md

md

(0 comments, 148 posts)

This user hasn't shared any profile information

Posts by md

Powszechny Spis Rolny 2020

Plakat rachmistrz 1Spis rolny rozpocznie się 1 września i potrwa do 30 listopada. Akcją objęte będą wszystkie gospodarstwa rolne (ok. 84 tys.). Jego głównym celem jest zebranie aktualnych informacji o rolnictwie w Polsce. Udział gospodarstw w spisie jest obowiązkowy.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:

  • Samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na tej stronie internetowej;
  • odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,
  • odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne

Zgłoszenia kandydatów na rachmistrzów terenowych przyjmowane będą w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie, ul. Osiedlowa 1,  do 8 lipca 2020 r.

Procedura naboru

Więcej na temat PSR

 

Komunikat

ug_infoInformujemy, że 12 czerwca 2020 r., (piątek) Urząd Gminy w Nowym Duninowie będzie nieczynny

Jednocześnie zawiadamiamy, iż dokonywanie zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych będzie możliwe tego dnia w godz. 7:00-14:00 w siedzibie Urzędu Gminy Nowy Duninów, ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów, wejście z boku budynku, parter – pokój nr 9.

Kontakt pod numerem telefonu:

512 372 519

 

Informacja

Informujemy, że 10 kwietnia 2020 r. (piątek) Urząd Gminy w Nowym Duninowie czynny będzie do godz. 11.00.

Dla powracających do Polski

Ogłoszenie

Nowy Duninów, dn. 17 marca 2020 r.

 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NOWY DUNINÓW

W związku z rosnącym zagrożeniem chorobą COVID-19 (koronawirus) w Polsce, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Mieszkańców gminy Nowy Duninów, na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. poz. 433), od środy 18 marca br. (godzina 900) do odwołania Wójt Gminy Nowy Duninów ogranicza pracę Urzędu Gminy w Nowym Duninowie do wykonywania wyłącznie zadań  niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom oraz w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

Obsługa interesantów będzie prowadzona telefonicznie lub za pośrednictwem kanałów elektronicznych w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu.

W sytuacjach pilnych i szczególnych, wymagających osobistego złożenia lub odbioru dokumentów, przy drzwiach wejściowych do Urzędu, udostępniony zostanie Punkt Obsługi Interesanta.

Interesanci obsługiwani będą pojedynczo, po uprzednim umówieniu telefonicznym z pracownikiem Urzędu.

Wszelkie niezbędne sprawy mogą być załatwione:

-drogą elektroniczną poprzez adres mailowy: ug@nowyduninow.info.pl

lub na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP: ugnowyduninow/skrytka

-za pośrednictwem operatora pocztowego

-telefonicznie pod numerami telefonów dostępnych w BIP: ugnowyduninow.bip.org.pl

 

Kasa w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie, od środy 18 marca br. będzie nieczynna do odwołania, z wyjątkiem dni zaplanowanych wypłat określonych świadczeń.

Powyższe wypłaty świadczeń będą realizowane wyłącznie w godzinach od 800 do 1100, w środę od 930 do 1230.

Wszelkie opłaty prosimy regulować poprzez bankowość elektroniczną lub za pośrednictwem banków i innych instytucji finansowych.

Punkt Kasowy w Nowym Duninowie Banku Spółdzielczego w Gostyninie, od środy 18 marca br. będzie nieczynny do odwołania.

Klienci, z usług Banku Spółdzielczego w Gostyninie mogą korzystać w jego siedzibie przy ul. Rynek 4/5, Gostynin.

Zasady obsługi interesantów przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie znajdują się na stronie Urzędu Gminy w Nowym Duninowie, w zakładce GOPS w Nowym Duninowie.

Prosimy o bieżące śledzenie komunikatów zamieszczanych na stronie Urzędu Gminy w Nowym Duninowie.

md's RSS Feed
Go to Top