Aktualności

Dmuchany Park Rozrywki zaprasza


 

Wsparcie dla sołectw


Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw wprowadzony przez Marszałka Adama Struzika jest naszym mieszkańcom doskonale znany. Ze środków tych skorzystały prawie wszystkie sołectwa gminy Nowy Duninów. Obecnie trzy: Brwilno, Kamion – Grodziska i Stary Duninów. Z dofinansowaniem 50% z budżetu Województwa Mazowieckiego będą realizowały zadania: Brwilno i Stary Duninów zakupią i zamontują lampy solarne, a Kamion Grodziska zakupi kontener, który będzie socjalnym zapleczem dla sołectwa. W sumie Marszałek przekaże 30 tys. zł. Umowy zostały podpisane dziś rano.
Naszą gminę tworzy 13 sołectw. To trochę abstrakcyjnie brzmi, więc warto zaznaczyć, że te 13 sołectw to my – mieszkańcy z liderami skupionymi wokół sołtysów i tworzących 10 organizacji pozarządowych, w tym 2 Koła Gospodyń Wiejskich. My mieszkańcy możemy i mamy pomysły, możemy je realizować i to czynimy, także dzięki funduszowi sołeckiemu i takim programom jak wspomniany MIAS. Przede wszystkim dzięki ludziom, którzy wspierają naszą aktywność, pomysłowość i chęć decydowania o tym co dla nas, naszego najbliższego otoczenia jest ważne.

Schody na Słonecznej

Po wymianie stolarki okiennej i drobnych pracach remontowych, udało się sfinalizować remont schodów wejściowych do budynku komunalnego na ul. Słonecznej w Nowym Duninowie. Długo trwały poszukiwania wykonawcy. Okazuje się, że wyremontowanie za 11 tys. zł wysłużonych schodów nie jest takie proste.

Pozdrawiamy miłych i cierpliwych mieszkańców bloku.

Wracamy na boiska i place zabaw :)

Kompleks sportowy przy szkole w Nowym Duninowie rozrasta się. Każdy, niezależnie od wieku i preferowanych aktywności znajdzie coś dla siebie. Co prawda ostatnio, ze względu na wciąż obowiązujące obostrzenia i zagrożenie zakażeniem COVID-19, korzystanie z obiektów było ograniczone, ale … od jutra 7 lipca 2020 r. boiska sportowe będą otwarte bez większych ograniczeń czasowych z zachowaniem reżimu sanitarnego. Zmianie ulegną także godziny, w których można korzystać z placów zabaw, tj. od godz. 8.00 – 15.00. Przyznacie państwo, że puste obiekty są mało ciekawe.

Wracając do rozbudowy infrastruktury – w Nowym Duninowie przy szkole, już wkrótce, pojawią się urządzenia siłowni zewnętrznej. Tu zadziałał razem z wójtem i Lokalną Grupą Działania „Aktywni Razem” nasz lokalny klub GKS FALA Nowy Duninów.

Następnie, w tej samej lokalizacji, powstanie skocznia w dal i strefa street workout. Dodatkowo oświetlenie solarne, chodnik, ławeczka, etc. Marszałek Adam Struzik, z budżetu Województwa Mazowieckiego, zadeklarował wkład w tę inwestycję w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020. Jest to 99375,00 zł (75% wartości całego projektu). To jeszcze nie koniec. Kolejne plany budowy stref rekreacji i sportu dotyczą Dzierzązny, Soczewki i Nowego Duninowa. O nich już wkrótce.

Zapraszamy do aktywności sportowej i aktywnej rekreacji z zachowaniem ostrożności w kwestiach sanitarnych i bezpieczeństwa. W końcu mamy piękne lato i wakacje.

Przesunięty termin otwarcia kąpieliska w Soczewce

Płocki WOPR, jako wnioskodawca i oficjalny organizator kąpieliska nad jeziorem Soczewka, planował otworzyć obiekt 26 czerwca 2020 r. Przeprowadzone dwukrotnie badania wody nie wykazały obecności bakterii. Niestety w tym roku sinice w jeziorze pojawiły się wcześniej, stąd nie zdążyliśmy otworzyć obiektu, a Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku w dniu 25 czerwca br. stwierdził nieprzydatność wody do kąpieli ze względu na utrzymujący się zakwit sinic.

Sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Pracownicy Urzędu Gminy i WOPR-u są w stałym kontakcie z nadzorem sanitarnym. Wczoraj zostały pobrane próbki wody do kolejnych badań.

Wszyscy czekamy na poprawę sytuacji i jak tylko zakwit sinic ustanie, będziemy starali się otworzyć kąpielisko wspólnymi siłami z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Płocku – mówi wójt. - Dziś zapraszamy wszystkich na spacery i plażowanie.


Bieżąca ocena wody w kąpielisku nad jeziorem Soczewka – pobierz plik pdf

Go to Top