Archiwum

Off road po drogach gminy Nowy Duninów

XII Olimpiada Młodzieży Wędkarskiej za nami

Gminny Turniej Tenisa Stołowego

Absolutorium dla wójta jednogłośnie

Podczas dzisiejszej sesji Radni Gminy jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie finansowe za rok 2017 i także samo jednogłośnie udzielili Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 r. Budżet 2017 r w zakresie dochodów został wykonany w 100%, w zakresie wydatków w 99,9%.


 

IV Gminny Turniej Tenisa Stołowego.

Emocje sportowe i dobra zabawa.Tenis stołowy w wykonaniu uczestników IV Gminnego Turnieju tenisa Stołowego o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy. Wójt gminy objął imprezę honorowym patronatem.

Wójt Gminy, przewodniczący Rady Gminy i przede wszystkim GKS Fala zapraszają w niedzielę o godz. 14.00 do SP w Nowym Duninowie.


Weekend z wędkarzami

Przez dwa dni gościć będziemy wędkarzy, którzy wystartują w XII Okręgowej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Wędkarskich. W sobotę (16 czerwca) Już od godz. 7.00 w Soczewce nad jeziorem, a następnego dnia w Nowym Duninowie na boisku przy ul. Włocławskiej. Chcecie zobaczyć jak przeprowadza się trójbój spinningowy? To najlepsza okazja.


Jeśli chcecie wiedzieć więcej warto zajrzeć na stronę Okręgu Mazowieckiego – organizatora imprezy: Więcej: https://ompzw.pl/news/komunikat-nr-2-xii-okregowa-olimpiada-mlodziezy-w-sportach-wedkarskich


Zapraszamy wędkarzy i wędkarzy obserwatorów :).

 


Posiedzenie komisji RG

Trwa wspólne posiedzenie trzech komisji Rady Gminy. Omawiane są głównie tematy związane z planowaną na dzień 15 czerwca (godz. 10.00) XXVIII sesją Rady Gminy Nowy Duninów. Na sesję zaprasza Przewodniczący Rady Gminy.

Głównym punktem obrad sesji będzie sprawozdanie finansowe za rok 2017 wójta gminy i udzielenie mu w związku z tym absolutorium. Dodać należy, że zarówno RIO w Warszawie, jak i Komisja Rewizyjna RG Nowy Duninów pozytywnie zaopiniowały powyższe sprawozdanie.

 

Szczegółowy planowany porządek obrad – pobierz plik pdf.


Dobry start – wnioski od 1 lipca.

sp_duninow534Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start są przyjmowane w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie ul. Osiedlowa 1, pokój nr 1 od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku.

Wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa powyżej, pozostawia się bez rozpatrzenia.
Więcej: http://duninow.naszops.pl/n,swiadczenie-dobry-start-300

Linie energetyczne do modernizacji

Modernizacja linii energetycznych na terenie gminy Nowy Duninów trwa. Prace prowadzone są m.in. w Nowej Wsi. Znikną m.in. kable nad drogą krajową nr 62.
 
Niejako przy okazji, na zlecenie gminy zostaną zamontowane nowe oprawy oświetleniowe. Jedna, właśnie w Nowej Wsi, pozostałe (po jednej) w Dzierząznie, Środoniu i Brzezinnej Górze.
W związku z przebudową stacji transformatorowej w Nowej Wsi przez jakiś czas mogą wystąpić niedogodności związane z brakiem oświetlenia ulicznego (krótki odcinek od strony Karolewa).

Zebranie Wiejskie Brwilno Dolne – Soczewka….

Pod Honorowym Patronatem Wójta

Oszczędzajmy wodę

Diamentowy jubileusz ks. Prałata.

Drugie życie szkoły w Lipiankach

Zaplecze z salą, kuchnią, toalety. Obok boisko do piłki nożnej, które urządzali wspólnie mieszkańcy, w tym członkowie stowarzyszenia Nasze Lipianki przy wsparciu Starosty Płockiego i Wójta Gminy, a ostatnio z gruzu i zadrzewień wyłoniło się stare boisko do siatkówki. Piękny teren, na którego zagospodarowanie mają już pomysł nowi gospodarze.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik wsparł remont nowej strażnicy (dach i stolarka drzwiowa na części budynku będącej remizą). Także Starosta Płocki Mariusz Bieniek postanowił zadbać o to, żeby nowi gospodarze mogli się na początek zagospodarować. Jak mówi Radna Rady Powiatu Płockiego Ewa Kowalak, obie organizacje od dawno działają prężnie i dla lokalnej społeczności robią naprawdę dużo, więc powiatowy program “Działaj Lokalnie” jest jak najbardziej dla nich.

Wójt i Radni wzięli na siebie dużą część kosztów utrzymania, bo to w końcu świetlica wiejska, ale resztą muszą się zająć nowi współgospodarze. Cóż, teraz trzeba ten nowy dom urządzić po swojemu, a sąsiedzkie stosunku zacieśniać.


  

Zebranie wiejskie – Nowy Duninów

michalska_300Pani sołtys sołectwa Nowy Duninów oraz wójt gminy zapraszają mieszkańców sołectwa Nowy Duninów 8 czerwca o godz. 17.00 do sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie na zebranie wiejskie.
Podjęte zostaną uchwały:
1. w sprawie wydania opinii dotyczącej ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Nowy Duninów.
2. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Nowy Duninów.
Rada sołecka przedstawi też informacje dotyczące zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.
Zapraszamy

Go to Top