Aktualności

Dla Ciebie Babciu, dla Ciebie DziadkuWielkie podziękowania dla nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie, którzy przygotowali dzieciaki. Było wspaniale. Wszyscy wiedzą, że przygotowanie do każdego występu wymaga od was dodatkowego zaangażowania. Tym bardziej dumni dziadkowie dziękują :)

Dostęp do Internetu

ug_mk_internet_wifi534Nie wszyscy chcą go mieć, innym zależy mniej lub bardziej. Tych, którym zależy bardziej ucieszy wiadomość, że inwestor firma NEXERA, która buduje sieć w technologii FTTH, m.in. na obszarze płockim, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działanie nr 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, czyli z dużym udziałem środków unijnych, rozpoczęła prace na terenie gminy Nowy Duninów. Na przełomie stycznia i lutego będzie podłączony budynek szkoły w Soczewce (ramach projektu „Ogólnopolska Sieć Edukacyjna – OSE). Wg. nieoficjalnych informacji, będzie też możliwość podłączenia nieruchomości na trasie budowanej linii (kabel będzie rozprowadzony z wykorzystaniem infrastruktury firmy Energa, czyli po słupach energetycznych).

Dalej linia będzie prowadzona od Soczewki w stronę Nowego Duninowa. Podłączenie Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie zakończy I etap budowy. W drugim etapie zostanie rozprowadzona sieć do pozostałych mieszkańców. Z nieoficjalnych informacji wynika, że będzie to rok 2020.

W związku z powyższym mamy do Państwa prośbę. Od poniedziałku 27 stycznia 2020 r w teren rusza przedstawiciel firmy NEXERA, wyposażony w pełnomocnictwo, który będzie uzgadniał i zawierał umowy z właścicielami nieruchomości na drodze budowy sieci, o dostęp do nieruchomości. Osoba ta zapewnia, że w razie Państwa nieobecności, pozostawi kontakt do siebie, który umożliwi uzgodnienie terminu kolejnego spotkania.

Cała inwestycja opiera się na Państwa zaangażowaniu. Stąd powyższa prośba o wyrażenie zgody na udostępnienie nieruchomości, bo inwestycja jest ważna dla wszystkich nas, także w kontekście usług cyfrowych świadczonych przez Urząd Gminy. Szczegóły przedstawi Państwu przedstawiciel firmy NEXERA przy pierwszym kontakcie.

Będziemy monitorowali prace. Ich zakończenie i uruchomienie inwestycji pomoże także w budowie hotspotów w miejscach publicznych (m.in. w szkołach, bibliotece, parku) na terenie gminy. Ich budowa planowana jest na wiosnę tego roku. Warto przy tym wspomnieć, że 100% środków na ten cel, tj. 15 tys. euro, wójt pozyskał z UE w ramach projektu „WiFi4EU. Bezpłatne Wi-Fi dla Europejczyków”, czyli dla nas :).

Rozlicz PIT dla siebie.

Wszystkich państwa, którzy zameldowani są poza terenem gminy Nowy Duninów, a mieszkają w naszej gminie, prosimy o rozważenie wpisania w rocznych zeznaniach podatkowych faktycznego miejsca zamieszkania na terenie naszej gminy. Wtedy państwa podatek trafi do budżetu gminy, czyli kasy, z której finansujemy wszystkie inwestycje, modernizacje i zadania własne gminy, takie jak bezpieczeństwo, kultura fizyczna, etc. Na pytania odpowie skarbnik gminy pod nr tel. 512372510.
================
W ulotkach, które trafią do Państwa zamieściliśmy też kilka ważnych informacji dotyczących zmiany kont bankowych dla wpłat za gospodarowanie odpadami i ich segregowania (informacje pod nr telefonu 512372516). Prosimy też pamiętać, że każdy kto dostaje fakturę za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków ma swój własny indywidualny nr rachunku bankowego do wpłat. Przed kolejną wpłatą prosimy o sprawdzenie tego numeru (informacje pod nr tel. 509220386).

str1-2_pit_gmina_v3_534

Negocjacje z ENERGĄ Oświetlenie zakończone

Nowy nr konta !

ug_infoUrząd Gminy w Nowym Duninowie informuje, że od 01.01.2020 r. zmienił się nr konta bankowego dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nowe konto 25 9012 0004 0000 1443 2001 0163 Gmina Nowy Duninów, Ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów.
Bank Spółdzielczy w Gostyninie.

Go to Top