Archive for Sierpień, 2016

Zawody wędkarskie – zapisy do jutra!

plakat_2016_wedkarskie.Jeszcze jutro (30 sierpnia) można zgłaszać swój udział w VIII Otwartych Zawodach Spławikowych nad jeziorem Soczewka, które odbędą się w sobotę 3 września.

Wójt nagrody już zamówił. Grochówkę też. Wędkarze z Koła 115 mówią, że ryba pływa w jeziorze. Zapraszamy.


 

 

Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest wcześniejsze imienne (nazwisko, imię, data urodzenia lub wiek, tel. kontaktowy) zgłoszenie na numery telefonów: 24-262 12 47 / 604 509 321 lub e-mail: promocja@nowyduninow.info.pl lub wysyłając wiadomość na FB: @gminanowyduninow w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 sierpnia 2016 r.

Szczegóły dotyczące VIII Otwartych Zawodów Spławikowych o Puchar Wójta Gminy Nowy Duninów – pobierz Komunikat pdf.

 

Zmiany w kalendarzu imprez

Jak wcześniej informowaliśmy, Piknik Wakacyjny był ostatnią imprezą plenerową w 2016 r. Zaplanowany na wrzesień Jarmark Duninowski został odwołany.

Pozostałe imprezy sportowe, rekreacyjne i kulturalne odbędą się wg. planu.

I tak. 3 września spotkamy się nad jeziorem Soczewka żeby powędkować, a 10 września w Nowym Duninowie odbędą się Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze.

W październiku: Rajd o Puchar Przewodniczącego oraz XXXVI Bieg Soczewka (organizator – Płocki TKKF) i Festiwal “Tęczowe Piosenki Jana Wojdaka”.

Rok szkolny 2016/2017 – jaki będzie?

Tradycyjnie przed oficjalnym rozpoczęciem roku szkolnego w Zespole Szkół w Nowym Duninowie, 1 września o godz. 8.00 odprawiona zostanie msza święta w intencji uczniów i nauczycieli. Tuż po mszy, o godz. 9.00 zaplanowano uroczysty apel w szkole.

W Soczewce mszę świętą zaplanowano o godz.11.30, a o godz. 12.00 oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego w szkole.

Jest to pierwszy rok szkolny bez Szkoły Filialnej w Lipiankach. Dzieci z Duninowa Dużego i Lipianek będą uczęszczały do SP w Nowym Duninowie.

I tak 1 września 2016 r. w SP w Nowym Duninowie naukę rozpocznie 232 uczniów, w Publicznym Gimnazjum 93, w SP w Soczewce (klasy 0-3) 22 uczniów.  W stosunku do roku ubiegłego nie są to duże zmiany, jednak tendencja spadkowa utrzymuje się. Najbardziej niepokojąca sytuacja jest w rejonie Szkoły Filialnej w Soczewce. W 2016 r. dzieci urodzonych na tym terenie, które ewentualnie będą uczęszczały do SF w Soczewce, jest dwoje. Z roczników 2015 i 2014 łącznie do 10 dzieci. W tym roku utworzono w Soczewce jedną grupę składającą się z 3 roczników (4, 5 i 6-latków). Ich wychowawcą będzie pani Małgosia. Nie udało się niestety utworzyć klasy I.

W Nowym Duninowie punkt przedszkolny zorganizowany w SP przyjął 4 i 5 – latków w liczbie 18. Dzieci będą korzystały z sali 310, a ich wychowawcą będzie pani Ola.

Zorganizowane zostały 2 oddziały „0” – A i B. Grupę mieszaną w oddziale „0” (5 i 6 –latków) poprowadzi pani Aniela, a grupę samych 6 latków (oddział „0”), pani Dorota. Zajmą oni sale: 304 i 308.

Rok szkolny 2016/2017 udało nam się zorganizować stosując kompromisy i nowe rozwiązania – mówi wójt. Jednak jak będzie wyglądała przyszłość naszej oświaty, to naprawdę trudno dziś przewidzieć.

Na ostatni weekend wakacji życzę wszystkim uczniom dobrego wypoczynku. Wasi wychowawcy i nauczyciele czynią ostatnie przygotowania do powitania was w murach naszych szkół. Do zobaczenia 1 września.


Przetarg na dowóz dzieci do szkół rozstrzygnięty. Poniżej szczegóły tras przewozu. Kto będzie dostarczał posiłki do szkół? Ta kwestia zostanie rozstrzygnięta w najbliższych dniach.

TRASA NR 1

Przewoźnik – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gostyninie Sp. z o. o., ul. 18 Stycznia 36, 09-500 Gostynin, kraj/woj. mazowieckie.

DOWÓZ:

godz. 6:50 Dzierzązna remiza OSP – Jastrząbek – Brwilno przystanek KM – Soczewka szkoła – Brwilno Dolne przystanek PKS – Wola Brwileńska przystanek PKS – Stary Duninów przystanek PKS – leśniczówka – Nowy Duninów szkoła – dł. 17.8 km, liczba uczniów – 56

ODWÓZ

godz. 12:45 Nowy Duninów -leśniczówka – Stary Duninów przystanek- Wola Brwileńska przystanek PKS- Brwilno Dolne przystanek PKS – Soczewka szkoła – Brwilno przystanek KM – Jastrząbek – Dzierzązna remiza OSP- dł. 17.8 km Dzierzązna remiza OSP – Soczewka – Nowy Duninów – dł. 13.4 km

godz. 14:30 Nowy Duninów -leśniczówka – Stary Duninów – Wola Brwileńska – Brwilno Dolne -Soczewka – Brwilno – Dzierzązna remiza OSP- dł. 17.8 km

TRASA NR 2.

Przewoźnik – Zakład Usług Wielobranżowych Wiesław Tomaszewski, Karolewo 25, 09-505 Nowy Duninów, kraj/woj. mazowieckie.

DOWÓZ:

godz. 6:40 Skoki Małe przystanek PKS – Nowa Wieś do Pani Konopskiej, posesja nr 4 – Karolewo – Nowy Duninów szkoła – dł. 10.5 km, liczba uczniów- 47

godz. 7:15 Nowy Duninów – Brzezinna Góra figurka – Środoń – Nowy Duninów szkoła – dł.10,8 km liczba uczniów – 6

godz.7:40 Nowy Duninów- Trzcianno – Jeżewo figurka – Nowy Duninów szkoła – 8 km liczba uczniów – 16

ODWÓZ:

godz. 12:45 Nowy Duninów – Karolewo pole – Kamion – Grodziska do Pana Rzegockiego – Karolewo górka – Nowa Wieś- do Pani Konopskiej – Nowy Duninów – dł. 25,5 km liczba uczniów – 58

godz.12:45 Nowy Duninów – Brzezinna Góra figurka – Środoń – Nowy Duninów – 10,8km liczba uczniów – 6

godz. 14:30 Nowy Duninów – Kamion – Grodziska do Pana Rzegockiego – Karolewo pole – Nowy Duninów – dł. 16 km liczba uczniów – 30

godz. 14:50 Nowy Duninów – Środoń -Trzcianno – Jeżewo figurka – Nowy Duninów – dł. 14 km liczba uczniów – 20

Raz jeszcze Karolewo.

Zgodnie z planem III etap budowy drogi w Karolewie będzie realizowany w tym roku. W połowie czerwca Wójt Gminy podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem na dofinansowanie „Budowy drogi gminnej w m. Karolewo Etap III” ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Budowa drogi zostanie zakończona jesienią br.

W ramach realizacji zadania wybudujemy 300 m drogi asfaltowej o szerokości 3 m, pobocza, zjazdy, przepusty, wykonamy oznakowanie pionowe. W najbliższych dniach zostanie ogłoszony przetarg.


I tak coraz dalej jedziemy przez Karolewo po asfalcie (ponad 2 km w Karolewie – Polu). Trzeba przy tym zaznaczyć, że jest to jedna z najrozleglejszych naszych miejscowości. Kto tu dawno nie był, warto żeby odwiedził tę część naszej gminy. Zapraszamy.

Stypendia szkolne w roku szkolnym 2016/2017

Wnioski na stypendia szkolne do pobrania od 22 sierpnia 2016 r. w Urzędzie Gminy lub na stronie internetowej (http://nowyduninow.info.pl) w zakładce KULTURA/OŚWIATA/SPORT

 UWAGA! Zmiana wzoru wniosków na stypendium szkolne i na zasiłek szkolny. Składamy jeden wniosek na kilkoro dzieci.

Wnioski należy składać od 1 do 15 września 2016 r. (w przypadku słuchaczy kolegiów – do 15 października 2016 r.)


Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest:

  • złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej,
  • dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego  miesiąc złożenia wniosku.

Pliki do pobrania:


Szczegółowych informacji udzieli Państwu pracownik Urzędu Gminy Pani Magdalena Sarnowska pod nr tel. 242610236 wew. 114 lub 512372509 w godzinach pracy Urzędu. Zapytania można kierować na adres e-mail: ug@nowyduninow.info.pl.

Zapraszamy wędkarzy do Soczewki.

plakat_2016_wedkarskie.

3 września 2016 r. (sobota) spotkamy się po raz ósmy nad jeziorem Soczewka z wędkarzami i tymi, którzy uczą się wędkować.

O godz. 7.00 planowana jest odprawa, a później dobra zabawa z wędką w dłoni :), nagrody i wspólny posiłek. Towarzystwo jak zawsze doskonałe, a wędkarze z Koła 115 “Miejskiego” gościnni. Do sobotniego wędkowania w Soczewce włączył się Starosta Płocki Mariusz Bieniek.

Przy okazji zawodów nad jeziorem będziemy mówić o bezpieczeństwie nad wodą oraz demonstrować udzielanie pierwszej pomocy.

Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest wcześniejsze imienne (nazwisko, imię, data urodzenia lub wiek, tel. kontaktowy) zgłoszenie na numery telefonów: 24-262 12 47 / 604 509 321 lub e-mail: promocja@nowyduninow.info.pl lub wysyłając wiadomość na FB: @gminanowyduninow w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 sierpnia 2016 r.

Szczegóły dotyczące VIII Otwartych Zawodów Spławikowych o Puchar Wójta Gminy Nowy Duninów – pobierz Komunikat pdf.

 

Strażacy Ochotnicy apelują do kierowców o rozwagę.

Pojezierzem na rowerze

rajd_pojezierzemCoraz częściej spotykamy się na szlakach i coraz częściej przemierzamy je rowerami. Tym razem mamy okazję spotkać się m.in. z członkami Klubu Turystyki Kolarskiej „BeneqTeam” na trasie rajdu zwanego „Pojezierzem na rowerze”. Mamy do wyboru dwie trasy: 35 km i znacznie dłuższą ok 70km.

Szczegóły na stronie internetowej Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiegowejdź

 

Gmina Nowy Duninów – jedna z bogatszych gmin w powiecie płockim?

soczewka_jb_nycek

Gmina Nowy Duninów znalazła się na 4 miejscu wśród gmin wiejskich powiatu płockiego w tegorocznym rankingu Wspólnoty.

W rankingu uwzględniano 1563 gminy. Awansowaliśmy z 1084 miejsca w ubiegłym roku (wg danych GUS za 2014 r.), na 606 miejsce, ze wskaźnikiem zamożności per capita za 2015 r.: 2 691,86 zł.

Powiększamy nasz wspólny, gminny majątek. W ostatnich latach zanotowaliśmy ponad 400 nowych właścicieli działek. Z powyższego wynika, że w regionie jesteśmy jednym z atrakcyjniejszych miejsc do zamieszkania i odpoczynku.

 

Już jutro w porcie – V Piknik i Turniej Siatkówki.

Co prawda na V Piknik w Nowym Duninowie zarówno Wójt jak i Przewodniczący Rady Gminy już zapraszali, ale może warto przypomnieć: juro (sobota 20 sierpnia) o godz. 17.30 w porcie w Nowym Duninowie oficjalnie otwieramy ostatnią plenerową imprezę w tym roku organizowaną przez samorząd gminy. Synoptycy zapowiadają upalny dzień, a Wójt dobrą zabawę z siatkarzami i zespołem Demix. Wesołe miasteczko zapewnia Pan Jan, kulinarne atrakcje PTS Mazowsze z Soczewki, a emocje sportowe LKS Wisła w Nowym Duninowie.

Dla najmłodszych konkursy i zabawy poprowadzi pani Kasia Ludwiczak, a Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Pietrzak w swoim imieniu oraz Radna Powiatu Płockiego Ewa Kowalak w imieniu starosty płockiego, nagrodzą uczestników Turnieju Piłki Siatkowej.


Po Pikniku wakacje jeszcze trochę potrwają, ale potraktujmy jutrzejsze spotkanie jak podsumowanie, mam nadzieję świetnych, wakacji.

Do zobaczenia jutro o godz. 17.30 w porcie w Nowym Duninowie. Mirosław Krysiak

II część V Pikniku Wakacyjnego. Nowy Duninów 2016

II część V Pikniku Wakacyjnego. Nowy Duninów 2016


Wtedy “Pożegnanie Lata” dziś “Piknik Wakacyjny”. 7 lat od tamtego wieczoru minęło: Pożegnanie Lata 2009 – WEJDŹ

 

Przegląd oczyszczalni w Nowym Duninowie.

16 sierpnia br. Odbył się przegląd gwarancyjny oczyszczalni ścieków w Nowym Duninowie. Przegląd ten był konsekwencją awarii, która miała miejsce w połowie lipca. Wg ustaleń Komisji, w której składzie byli wójt, radni, pracownicy Urzędu Gminy i przedstawiciele wykonawcy, koszty naprawy pokryje w ramach gwarancji wykonawca. W najbliższym czasie natomiast zostanie przeprowadzony przegląd szczegółowy wskazanych przez komisję elementów.

Rozbudowana oczyszczalnia w przyszłości będzie obsługiwała także projektowaną w części Nowego Duninowa, Karolewie i Nowej Wsi kanalizację. W tej chwili projekt jest na etapie wydawania decyzji środowiskowych.

Wpis i zmiany w CEIDG są bezpłatne!

ceidg534

Chodnik w Popłacinie w budowie.

Ciąg pieszy wzdłuż drogi krajowej nr 62 w Popłacinie został zastąpiony 1,5 m chodnikiem. Trwa w tej chwili jego budowa. Stąd utrudnienia dla kierowców i pieszych oraz apel do użytkowników drogi o zachowanie szczególnej ostrożności w tym obszarze. Jesienią piesi będą mogli korzystać z szerokiego ciągu pieszego. Bezpiecznego i wygodnego. Pod koniec lipca GDDKiA poprawiła również przejścia przez stawy w ciągu pieszym w Woli Brwileńskiej w ramach bieżących remontów.

Posuwa się też do przodu nasz gminny projekt – budowa ścieżki rowerowej po wale nad Wisłą w ramach RIT-ów. Projekt przewiduje budowę 8,5 km ścieżki o szerokości 2,5 m od granicy z miastem Płockiem do Soczewki, parking przy zjeździe z drogi krajowej w Popłacinie oraz miejsce widokowe na koronie wału.

Mamy już prawo dysponowania gruntem uzyskane od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie oraz RZGW w Warszawie. Czekamy na nabór. Nasza ścieżka rowerowa będzie świetnym wydłużeniem planowanej przez miasto Płock trasy rowerowej oznakowanej jako szlak R-70 od Trasy Nadwiślańskiej Lewobrzeżnej  (R-60 – też planowana) do ronda inż. Jana Marka Lajourdie, ul. Portową – Popłacińską do granicy miasta szerokość do 2,5 m, długość około 2,40 km.

Bezpieczeństwo naszych mieszkańców to najistotniejszy z aspektów działań podejmowanych przez samorząd gminy Nowy Duninów. Stąd Wójt, od wielu lat, jako priorytet traktuje dobrą współpracę z przedstawicielami wszystkich instytucji działających w tym obszarze.

Co prawda współudział finansowy w inwestycjach prowadzonych np. przez zarządców dróg czy RZGW jest bardzo ograniczony, wręcz niemożliwy – mówi wójt, ale w wielu innych obszarach angażujemy wspólne siły. O nas – mieszkańców tu bowiem idzie, o nasze przede wszystkim bezpieczeństwo i wygodę, o naszą gminę, jej rozwój i wizerunek.

V Piknik Wakacyjny w Nowym Duninowie.

Mirosław Krysiak Wójt Gminy oraz Andrzej Pietrzak Przewodniczący Rady Gminy zapraszają serdecznie 20 sierpnia (sobota) do portu w Nowym Duninowie na II część V Pikniku Wakacyjnego. Tym razem spotkamy się z lokalnymi drużynami siatkarzy, którzy rozegrają mecz o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy.

Do zobaczenia 20 sierpnia o godz. 17.30 w porcie w Nowym Duninowie.

II część V Pikniku Wakacyjnego. Nowy Duninów 2016

II część V Pikniku Wakacyjnego. Nowy Duninów 2016

V Piknik w Lipiankach

Zapraszamy do oglądania fotoreportażu z V Pikniku w Lipiankach pod honorowym patronatem Starosty Płockiego Mariusza Bieńka i Wójta Gminy Nowy Duninów Mirosława Krysiaka – otwórz galerię zdjęć.

14 sierpnia 2016 r. V Piknik w Lipiankach

14 sierpnia 2016 r. V Piknik w Lipiankach

 

Go to Top