Archive for Wrzesień, 2016

Pasowanie Gimnazjalisty po raz ostatni?

IMG_244928 uczniów klasy I Publicznego Gimnazjum otrzymało wczoraj z rąk Wójta Gminy Mirosława Krysiaka Akt Pasowania Gimnazjalisty. Samego pasowania na ucznia klasy I Publicznego Gimnazjum w Nowym Duninowie im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego dokonała osobiście Dyrektor Publicznego Gimnazjum Ewa Romańska. Tradycyjnie był „ołówkiem gigantem”.

Pierwszakom towarzyszyli wszyscy nauczyciele PG z Zastępcą Dyrektora ZSZ Pawłem Adamkowskim. Wśród gości była Pani Mariola – ich przewodnik, wychowawca w klasach IV – VI. Nie mogło też Marka Więcka, który z zadumą przyjął tegoroczne wychowawstwo w klasie I. Jego praca z gimnazjalistami zaczęła się właśnie od wychowawstwa w klasie I w roku 1999. Gdzie dziś są ówcześni gimnazjaliści? Wielu z nich spotykamy na co dzień. Jak wspominają ich nauczyciele? Wyrośli na dobrych ludzi. Radzą sobie w życiu. Dzisiejszym gimnazjalistom życzymy przynajmniej takich samych sukcesów, jakie osiągnęli ich poprzednicy.

To chwila zapisana w historii polskiej oświaty czarną grubą czcionką – mówi Wójt. Wszystko wskazuje na to, że po 17 latach zawracamy, a wraz z odejściem uczniów tegorocznej klasy I w gminie Nowy Duninów zniknie Gimnazjum i Zespół Szkół.

Zapowiadane reformy oświaty nie napawają optymizmem i mimo zapowiedzi rychłego wprowadzenia zmian, wiele kwestii dot. funkcjonowania oświaty na terenie gminy, nie zostało wyjaśnionych. Praca w samorządzie nauczyła mnie racjonalnego postrzegania świata i wiem, że żeby osiągnąć efekty nie warto burzyć. Na gruzach trudno budować, a przecież fundamenty mamy solidne i warto byłoby sprawdzić czy nie da się ich wykorzystać.

Uczniom klasy I Publicznego Gimnazjum w Nowym Duninowie życzę sukcesów. Mam nadzieję, że wśród Was są przyszli samorządowcy, że znajdziecie, tak jak dotychczas, czas na angażowanie się w sprawy naszych małych lokalnych społeczności.

Uczniom dzisiejszej klasy VI, niezależnie od trudnej przyszłości, życzę tyleż samo sukcesów co rozpoczętych przedsięwzięć. Będziemy wspierać Was, Waszych rodziców i nauczycieli na wyboistej drodze, która przed Wami. Życzę Wam spokoju i jak najmniej oświatowych zawieruch w przyszłości.

Część oficjalną wczorajszego Pasowania wspólnie przygotowali uczniowie klas I – III pod okiem Pani Joanny Dymek. Część II w całości przygotowali uczniowie klas III.

I tu należy się wielkie uznanie. Prezenterzy to profesjonaliści. Bez cienia stresu poprowadzili otrzęsiny. Odwagi jednak pogratulować musimy pierwszakom. Różowe spódniczki na biodrach panów – trudno, długie, balowe suknie i kapelusze, też wciągali. Uwierzcie, to wymagało wielkiej odwagi, wyjątkowego poczucia humoru i dystansu do siebie.

Nasze Publiczne Gimnazjum w Nowym Duninowie niebawem przejdzie pewnie do historii. W naszej pamięci pozostaną jednak dni spędzone w murach PG. Byłym uczniom i ich wychowawcom nie raz zakręci się łza w oku na wspomnienie minionych lat, wybryków uczniowskich i urzekających gestów.

Zapraszamy do galerii

Obwieszczenie

Afrykański pomór świń na Mazowszu.

asf_spotkanie1O wystąpieniu w Polsce afrykańskiego pomoru świń mówiono już dość dawno. Niestety zachorowania odnotowano również na Mazowszu. Stąd cykl szkoleń i spotkań informacyjnych także w naszym powiecie. Także wójt gminy włączył się w akcję informacyjną. Wczoraj w Urzędzie Gminy zorganizował spotkanie rolników i hodowców z Powiatowym Lekarzem Weterynarii Jackiem Gruszczyńskim. Mówiono m.in. o zagrożeniu ASF oraz konieczności ewidencjonowania hodowli. W tym miejscu warto przypomnieć, że od 25 lutego 2016 r. zmieniły się przepisy dotyczące zgłaszania przemieszczeń trzody chlewnej. Zgodnie z nimi:

  1. Każdy rolnik zamierzający hodować świnie, nawet jedną sztukę na własne potrzeby, musi zarejestrować siedzibę stada.
  2. W przypadku przemieszczenia świni, dotychczasowy posiadacz (zbywający) oraz nowy posiadacz (nabywający) musi zgłosić to zdarzenie w ciągu 30 dni od jego zaistnienia, do biura powiatowego ARiMR podając m.in. numery obu siedzib stad.
  3. Zarejestrowanie siedziby stada oraz zgłoszenie przemieszczenia świń, należy dokonać w biurze powiatowym ARiMR na odpowiednim druku. Przemieszczenie można również zgłosić listownie lub za pomocą Internetu po założeniu konta użytkownika i uzyskaniu hasła dostępu.

Podstawa prawna – decyzja wykonawcza Komisji (UE)2016/260 z dnia 23.02.2016 r. zmieniająca decyzję 2006/80/WE w odniesieniu do Polski, uchylająca odstępstwo przewidziane w art. 3 ust. 2 dyrektywy 92/102/EWG w odniesieniu do gospodarstw hodujących jedną świnię. (podano za: http://www.arimr.gov.pl).

 

Poniżej publikujemy linki do materiałów szkoleniowych i informacyjnych, opublikowanych przez Starostę Płockiego, przydatnych szczególnie hodowcom.

Co nowego w sprawie ochotek?

Odpowiedź, którą otrzymaliśmy z Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej można określić w wielkim skrócie wyjaśnieniem tego, co jest nam dobrze znane od wielu lat, zakończonym dwu zadaniową informacją o braku możliwości „… doraźnego przeciwdziałania problemowi, jakim jest cykliczny nadmierny wylęg muchy Ochotki”. W podobnym tonie dotarła odpowiedź do Starostwa Powiatowego w Płocku.

Sezon wylęgu ochotki za nami, ale mamy świadomość, że problem wróci do nas za rok i w kolejnych latach – mówi wójt. To nie jest już lokalny kłopot. Plaga muchówek dotyczy coraz rozleglejszych terenów, w tym miasta Płocka. Musimy starać się o podjęcie zsynchronizowanych działań wielu instytucji i środowisk, które działają na Zbiorniku Włocławskim, zarządzają nim, są decydentami.

Wspierają nas w tych działaniach różne środowiska. Ostatnio dołączyli żeglarze i wodniacy, którzy 17 września br. spotkali się w Nowym Duninowie. Wystosowanie apelu to ich pierwszy krok.

Apel żeglarzy, wodniaków i mieszkańców – plik pdf.

Archiwum – wejdź.

Kanalizacja Nowy Duninów – Karolewo – Nowa Wieś.

KarolewoProjekt kanalizacji Nowy Duninów – Karolewo – Nowa Wieś jest na etapie uzgodnień. Następnym etapem będzie uzyskanie pozwolenia na budowę i pozyskanie środków na sfinansowanie zadania.

Czekamy na ogłoszenie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika naboru wniosków o dofinansowanie w ramach PROW na lata 2016 – 2020. To nasza szansa na budowę projektowanej kanalizacji – mówi wójt.

Wójt wstępnie zakładał wykonanie w ramach projektu ok. 200 przyłączy. Zainteresowanie przyłączeniem się do sieci kanalizacji sanitarnej jest jednak dużo większe. Mieszkańcy nadwiślańskiej części Nowego Duninowa, Karolewa i Nowej Wsi chcą mieć kanalizację. W projekcie znalazło się 300 przyłączy. Stąd wartość zadania znacznie wzrosła. Jest to kwota ok. 3 mln zł. Jeśli uda się pozyskać środki, realizacja inwestycji powinna rozpocząć się w II połowie 2017 r. i potrwa ok. 1,5 roku.

Dożynki Powiatu Płockiego

W minioną niedzielę w Wyszogrodzie spotkali się mieszkańcy powiatu płockiego. Przywieźli ze sobą wszystko to, czym obrodziła ich rodzinna ziemia, by złożyć dziękczynienie za plon. Nie mogło zabraknąć również przedstawicieli jednej z najpiękniejszych gmin na Mazowszu – gminy Nowy Duninów.

Wiadomo wszystkim, że gmina Nowy Duninów to w 70% lasy ze swoimi zasobami, które wykorzystują nie tylko turyści, ale przede wszystkim mieszkańcy. Niebagatelną rolę w naszym życiu odgrywa również Zalew Włocławski, wciąż jeszcze zasobny w ryby, przyciągający wodniaków.

Użytki rolne stanowią niespełna 20% powierzchni gminy. Trudno więc mówić o nas „gmina rolnicza”. Jednak silna delegacja naszych mieszkańców stawiła się na Dożynkach Powiatu Płockiego z pięknym wieńcem  dożynkowym i wszystkim tym, co udało się zebrać nie tylko na polach, ale w lesie i wyłowić z wody. Z tego słyniemy – bogatych w runo lasów,  Zalewu Włocławskiego i z tego żyjemy. To zawieźliśmy do Wyszogrodu, żeby inni posmakować mogli specjałów duninowskiej ziemi.

Ludzi, utrzymujących się z pracy na roli może u nas niewielu, ale są to gospodarze I ligi. Mocno związani ze swoim miejscem pracy, które często jest ich ojcowizną. Dbają o nią i rozwijają. Takim rolnikiem jest pan Tomasz Maślany. Gospodarstwo przejął od swoich rodziców. Na ponad 18 ha uprawia przede wszystkim zboża, kukurydzę i rzepak. Specjalizuje się w hodowli bydła mlecznego. W minioną niedzielę stanął w wśród najlepszych rolników w powiecie płockim i otrzymał odznakę honorową „Zasłużony dla Rolnictwa”.

Statuetki „Dobry Gospodarz” przyznawane przez Starostę Płockiego otrzymali: Wójt Gminy Nowy Duninów Mirosław Krysiak, „Stowarzyszenie Nasze Lipianki” oraz LKS „Wisła” w Nowym Duninowie.

Stoiska z potrawami regionalnymi przygotowali członkowie stowarzyszeń „Nasze Lipianki” i „Nadwiślańskie Stowarzyszenie w Woli Brwileńskiej”. Wójt tym razem nie serwował czerniny, ale zupę rybną, którą przygotowali członkowie Stowarzyszenia z nadwiślańskiej Woli Brwileńskiej. Podobno była pyszna i przygotowana „na bogato”.

Do Wyszogrodu dotarli również Radni Rady Gminy, sołtysi i strażacy OSP Nowy Duninów ze sztandarem.

Dożynki trwale wpisane są w polską wieś. Chociaż ta zmieniła się, zmechanizowała, a nawet skomputeryzowała, wciąż dziękczynienie za plony stanowi ważny moment w  życiu naszych mieszkańców. Także w takich regionach jak nasz – turystycznych, bazujących na zasobach naturalnych.  O te zasoby trzeba jednak dbać, chronić. Święto Plonów to dobry moment na przypomnienie o tym.

Wszystkim, którzy reprezentowali gminę Nowy Duninów podczas Dożynek Powiatu Płockiego w Wyszogrodzie gorąco dziękuję.

Mirosław Krysiak

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy

Trwa wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy. Jednym z punktów dzisiejszego posiedzenia był projekt Strategii Rozwoju Gminy. W posiedzeniu bierze udział Wójt Gminy. Obecni byli również przedstawiciele firmy Westmor Consulting przygotowującej projekt Strategii.

Pozostałe omawiane tematy związane są przede wszystkim z porządkiem obrad XV sesji, która odbędzie się 17 września (piątek) o godz. 10.00.

Porządek obrad XV sesji Rady Gminy zaplanowanej na piątek 17 września 2016 r. – pobierz plik pdf.

Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze w Nowym Duninowie

Gminne Zawody Sportowo - pożarniczeZgodnie z zapowiedzią, 10 września na stadionie w Nowym Duninowie trzy OSP z gminy Nowy Duninów: Nowy Duninów, Lipianki i Dzierzązna, stanęły do Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych. Tuż po godz. 13.00 Komendant Gminny OSP RP w Nowym Duninowie dh Krzysztof Kelplin złożył meldunek o gotowości drużyn do zawodów Prezesowi ZOG ZOSP RP dr Mirosławowi Krysiakowi. Obok druhów strażaków stanęły druhny z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Nowym Duninowie oraz dzieci, na razie tylko sympatycy, w strojach strażackich.

Oficjalnego powitania drużyn i gości dokonał wójt gminy Nowy Duninów Mirosław Krysiak, który tego dnia pełnił funkcję podwójną – przede wszystkim Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP. Tę funkcję piastował przez wiele lat, do roku 2015 wieloletni, zasłużony strażak dh Józef Łuczak, który zmarł jesienią 2015 r. 10 września minutą ciszy strażacy oraz goście uczcili jego pamięć.

zawody sportowo - pożarniczeTuż przed rozpoczęciem zawodów Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza po raz pierwszy zaprezentowała swoje umiejętności.

O powstaniu „młodzieżówki” mówiło się od dawna – mówi wójt. Nikt jednak, aż do roku 2016 nie podjął się utworzenia takiej drużyny. To bowiem kolejne zobowiązania, konieczność poświęcenia czasu, ponad ten poświęcany dla swojej jednostki. To praca społeczna, w dodatku absorbująca. Tym bardziej należą się podziękowania dla druhów, którzy zaangażowali się w utworzenie MDP w Nowym Duninowie, szczególnie pełniących rolę opiekunów: dh Adriana Rozwory i dh Pawła Dębskiego.

Sobotnie spotkanie na stadionie było też dobrą okazją do wręczenia zaświadczeń ukończenia szkoleń podstawowych strażaków ratowników OSP.

Zawody sędziowali: mł. Brygadier Rafał Szrajber (Sędzia Główny zawodów), kpt. Edward Mysera, st. Kpt. Albert Lejman oraz st. Kpt. Maciej Szutowski.

Tradycyjnie, zawody przebiegały w dwóch konkurencjach: ćwiczenia bojowe i sztafeta pożarnicza. W ćwiczeniach bojowych I miejsce wywalczyła OSP Nowy Duninów, w sztafecie najlepszy wynik osiągnęła OSP Dzierzązna.

Klasyfikacja generalna przedstawia się następująco:

I miejsce OSP Nowy Duninów.

II miejsce OSP Lipianki,

III miejsce OSP Dzierzązna,

Jak widać wielkich niespodzianek nie było. Taka klasyfikacja pozostaje niezmienna od wielu lat. Jednak warto zaznaczyć, że Zarówno drużyny z OSP Lipianki, jak i Dzierzązny zrobiły, w stosunku do lat ubiegłych, duże postępy.

Gorąco wszystkim gratulujemy.

Z trybun zawodom przyglądali się, kibicując jednocześnie swoim ulubionym drużynom, m.in. ks Adam Łach Kapelan Strażaków, Starszy brygadier Franciszek Tyszkiewicz, Radni Rady Powiatu Płockiego w osobach pani Ewy Kowalak i Henryka Kamińskiego, Prezes LKS „Wisła” w Nowym Duninowie pan Tadeusz Pełnikowski oraz Przewodnicząca Koła Emerytów i Rencistów w Nowym Duninowie pani Teresa Milczarska. Radnych Rady |Gminy Nowy Duninów reprezentował Przewodniczący Rady Andrzej Pietrzak, który tego dnia wystąpił również w roli druha strażaka z OSP Nowy Duninów.zawody sportowo - pożarnicze

W imieniu strażaków dziękujemy wszystkim, którzy 10 września gościli na stadionie w Nowym Duninowie. Szczególne zaś podziękowania kieruję do sympatyków i sponsorów naszych jednostek, którzy na co dzień wspierają działania podejmowane przez druhów, na rzecz społeczności lokalnych. Strażakom zaś gratuluję i życzę tylu powrotów z akcji co wyjazdów, a na co dzień zrozumienia i życzliwości ludzi. Mirosław Krysiak.

VIII zawody spławikowe za nami.

lin_galeria_534Po raz ósmy nad jeziorem Soczewka Wójt Gminy Nowy Duninów oraz Koło PZW 115 „Miejskie” z Płocka zorganizowali Otwarte Towarzyskie Zawody Spławikowe o Puchar Wójta Gminy Nowy Duninów. W zawodach wystartowało 24 zawodników w 4 kategoriach. Najmniej liczna okazała się kategoria Kobiet, w której wystartowały 2 zawodniczki.

Tuż po godz. 8.00 wędkarze zajęli wylosowane wcześniej stanowiska, na których pozostawali do 12.30. Tradycyjnie dla najmłodszych, ze względów bezpieczeństwa, przygotowano stanowiska przy wale. Tym razem nie wpłynęło to znacząco na wyniki. Zarówno przy skarpie, jak i przy wale ryba od rana brała jednakowo. Trudno więc było słabszy wynik w zawodach uzasadniać brakiem szczęścia przy losowaniu stanowisk.

Najlepszy zawodnik w kategorii Mężczyzn powyżej 18 r.ż. uzyskał wynik 4315 pkt i był to Henryk Szwech. II miejsce w tej kategorii zajął syn Pana Henryka Krzysztof Szwech z wynikiem 3005 pkt. III miejsce wywalczył Mariusz Lewandowski z wynikiem 2325 pkt.

W kategorii Juniorów I miejsce zdobył Adam Gapiński z wynikiem 2040 pkt, II miejsce – Szymon Sobiński z wynikiem 1270 pkt, III miejsce Jakub Ciecierski osiągając wynik 1060 pkt.

W kategorii Kobiet I miejsce wywalczyła Julia Wiśniewska z wynikiem 1775, pozostawiając daleko w tyle swoją rywalkę Klaudię Milczarek z wynikiem 335 pkt.

W kategorii Kadetów wystartowało 8 zawodników. Najlepszym okazał się Kacper Lewandowski osiągając wynik 1490 pkt, tuż za nim na II miejscu uplasował się Piotr Barzdo z wynikiem 1460 pkt. III miejsce w tej kategorii wywalczył Jakub Rzadkowolski osiągając wynik 945 pkt.

Mam nadzieję, że nie zrobiłam błędów w nazwiskach. Pozdrawiam wszystkich wędkarzy. KM.

grupwe_534


Pobyt nad wodą wymaga zachowania szczególnej ostrożności. O tym ja co można, a czego nie można nad wodą oraz co robić gdy wydarzy się wypadek, mówili młodzi druhowie, a raczej druhny z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Nowym Duninowie tuż po zakończeniu wędkowania. Pokazali również w jaki sposób udzielić pierwszej pomocy.


Na terenie gminy Nowy Duninów wód obfitujących w rybę nie brakuje. Wisła, jezioro Soczewka i inne okoliczne zbiorniki zachęcają do wędkowania. Trudno jednak powiedzieć, że ilość pasjonatów wędkarstwa jest wprost proporcjonalna do warunków naturalnych. Z tych warunków tłumnie korzystają wędkarze niezamieszkujący naszej gminy. Czy wśród nas tak niewielu jest zwolenników wędkarstwa?

Może warto zamiast przesiadywać w domu, wybrać się z wędką nad wodę? Są wśród nas tacy, jak Kuba Rzadkowolski, którzy zmieniają kalosze na korki i ruszają na boisko. W obu dyscyplinach osiągając bardzo dobre wyniki.

Wójt od dłuższego czasu szuka sposobu na rozbudzenie zainteresowania wędkarstwem wśród młodych mieszkańców. Także pomysł zorganizowania szkółki wędkarskiej na terenie gminy nie jest nowy. Tym razem podjął go jeden z doświadczonych wędkarzy M. Kołodziejski zrzeszony w płockim Kole PZW 114 „Mazowsze”. Dzieciaki poznały go podczas tegorocznego Dnia Dziecka w szkole w Nowym Duninowie. Jeśli ktoś chciałby rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności wędkarskie, zapraszamy.

W związku z powyższym prosimy rodziców (opiekunów) dzieci ze szkoły podstawowej oraz Publicznego Gimnazjum o informację pod nr tel. 512 372 522 lub e-mail: promocja@nowyduninow.info.pl lub wysłanie wiadomości przez FB (@gminanowyduninow) potwierdzającą chęć udziału waszego dziecka w zajęciach szkółki wędkarskiej.


Nie mogłem być 3 września z Wami nad jeziorem, dlatego korzystam z okazji i gorąco Was pozdrawiam oraz gratuluję. Nie tylko zwycięzcom, ale wszystkim, którzy startowali w tegorocznych zawodach. Mam nadzieję, że nagrody ufundowane przez samorząd gminy podobały się, a posiłek smakował. Raz jeszcze, wszystkim wędkarzom biorącym udział w VIII Otwartych Towarzyskich Zawodach Spławikowych o Puchar Wójta Gminy Nowy Duninów dziękuję. Dziękuję również wszystkim członkom Koła PZW 115 „Miejskiego” w Płocku – współgospodarzowi Zawodów. Do zobaczenia. Mirosław Krysiak.

wedkarskie2014_534

Inauguracja roku szkolnego 2016/2017

inauguracja_roku_szkol_2016Wakacje pozostały we wspomnieniach. Jeśli ktoś chce, może fantazjować nt. przyszłorocznych lub ferii zimowych. Tak czy inaczej 1 września dzieciaki wróciły do szkół. Nauczyciele także. Mirosław Krysiak Wójt Gminy Nowy Duninów, który uczestniczył w inauguracji roku szkolnego 2016/2017 potwierdza, że tego dnia humory wszystkim dopisywały.

Jak jest dziś, po tygodniu spędzonym w szkole? Nauczyciele rozpoczęli diagnozowanie stanu wiedzy swoich uczniów. To zmusiło dzieci do przypomnienia sobie tego, czego uczyły się przed wakacjami. Jednym słowem stresowo się zrobiło w drugim tygodniu pobytu w szkole. Najmłodsi też łatwo nie mają. Szczególnie ci, którzy rozpoczynają przygodę z edukacją w punkcie przedszkolnym, czy oddziałach „0”. Jak wynika z doniesień pani Dyrektor ZSZ, łatwo nie mają również wychowawcy. Muszą „okiełznać” dość liczne grupy maluchów, które niekiedy bardzo kurczowo trzymają się swoich domowych przyzwyczajeń. Cóż, początki bywają trudne.

1 września naukę w naszych szkołach rozpoczęło w sumie 346 uczniów, pracę 42 nauczycieli na 39,45 etatu. Przez kolejne miesiące będą ciężko pracowali.

008_2016_09_01_km_www534Dobrze byłoby, żeby zarówno uczniowie jak i nauczyciele mogli pracować w spokojnej atmosferze. Trudno jednak tego oczekiwać – mówi wójt. Naszą oświatę czekają zmiany. Zmiany, których ostateczny kształt jest wciąż wielką niewiadomą. To zaś, co już wiemy o pomysłach rządu na edukację w Polsce, nie wróży nic dobrego. Tak dla uczniów, pracowników oświaty, samorządów jak i rodziców.

Trudno zrozumieć jaki cel przyświeca tej edukacyjnej rewolcie, zawracającej nas do XX wieku. Czemu ma służyć kolejna burza społeczna? Dlaczego nikt nie chce zastanowić się nad tym jak poprawić, bez wprowadzania chaosu i bezsensownych zmian, istniejący system oświaty? Czy nie lepiej poprawiać, udoskonalać, dostosować to co wypracowaliśmy do zmieniającego się świata, a przy tym zadbać o zachowanie wartości najważniejszych dla nas wszystkich? Do tego jednak niezbędna jest dobra wola, pokora, rozsądek i profesjonalizm, których brakuje.

Życzę wszystkim uczniom, ich rodzicom i pracownikom oświaty, by w rozpoczętym roku szkolnym 2016/2017 mogli spokojnie pracować i sięgać po sukcesy. Żeby rozsądek nie opuścił tych, którzy decydują o kształcie i warunkach edukacji naszych dzieci i młodzieży.

Instalacje fotowoltaiczne wracają do projektu.

Z początkiem lipca br. Wójt informował o możliwości ubiegania się o dofinansowanie dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła i kotłów na biomasę.

Po wstępnym rozeznaniu dotyczącym możliwości uzyskania dofinansowania oraz spotkaniach z mieszkańcami, zdecydowano o ubieganiu się o dofinansowanie instalacji kolektorów słonecznych.

Po głębszych analizach samorząd zdecydował o poszerzenie przygotowywanego projektu „Poprawa efektywności energetycznej, poprzez budowę, rozbudowę oraz przebudowę infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej ze źródeł odnawialnych, w gminach członkach Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego” o instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła i kotły na biomasę.

oze2016Partnerami projektu będą gminy: Nowy Duninów, Łąck i Gąbin. Liderem SGTPG. Na najbliższej sesji Rady Gminy zostanie przedstawiony projekt uchwały w sprawie przystąpienia naszej gminy do wspomnianego projektu.

W związku z powyższym mieszkańcy gminy Nowy Duninów, którzy zainteresowani są ubieganiem się o dofinansowanie dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, kotłów na biomasę i kolektorów słonecznych, mogą złożyć ankiety i deklaracje w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie. Ze względu na krótki czas, który pozostał do złożenia wniosków przez partnerów projektu prosimy o złożenie wspomnianych dokumentów osobiście do dnia 13 września 2016 r. (wtorek). Dokumenty przyjmowane będą w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7.00 do 15.00.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami podczas spotkań z mieszkańcami, tak na etapie przygotowania dokumentacji, jak i po ewentualnym przyznaniu dofinansowania, wymagany jest wkład własny mieszkańców.

 Formularze do pobrania:

Cudze chwalicie … Zapraszamy na spacer do Duninowa Dużego

W imieniu organizatorów, tj. Stowarzyszenia Nasze Lipianki i partnerów projektu “Cudze chwalicie – swoje jest piękne”, zapraszamy 9 września 2016 r. o godz. 17.00 na spacer z kijkami do Duninowa Dużego. Zbiórka przy domu Pani Sołtys (A. Chrabąszcz) w Duninowie Dużym.

Na zakończenie Organizatorzy zapraszają na pokaz pieczenia chleba przy wykorzystaniu wg przekazywanej z pokolenia na pokolenie receptury.

Kontakt z organizatorem pod nr tel.: 604 103 154.

Szczegółowe informacje – pobierz plik pdf.

spotkanie 3 kijki

Piknik Wakacyjny na FB – wspomnienie

2016-09-06_133838

Tu możecie obejrzeć zdjęcia z sierpniowego pikniku:

  • Galeria zdjęć w naszym serwisie: wejdź
  • Zobacz fotki na FB – wejdź

 

 

Wycieczka do Poznania

smaki_regionowWójt zaprasza mieszkańców Gminy Nowy Duninów na wycieczkę do Poznania na Międzynarodowe Targi Poznańskie – „Smaki Regionów”. Chętnych do udziału w wycieczcie, która planowana jest na dzień 27 września 2016 r. prosimy o kontakt z Panią Katarzyną Ludwiczak pod nr tel. 506 613 534. Koszt udziału w wycieczce ok. 70 zł od osoby.

Targi SMAKI REGIONÓW to święto miłośników tradycyjnej, polskiej żywności przyrządzanej według dawnych receptur. Jest co smakować. Może ktoś z naszych mieszkańców, zainspirowany Targami, za kilka lat sam zaprezentuje nasz regionalny przysmak?

II etap zabiegów pielęgnacyjnych w duninowskim parku.

O renowacji parku w zabytkowym zespole pałacowo – parkowym w Nowym Duninowie pisaliśmy niejednokrotnie. Jak wygląda dziś to miejsce? Pięknie. Wokół 3 odrestaurowanych stawów mamy dziś alejki, ławki i oświetlenie, zadbany drzewostan i masę nowych nasadzeń. Efekt tych ostatnich będzie w pełni widoczny wiosną przyszłego roku. 31 sierpnia bowiem zakończono II etap zabiegów pielęgnacyjnych.

Obszar na którym prowadzone były prace związane z zabiegami pielęgnacyjnymi (w 2 etapach) ma pow. ok. 3,5ha. W I etapie: wykonano nasadzenia drzew w ilości 70szt. oraz nasadzenia krzewów w ilości 787szt. Wykonano wówczas zabiegi pielęgnacyjne, m.in. prześwietlenia, redukcje, cięcia techniczne i sanitarne, usunięto posusz. W II etapie przeprowadzono pielęgnację 150 drzew, wykonano 94 nasadzenia drzew oraz 1000 szt. krzewów.

Zarówno I jak i II etap zabiegów pielęgnacyjnych w parku w Nowym Duninowie wykonany został przy ogromnym (90%) współudziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W sumie koszt całkowity wyniósł ponad 180 tys. zł. Trudno byłoby wydatkować tak duże środki z budżetu na zabiegi pielęgnacyjne w zabytkowym parku.

wfosigw_zielen_2016_534

Mamy dalsze plany związane z zabytkowym parkiem w Nowym Duninowie – mówi Wójt. W tej chwili szukamy środków poza budżetem gminy i mam nadzieję, że znów się uda. Dziękuję Radzie Sołeckiej sołectwa Nowy Duninów, pani Sołtys i mieszkańcom sołectwa, którzy poprzez fundusz sołecki mają swój wkład w dzisiejszy wygląd parku i sąsiedniego bulwaru nad Wisłą. Powtórzę to jeszcze raz – wspólne decydowanie o tym, co i jak zrobić zawsze daje dobre efekty.

Go to Top