km

km

(1 comments, 1259 posts)

This user hasn't shared any profile information

Home page: http://nowyduninow.info.pl

Posts by km

Bezpieczeństwo ludzi i danych to priorytet.

Spis Rolny trwa. Ze względu na sytuację epidemiczną warto rozważyć i podjąć próbę spisania się samodzielnie przez internet. Zawsze można poprosić o pomoc pracowników Urzędu Gminy.

Do tej pory w naszej gminie spisało się ponad 30% gospodarstw. To całkiem dobry wynik.

Przypominamy, że spis trwa do 30 listopada, jest obowiązkowy, przy czym państwo i państwa bezpieczeństwo jesteście w całej procedurze najważniejsi.

bezpieczeństwo podczas PSR. Grafika.

Bezpieczeństwo ludzi i danych to priorytet

 

Po pierwsze – człowiek

Ze względu na stan zagrożenia zdrowotnego Centralne Biuro Spisowe wstrzymało na początku października możliwość kontaktów bezpośrednich rachmistrzów spisowych w gospodarstwach rolnych. Jednak ze względu na liczne sygnały zgłaszane przez rolników czekających na wizytę rachmistrzów oraz gotowość pracowników statystyki do służby w warunkach zwiększonego zagrożenia, Centralne Biuro Spisowe dopuściło możliwość realizacji od 10 października wywiadów bezpośrednich. Troska o bezpieczeństwo rachmistrzów i rolników spowodowała wprowadzenie  szczególnych zasady w kontaktach z respondentami. Maseczki, żele i wywiady na otwartym terenie stały się już normą.

Użytkownik gospodarstwa rolnego, który ze względu na sytuację epidemiczną wyraża obawę przed bezpośrednim kontaktem, powinien przekazać rachmistrzowi nr telefonu w celu odbycia obowiązkowego wywiadu.

Po drugie – ochrona danych

Informacje o jednostkowych gospodarstwach rolnych zebrane podczas Powszechnego Spisu Rolnego NIE BĘDĄ NIGDZIE I NIKOMU UDOSTĘPNIANE! Gwarantują to zarówno rygorystyczne procedury prawne, jak i nowoczesna infrastruktura informatyczna statystyki publicznej.

Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej informacje statystyczne dotyczące pojedynczego gospodarstwa podlegają bezwzględnej ochronie. Dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych w formie zbiorczej. Udostępnianie lub wykorzystywanie tych danych dla innych celów niż podane w ustawie jest zabronione (tajemnica statystyczna).

Powyższy zapis oznacza, że DANYCH ZEBRANYCH OD UŻYTKOWNIKA GOSPODARSTWA NIE MOŻNA UDOSTĘPNIAĆ NIKOMU – nawet organom ścigania i prokuraturze!!!

Zapis o tajemnicy statystycznej obowiązuje też wszystkich rachmistrzów! Przed podjęciem pracy przy spisie rolnym złożyli oni przysięgę, w której zobowiązali się do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Jej złamanie grozi poważnymi konsekwencjami prawnymi – nawet karą pozbawienia wolności do lat 3!

Bezpieczne metody zbierania i przechowywania danych

Dane spisowe są zbierane w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Zarówno samospis internetowy, jak i spis przez telefon, odbywają się za pośrednictwem nowoczesnych i odpowiednio zabezpieczonych systemów teleinformatycznych.

Bezpieczne są też dane zgromadzone i przechowywane w bazach statystyki publicznej. Dostęp do nich mają jedynie upoważnieni pracownicy statystyki publicznej. Podmiotom zewnętrznym te dane są przekazywane jedynie w formie zbiorczej, gdzie nie można zidentyfikować pojedynczego gospodarstwa.

Warto więc porzucić wszelkie wątpliwości związane z bezpieczeństwem udziału w spisie rolnym i wypełnić obowiązek spisania się jak najszybciej.

Więcej informacji: https://spisrolny.gov.pl/

Ankieterzy są już w terenie.

Jakiś czas temu informowaliśmy o rozpoczynającej się inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie naszej gminy (http://nowyduninow.info.pl/?p=10889). Ankieterzy, zabezpieczeni w środki ochrony i przeszkoleni w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa, są już w terenie i pukają do kolejnych drzwi. Ze względu jednak na stan epidemiczny w kraju prosimy państwa o skorzystanie z dostępnych narzędzi: wypełnienia i przesłania ankiety w wersji elektronicznej (http://ankietanowyduninow.pl).


zdj. rok 2013/2014 – zmodernizowano kotłownie w budynku komunalnym w Nowym Duninowie, a następnie w szkołach w Nowym Duninowie i w Soczewce.


Wójt Gminy Nowy Duninów informował już, ale raz jeszcze powtórzymy – prowadzona właśnie inwentaryzacja wynika z obowiązku i jest w całości finansowana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”

Szerzej o tym w dołączonej ulotce – pobierz ulotkę.

Prócz obowiązku, zabieg ten pozwoli samorządowi gminy zaplanować i oszacować ewentualne koszty wymiany źródeł ogrzewania u mieszkańców.


W wyniku przeprowadzenia przez Gminę zapytania ofertowego na wykonanie inwentaryzacji, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy WM Development z Lublina. W dniu 7 października 2020 podpisaliśmy z w/w firmą umowę na wykonanie zadania.

Inwentaryzację przeprowadzą ankieterzy firmy WM Development. Osoby te będą posiadać imienne upoważnienia z numerem pesel, podpisane przez Wójta Gminy Nowy Duninów, a także środki ochrony osobistej ze względu na panującą obecnie pandemię COVID-19.

Wiarygodność ankieterów oraz uzyskanie dodatkowych informacji będzie można uzyskać  w Urzędzie Gminy Nowy Duninów pod   24/2610236 wew. 110 w godz. od 7.00 – 15.00, w środy od 9.00 do 17.00.

ANKIETA ONLINE do wypełnienia znajduje się na stronie internetowej: http://ankietanowyduninow.pl – wejdź i wypełnij. Pomoc uzyskacie państwo pod nr telefonu: 507 048 330.

WAŻNE !

Jeżeli nie macie państwo możliwości udzielenia informacji osobom przeprowadzającym inwentaryzację lub wypełnienia ankiety online, można pobrać ankietę w formacie pdf – pobierz, wypełnić ją ręcznie, zeskanować i wysłać drogą elektroniczną na adres e-mail: ankietanowyduninow@onet.pl

Niebawem remonty dróg

Najbliższe plany? Mniejsze i większe remonty dróg. Wykonaliśmy mały rekonesans dróg gminnych. M.in. tych, które były zgłaszane do wójta przez mieszkańców do remontu. Od przyszłego tygodnia wykonawca rozpocznie także prace na drodze w Lipiankach, Brwilnie, Soczewce, na ul. Krótkiej w Nowym Duninowie.


Spis rolny – częściowo przywrócono wywiady bezpośrednie.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez rolników, a także gotowość znacznej części rachmistrzów do pracy w terenie w trudnych warunkach epidemicznych, od soboty 10 października w gminach na Mazowszu i w całej Polsce będzie możliwość spisania gospodarstwa rolnego podczas wywiadu bezpośredniego. ZACHOWANE BĘDĄ WSZYSTKIE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMICZNEGO!


rachmistrz - telefon, wywiad bezpośredni_534


Spis metodą wywiadu bezpośredniego może być prowadzony pod warunkiem zachowania standardowych zaleceń sanitarnych zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Aktualne zasady i ograniczenia znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia.

Rachmistrze będą bezwzględnie dbać o zachowanie dystansu społecznego, a także realizować obowiązek zakrywania ust i nosa podczas pracy z respondentami. Identyczne zasady bezpieczeństwa musi również zachować użytkownik gospodarstwa rolnego, który zgodzi się na wywiad bezpośredni.

Rachmistrze, którzy będą prowadzić wywiady bezpośrednie, robią to z własnej, nieprzymuszonej woli. Osoby, które nie zgłosiły chęci prowadzenia wywiadów w terenie, będą kontynuować pracę jako rachmistrze telefoniczni.

Rachmistrz samodzielnie decyduje, czy realizuje spis przez telefon czy też bezpośrednio u respondenta. W przypadku wywiadu w terenie zaleca się, jeśli to możliwe, przeprowadzanie go w terenie otwartym. Jeśli rachmistrz wybierze opcję spisu telefonicznego, zadzwoni do rolnika z numeru: 22 279 99 99 lub 22 666 66 62.

Decyzję o wywiadzie bezpośrednim rachmistrz podejmuje tylko wtedy, gdy:

  1. a) w okresie ostatnich 14 dni on lub bliskie mu osoby nie przebywały w rejonach transmisji koronawirusa (lista krajów publikowana codziennie na www.gis.gov.pl),
  2. b) w okresie ostatnich 14 dni on lub bliska mu osoba nie miała kontaktu z osobą, u której potwierdzono zakażenie koronawirusem SARS CoV-2,
  3. c) nie przebywał na kwarantannie lub ktoś z jego bliskich nie jest lub nie był objęty kwarantanną,
  4. d) jeśli nie występują u rachmistrza objawy takie jak: gorączka powyżej 38 °C, kaszel czy uczucie duszności (trudności w nabraniu powietrza).

Jeżeli respondent nie chce udzielić informacji w wywiadzie bezpośrednim, powinien podać rachmistrzowi numer telefonu i termin, w którym można przeprowadzić wywiad przez telefon.

Wywiad bezpośredni nie może być prowadzony z użytkownikami gospodarstw rolnych objętymi kwarantanną i izolacją domową. W przypadku gdy rachmistrz pozyska informację, że użytkownik gospodarstwa rolnego jest objęty kwarantanną lub izolacją domową, wywiad musi być przeprowadzony przez telefon.

Każdy rachmistrz posiada imienną legitymację ze zdjęciem. Rolnik może też sprawdzić tożsamość rachmistrza na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/ oraz pod numerem infolinii spisowej  (22) 2799999.

 

Kolejne obostrzenia związane z epidemią.

ug_infoNowe zasady profilaktyki przeciw COVID-19 i kolejne powiaty w strefie czerwonej: https://www.gov.pl/…/nowe-zasady-profilaktyki-przeciw….
Powiat płocki pozostaje w strefie żółtej, jednak powiat włocławski to już strefa czerwona. Warto o tym pamiętać, bo bezpośrednio nim graniczymy. Zachowajmy ostrożność w kontaktach. Nie narażajmy innych i siebie
========================
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku z dnia 15.10.2020r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie Płocka i powiatu płockiego związaną z koronawirusemSARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19: http://plock.psse.waw.pl/…/Kor…/Komunikat_15_10_2020.pdf
km's RSS Feed
Go to Top