Archiwum

Transport żywności już w Nowym Duninowie.

Wczoraj dotarł do Nowego Duninowa pokaźny transport produktów żywnościowych z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nie kryła zadowolenia.

- To największa z dotychczasowych dostaw – mówi Izabela Kozłowska – Przyda się na pewno, bo dawno nie przekazywaliśmy naszym mieszkańcom tego typu wsparcia. Czekali na ten transport, tak jak my. Korzystając z okazji dziękuję Państwu Barbarze i Włodzimierzowi Kalwasińskim za pomoc w rozładowaniu produktów, ks. Proboszczowi z Nowego Duninowa za ich zmagazynowanie i pracownikom Urzędu Gminy, których Pan wójt oddelegował do pracy przy przyjęciu transportu.

Nad sposobem dystrybucji do mieszkańców GOPS i wójt jeszcze się zastanawiają. Nikt z nich nie chciałby narażać kogokolwiek na zakażenie wirusem, ale zapewniają, że nie będą długo czekali z podjęciem decyzji.


bank_zywnosci_534


Warunkiem skorzystania z ww. Programu jest dochód, który nie przekracza:

-1402 zł. dla osób prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe,

-1056 zł. na osobę w rodzinie

Zgłoszenia przyjmowane są przez pracowników GOPS-u telefonicznie i mailowo. Telefon kontaktowy: 24/261 14 14, e-mail: gopsduninow@wp.pl

Aktualne informacje dotyczące pomocy społecznej: http://duninow.naszops.pl

Terminy postępowania administracyjnego

ug_infoKOMUNIKAT dotyczący zasad liczenia terminów w postępowaniu administracyjnym w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID -19.

W związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) – zwana w dalszej treści ustawą COVID-19, zaszły następujące zmiany w zasadach liczenia terminów administracyjnych - pobierz tekst komunikatu (plik pdf)

Można korzystać z autobusu szkolnego

Tradycyjny system nauczania w szkołach wciąż zawieszony. Większość uczniów i rodziców kontaktuje się z nauczycielami, ogólnie ze szkołą za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Prócz nauki zdalnej, odbywają się w naszej szkole konsultacje dla uczniów, nauczyciele indywidualnie ich wspierają. Część rodziców odbiera ze szkoły materiały do nauki w formie papierowej i w ten sam sposób przekazuje wykonane przez dzieci zadania. Ile stan „zamrożenia” szkół potrwa? Trudno powiedzieć. Oficjalnych informacji na ten temat brak. Dlatego trudno zaplanować inne, związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, zadania i rzetelnie przygotować się do np. wymogów sanitarnych związanych z pobytem dzieci w szkołach. Dziś, na wszelki wypadek, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie i Szkoły Filialnej w Soczewce zabezpiecza środki i pracuje nad procedurami, które pewnie będą zmodyfikowane po oficjalnych komunikatach rządu.

Dzieci i rodzice, szczególnie ci, którzy potrzebują indywidualnego wsparcia lub mają utrudniony dostęp do internetu, sprzętu komputerowego i chcą osobiście dotrzeć do szkoły, mogą skorzystać z autobusu, który od 10 maja 2020 r. kursuje jak w dni nauki szkolnej. Mowa tu o trasach obsługiwanych, zgodnie z umową, przez PKS Gostynin. Bilety miesięczne dla dzieci, które normalnie dojeżdżają, są do do odebrania u Pani Dyrektor SP w Nowym Duninowie (24/2610214).

Z kursów tych mogą skorzystać także osoby indywidualne, po zakupieniu biletu jednorazowego u kierowcy.

 IMG_5469_534

Pozdrawiamy pana kierowcę. Zyczymy miłego dnia i miłych pasażerów.


 

Przypominamy trasy i godziny jazdy autobusu, który wznowił kursy od 10 maja 2020 r.:

Dowóz – trasa do Nowego Duninowa:

godz. 650                                                                 

Dzierzązna /remiza OSP/-/przystanek KM/- Soczewka /szkoła/-Soczewka /przystanek PKS/ Brwilno

Dolne /przystanek PKS/ – Wola Brwileńska/przystanek PKS/ – Stary Duninów – /przystanek PKS, punkt

zbiórki przy drodze gminnej nr 379 /- Leśniczówka – Nowy Duninów /szkoła/,

Odwozy – trasa z Nowego Duninowa:

godz. 1245

Nowy Duninów – Leśniczówka – Stary Duninów /przystanek PKS/- Wola Brwileńska /przystanek PKS/- Brwilno Dolne /przystanek PKS/– Soczewka /przystanek PKS /-Soczewka /szkoła/–  Brwilno /przystanek KM/ – Jastrząbek – Dzierzązna /remiza OSP/ Dzierzązna /remiza OSP/– Soczewka – Nowy Duninów

godz. 1430

Nowy Duninów – Leśniczówka – Stary Duninów /przystanek PKS/– Wola Brwileńska /przystanek PKS/ – Brwilno Dolne /przystanek PKS/ – Soczewka /przystanek PKS /- Soczewka /szkoła/– Brwilno /przystanek KM/ –  Jastrząbek – Dzierzązna /remiza OSP/-  dł. 17.8 km.

“Mój rynek” w Nowym Duninowie.

Będziemy mieli targowisko z prawdziwego zdarzenia. Propozycja wójta, budowy takiego obiektu, znalazła uznanie wśród Radnych. Szybka decyzja, równie sprawne przygotowanie dokumentacji, wniosek do Marszałka i już w najbliższy piątek Marszałek zaprasza wójta do podpisania umowy o dofinansowanie realizacji projektu.

Samorząd Mazowsza w tym roku przeznaczył 9,4 mln zł na ten cel. W sumie wybrano do dofinansowania 12 projektów. W tej dwunastce jest gmina Nowy Duninów z projektem „Budowa targowiska gminnego „Mój rynek” w Nowym Duninowie”, jako jedyna w powiecie płockim, która wybuduje targowisko. Na liście beneficjentów jest jeszcze gmina Drobin, która przebuduje istniejące targowisko. Więcej na: ww.mazovia.pl

Wstępnie wójt zaproponował do budowy Pl. Strażacki. To tu zwyczajowo ustawiają się stoiska handlowe. Pomysł musiał ulec korekcie, ponieważ w tym obszarze, wg. planu zagospodarowania przestrzennego, mogą być posadowione miejsca parkingowe. Poza tym miejsca na handel jest mało i linie energetyczne w tym miejscu krzyżują się, co skutecznie uniemożliwia budowę takiego obiektu. Szybka korekta i wybrano najlepsze miejsce. Dwa kroki od ul. Włocławskiej i Płockiej, krok od ul. Gostynińskiej, Urzędu Gminy, przygodni lekarskiej, szkoły i posterunku policji, na działce o nr ewidencyjnym 113/1 w Nowym Duninowie.

Koszt realizacji zadania to kwota 301 916,10 PLN. Wartość dofinansowania wynosi 192 109,00 PLN.

plan targowiskaJak to będzie wyglądało? Na działce o powierzchni 1073m2 powstanie m.in. 13 miejsc parkingowych o utwardzonej nawierzchni, 16 miejsc handlowych, utwardzonych i częściowo zadaszonych, oświetlenie terenu (lampy solarne), toalety kontenerowe wraz z instalacją fotowoltaiczną. Całość zostanie ogrodzona.


 


Zgodnie z głównym celem programu miejsce to ma przede wszystkim umożliwić promocję i sprzedaż lokalnych produktów. Wg planu targowisko powstanie do czerwca 2021 r.

Nazwą „Mój rynek” opatrzone są wszystkie targowiska budowane w ramach programu uruchomionego przez samorząd województwa mazowieckiego. Jego realizacja możliwa jest dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Chaos wokół wyborów Prezydenta RP ogłoszonych i zaplanowanych na 10 maja 2020 r. nie jest niczym przyjemnym szczególnie dla tych, którzy w przygotowaniu tych wyborów biorą udział. Dziś, na dwa dni przed wspomnianą datą, samorząd gminy Nowy Duninów, tak jak inne samorządy, wie niewiele. Jedyne oficjalne informacje nadchodziły z KBW delegatura w Płocku.

logo_wybory534Dziś otrzymaliśmy komunikat Państwowej Komisji Wyborczej datowany na 7 maja 2020 r., w którym PKW informuje, że „głosowanie w dniu 10 maja 2020 r. nie może się odbyć”. W uzasadnieniu czytamy m.in.:

„[…] W dniu 16 kwietnia 2020 r. została jednak uchwalona ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695). Na mocy art. 102 tej ustawy zawieszone zostały obowiązki informacyjne wynikające z przepisów Kodeksu wyborczego, nałożone na wójtów i komisarzy wyborczych, ponadto przepisy dotyczące wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania, głosowania korespondencyjnego oraz głosowania przez pełnomocnika. […]

[…] Obowiązująca regulacja prawna pozbawiła Państwową Komisję Wyborczą instrumentów koniecznych do wykonania jej obowiązków. W związku z powyższym Państwowa Komisja wyborcza, informuje wyborców, komitety wyborcze, kandydatów, administrację wyborczą oraz jednostki samorządu terytorialnego, że głosowanie w dniu 10 maja 2020 r. nie może się odbyć. […]”.

Treść komunikatu PKW w całości znajduje się na stronie PKW: https://pkw.gov.pl/


Odpowiadając na Państwa pytania dotyczące udostępnienia Poczcie Polskiej danych ze spisów wyborców informujemy, że wójt gminy nie przekazał danych ze spisu wyborczego sporządzanego i aktualizowanego przez gminę Nowy Duninów, jako zadanie zlecone, z powodu braku podstawy prawnej do ich przekazania ww. podmiotowi. Szerokie uzasadnienie tej decyzji, poprzedzonej analizą prawną, zamieszczone zostało w piśmie adresowanym do Poczty Polskiej – otwórz plik pdf.

Go to Top