na pozostałych gminnych drogach m.in. w Soczewce, Brwilnie Dolnym oraz Nowym Duninowie dopięto już na ostatni guzik. Usunięto ubytki i wyrównano dojazdy do posesji przy ul. Plac strażacki, gdzie droga w związku z remontem obwałowania i ciężkim sprzętem dowożącym tam materiały, a przy tym opadami deszczu nie wyglądała dobrze. Wszystkiego dopilnował osobiście Wójt Gminy, który sprawdzał stan prowadzonych prac.

Ćwiczenia obronne “Dolina Wisły 2016″

Powiat płocki organizuje ćwiczenia obronne pod kryptonimem “Dolina Wisły 2016″. W dniach 27-28 października br. przebiegać będą one również na terenie gminy Nowy Duninów. Na potrzeby przeprowadzenia ćwiczenia zostanie uruchomiony stały dyżur Wójta.

Dzięki takim ćwiczeniom możemy przygotować się do działania w sytuacjach kryzysowych, niebezpieczeństwa czy nawet wojny. Nie przewidujemy większych utrudnień z tym związanych, poza komunikatem “Stały Dyżur Wójta” podczas połączeń telefonicznych z Urzędem Gminy, linia może być również zajęta częściej niż zwykle.

Komunikat

Walarm dniu 31 października 2016r. (poniedziałek) Urząd Gminy w Nowym Duninowie będzie nieczynny.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Strażacy Ochotnicy z całej Polski z wizytą w OSP

Na terenie gminy działają trzy Ochotnicze Straże Pożarne: w Nowym Duninowie, Lipiankach i Dzierząznie. Wyposażenie naszych Ochotników w sprzęt z roku na rok powiększa się. Duża w tym zasługa Marszałka Województwa Mazowieckiego, który od wielu lat, co roku przekazuje środki na doposażenie strażaków ochotników, Związku Ochotniczych Straży Pożarnych i wielu innych instytucji. Także umiejętności strażaków systematycznie, za sprawą szkoleń są podwyższane.

We wtorek 18 października 2016 r. w Nowym Duninowie gościł Zespół Kontrolny Głównej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP pod przewodnictwem Druha Lucjana Kędzi. Przedmiotem hospitacji było dokonanie oceny pracy OSP w Nowym Duninowie. Komisja zajmowała się też oceną działalności Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Płocku. (więcej…)

Co słychać?

Tydzień rozpoczął się niezwykle pracowicie, na drogach gminnych kończą się prace remontowe, nawet na wałach “słychać”, że praca wre. Ale o inwestycjach w kolejnym newsie.

Przygotowania do zimy z zapałem rozpoczęli trzecioklasiści ze Szkoły Podstawowej/Zespołu Szkół w Nowym Duninowie. Z myślą o leśnych zwierzętach, ponieważ podczas mrozów muszą być dokarmiane dzieciaki postanowiły pomóc w zbieraniu kasztanów, które będą zimowym przysmakiem w lesie. Głównym inicjatorem był Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Pietrzak, który z pomocą Wójta Mirosława Krysiaka zorganizował ognisko z kiełbaskami jako rozgrzewająca nagroda po ciężkiej pracy.

“Masz prawo do mediacji”

Czasami zwykła rozmowa możne zdziałać cuda, i nie wszystkie sprawy muszą trafić do sądu- spróbujmy przy pomocy bezstronnego i neutralnego mediatora uzgodnić warunki pogodzenia się.

Ministerstwo Sprawiplakat tydzień mediacjiedliwości zachęca do wypróbowania alternatywnych metod rozwiązywania sporów, organizując Tydzień Mediacji. W całej Polsce dojdzie do spotkań, konferencji oraz seminariów poświęconych zagadnieniom mediacji. Można spotkać się z mediatorami i uzyskać praktyczne informacje o tym, co zrobić, żeby skorzystać z mediacji, jak przebiega postępowanie mediacyjne i jakie przynosi korzyści.

W naszej gminie takie spotkanie odbędzie się już 21 października (piątek) od godz. 8.00 do 12.00 w budynku Urzędu Gminy.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

7 listopada – spotkania aktywizujące

aktywnirazem_ikonaLGD Aktywni Razem zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, klubów sportowych, grup nieformalnych, przedsiębiorców oraz zainteresowanych mieszkańców terenu LGD AKTYWNI RAZEM na spotkanie aktywizujące dotyczące możliwości pozyskania środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy LEADER.

Już 7 listopada godz. 12.00 takie spotkanie odbędzie się w Nowym Duninowie – w budynku Urzędu Gminy.

Planowany program spotkania:

  • główne założenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022
  • zakres wsparcia, koszty kwalifikowalne oraz kryteria i zasady wyboru operacji
  • procedura oceny i wyboru wniosków
  • harmonogram naborów wniosków
  • wymogi realizacji operacji

W celu potwierdzenia uczestnictwa prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem wybranego spotkania pod nr tel. 24 276 61 33, e-mail aktywni.razem@wp.pl

Uwaga! Utrudnienia na drogach gminnych.

osiedlowa2016Dziś rozpoczęły się prace na drogach gminnych do Środonia i na ul. Osiedlowej w Nowym Duninowie. PRD Gostynin rozpoczęło także prace przy budowie drogi gminnej w Karolewie (300 m drogi asfaltowej o szerokości 3 m). Inwestycja prowadzona jest z udziałem środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Naprawa drogi gminnej do Środonia po raz pierwszy realizowana jest w ramach umowy publiczno – prywatnej, z czego większa część zadania sfinansowana zostanie ze środków prywatnych (180 m). Najmniejszy w tej chwili remont odcinka ul. Osiedlowej (od ul. Gostynińskiej) finansowany jest z budżetu gminy. Wspomniane prace powinny zostać ukończone jeszcze w tym tygodniu.

Także w tym tygodniu (do 14 października 2016 r.) napotkamy utrudnienia w ruchu na drogach w: Soczewce, Brwilnie Dolnym i Nowym Duninowie. Utrudnienia te związane są z uzupełnianiem punktowym poszczególnych nawierzchni bitumicznych. Kierowców, pieszych i pozostałych użytkowników dróg prosimy o zachowanie ostrożności.

 

Festiwal w Łącku

od kujawiaka do oberka1

Serdecznie zapraszamy w dniu 15 października br. (sobota) na  organizowany przez Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego 11. Festiwal Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej ,,Od Kujawiaka do Oberka”. 

Jednocześnie zachęcamy do udziału w konkursach: Najlepszy regionalny produkt żywnościowy (potrawa, wypiek, nalewka)  i Najciekawsze stoisko wystawiennicze. Organizator przewidział bardzo atrakcyjne nagrody.

Więcej…

Rajd Odwołany. Zapraszamy 22 października.

Rajd Patrolowy o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Nowy Duninów zaplanowany na dzień jutrzejszy w Soczewce został odwołany. W Soczewce spotkamy się jednak 22 paźdzeirnika na XXXVI Biegu Soczewki z BOP. Szczegóły na stronie TKKF – wejdź

 

 

Nabór członków do MRDPP

Marszałek Województwa Mazowieckiego ogłosił nabór kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Kandydatury można zgłaszać do dnia 7 października 2016 r. Więcej…

Uchwała

Karta Zgłoszenia

Rekomendacja członka

Oświadczenie kandydata

 

Naprawy dróg trwają.

7 naszych sołectw zdecydowało się na ulokowanie funduszu sołeckiego w drogach gminnych, tych najważniejszych dla mieszkańców. Uzupełniano ubytki, naprawiono drogi. w Brwilnie Dolnym natomiast mieszkańcy postanowili zamontować próg zwalniający na drodze gminnej nr 94. W ramach wspomnianych środków zaplanowano w sumie wbudowanie ok. 700 ton materiału za kwotę 60.000 zł.

 

Realizacja zadań związanych z drogami w ramach funduszu sołeckiego zakończona. Mieszkańcy osobiście nadzorowali wykonanie. Wójt zrobił objazd naprawianych dróg i potwierdza to co mówią sołtysi – robota została wykonana bez zarzutu, a wbudowany materiał, wszystko na to wskazuje, jest bardzo dobrej jakości. Wykonawcą robót była firma ITC z Baruchowa, która za planowaną kwotę (dokładniej 59.600 zł) wbudowała 1100 ton materiału. Udało się zrobić więcej niż planowano.

Niebawem rozpocznie się też naprawa gminnych dróg asfaltowych. W pierwszej kolejności tych najbardziej zniszczonych(m.in. w Środoniu) oraz budowa drogi gminnej w Karolewie (III etap). Inwestycja w Karolewie kosztować będzie 124.967 zł brutto. Wykonawcą jest PRD S.A. z Gostynina.

Jeszcze jedna dobra wiadomość. W najbliższym czasie powinno zostać podpisane porozumienie między Starostą Płockim, Wójtem Gminy i przedstawicielami Lasów Państwowych (Nadleśnictwo Gostynin) dotyczące przebudowy prawie 4 km odcinka drogi powiatowej nr 2970W Nowy Duninów – Grodziska – granica województwa (całkowita długość drogi to 5,8 km). Szacowane koszty to 1.200.000,00 zł. Starosta Płocki zamierza zadeklarować 50 % udział finansowy oraz wykonanie projektu. Z budżetu gminy Nowy Duninów planowany jest udział 25 % kosztu wartości całego przedsięwzięcia. Tyleż samo wstępnie deklarują Lasy Państwowe. Projekt ma zostać wykonany jeszcze w tym roku. Do końca 2017 planowane jest zakończenie inwestycji.

Rajd Patrolowy już w piątek.

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Pietrzak zaprasza w piątek (7 października) na Rajd Patrolowy do Soczewki. Zbiórka o godz. 8.15 przy szkole w Soczewce. Współorganizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury w Soczewce. tel. kontaktowy: 506 613 534.

Regulamin Rajdu – pobierz plik pdf.

Tak było w 2015 r. na zakończenie Rajdu – wejdź do galerii

Wisła w grze

 

Fala rozpoczyna rozgrywki w Lidze.

GKS Fala zaprasza na pierwszy mecz sezonu ligowego. Sobota 1 października, godz. 16.00 na sali gimnastycznej w Nowym Duninowie.

Go to Top