Archiwum

Rehabilitacja start

Blisko 80 mieszkańców gminy Nowy Duninów będzie mogło w 2021 r. skorzystać z bezpłatnej rehabilitacji leczniczej.

Wójt Gminy Mirosław Krysiak, ogłosił konkurs ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Nowy Duninów w 2021 roku”.

Program skierowany jest do osób w wieku  50 r.ż. i więcej, z rozpoznaniem choroby układu kostno-stawowego i mięśniowego.

Do programu kwalifikować będzie lekarz POZ lub specjalista rehabilitacji.

Zakłada się, że zabiegi indywidualne z fizjoterapeutą prowadzone będą przez 5 dni w tygodniu, średnio 4 rodzaje zabiegów dziennie, przez okres 2 tygodni (w sumie średnio 40 zabiegów dla każdego pacjenta).

Rehabilitacja lecznicza odbywać się będzie na podstawie wcześniej opracowanych przez fizjoterapeutę indywidualnych planów rehabilitacji.

O terminie rekrutacji do programu i realizatorze świadczeń  będziemy informować.

Przewidywany koszt realizacji programu wynosi 68 900,00 zł., z czego 76,87% środków dofinansuje Narodowy Fundusz Zdrowia.

GBP zaprasza na spotkanie z K. Zanussim

50221146_2023305601303650_2188157701257691136_oW imieniu Pani Krysi kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Duninowie oraz Oddziału Doboru i Selekcji Księgozbiorów i Działu Wojewódzkiej Sieci Bibliotek serdecznie zapraszamy na transmisję spotkania online z Krzysztofem Zanussim, które odbędzie się dziś (11 stycznia) o godzinie 17.00 w bibliotece na Koszykowej.
Relacja live ze spotkania będzie dostępna na stronie: www.koszykowa.pl

fot. Bartosz Kałużny / Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ/ źródło https://www.facebook.com/KrzysztofZanussiBlog/

Sesja budżetowa oraz najbliższe plany.

Zmiany w gospodarce odpadami

Zmiany w zakresie gospodarowania odpadami w gminie Nowy Duninów. Nowe stawki, nowe formularze deklaracji i harmonogram na rok 2021. Warto zajrzeć do Biuletynu Informacji Publicznej – zakładka Gospodarka odpadami lub kliknąć na baner po prawej stronie.

Złóż deklarację pobierz formularz:

  • DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy – pobierz plik
    DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – pobierz plik

XVI sesja Rady Gminy


Go to Top