km

km

(0 comments, 704 posts)

This user hasn't shared any profile information

Home page: http://nowyduninow.info.pl

Posts by km

Pomoc żywnościowa.

ug_info19 i 20 marca 2018 r. będzie można odebrać żywność, którą dysponuje GOPS w Nowym Duninowie. Pomoc ta udzielana jest w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2017. Dystrybucja artykułów żywnościowych odbywa się w ramach dotychczasowej współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Zarządem Rejonowym w Bielsku.

Więcej informacji: http://duninow.naszops.pl/n,informacja-4

Głosujemy na Marszałka

Pomysł wart “WOW!”

Mowa o koncepcji budowy skateparku przy szkole w Nowym Duninowie. W miejscu, gdzie kiedyś planowano lodowisko. Ale, że zimy u nas są, jakie są, może uda się zrobić dla dzieciaków coś, na co czekają.
“W tej chwili mamy tylko pomysł – mówi wójt. W najbliższym czasie będę na ten temat rozmawiał z kolegami Radnymi. Jeśli po tych rozmowach, nie odstąpimy od realizacji koncepcji budowy skateparku, wystąpię do Marszałka Województwa Adama Struzika o wsparcie finansowe. Bez jego pomocy pomysł długo pozostanie pomysłem.”

Witamy księdza Jerzego.

Wiosenny problem z drogami

II Cross Duathlon Leśne Wydmy

Gospodarze sołectw

 

soltysi2018_534


Zatrudnimy konserwatora

ug_mk534Wójt Gminy Nowy Duninów zatrudni pracownika na stanowisko konserwatora sieci wodno-kanalizacyjnych w Referacie Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie.

Umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony.

Wymagania: wykształcenie średnie lub zawodowe.

Preferowany kierunek: monter instalacji sanitarnych.

Zakres obowiązków obejmuje w szczególności:

  • obsługa, konserwacja oraz usuwanie drobnych awarii kotłowni w budynku komunalnym;
  •  obsługa, konserwacja oraz usuwanie drobnych awarii oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody w Nowym Duninowie i Duninowie Dużym wraz z ujęciami wody;
  •  obsługa, konserwacja oraz usuwanie drobnych awarii pompowni strefowych w miejscowościach Nowy Duninów, Wola Brwileńska, Soczewka i Popłacin.

Szczegółowych informacji udzieli Państwu Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Pan Krzysztof Piłatowicz pod nr tel. 24/2610236 wew. 110 lub 600 970 780.

Dzień Sołtysa – 11 marca.

Na co dzień zabiegani i zapracowani. Swój czas muszą tak zorganizować, żeby starczyło go jeszcze dla sąsiadów i ich ważne sprawy. Starają się jak mogą żeby mieszkańcy ich sołectwa mieli wszystko to, czego potrzebują, a nawet więcej.

Nie jest łatwo być sołtysem w dzisiejszych czasach, a jednak naszych 13 sołtysów daje sobie doskonale radę z wypełnianiem tej roli. Wspierają ich członkowie Rad Sołeckich, mieszkańcy i Radni. Mocno współpracują z nimi członkowie lokalnych organizacji pozarządowych. To właśnie współpraca buduje sukcesy sołectw.

Panie sołtyski i Panowie sołtysi z gminy Nowy Duninów, gorąco Wam dziękuję za to, że jesteście i mocno angażujecie się w sprawy swoich lokalnych społeczności. Każdemu wójtowi życzyłbym takich sołtysów, jakich Wy.

Zarówno ja, jak i Radni Gminy będziemy Was wspierać w realizowaniu inicjatyw, które podejmujecie. Życzę Wam i członkom Rad Sołeckich jeszcze większego zaangażowania mieszkańców Liczę też na to, że uda się wzmocnić rolę sołectw tak, by miały szersze uprawnienia np. w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków na wykonywanie planowanych przez wspólnoty lokalne zadań.

Wszystkim sołtysom, naszym sąsiadom bliższym i dalszym, życzę wielu sukcesów i radości z ich osiągania.

Mirosław Krysiak

Wójt gminy Nowy Duninów

Sołtysi i Rady Sołeckie w kadencji 2015 – 2019.

 

Lp Sołectwo Imię i nazwisko sołtysa Rada sołecka
1 Brwilno Janina Figiel  Krysiak Paweł, Kamionka Kazimierz, Dalewski Stanisław
2 Popłacin Piotr Błaszczak  Chyba Waldemar, Jatkowska Teresa, Błaszczak Agnieszka, Rogulska Katarzyna, Zawadzka Halina
3 Dzierzązna Barbara Gątarek  Filińska Jolanta, Gątarek Jacek, Kieplin Damian, Myzia Wojciech, Szymański Marek
4 Brwilno Dolne – Soczewka Zofia Garwacka  Boguszewska Zofia, Lewandowski Tadeusz, Misiak Zofia, Podleśny Paweł, Turowski Władysław
5 Wola Brwileńska Maria Stefańska  Redlińska Ilona, Kalwas Wojciech, Bartosiak Elżbieta
6 Stary Duninów Anna Kalwasińska  Augustyniak Alicja, Grzela Renata, Janowska Agnieszka
7 Nowy Duninów Teresa Michalska  Szymańska Mirosława, Szymborski Andrzej, Kościeszyński Marek
8 Karolewo – Nowa Wieś Wojciech Kijek  Tomaszewska Iwona, Lewicka Krystyna, Żółtowski Grzegorz
9 Kamion – Grodziska   Dariusz Woźnikowski  Rzegocka Aneta, Piątkowska Agnieszka, Lewandowski Marian
10 Środoń – Brzezinna Góra Halina Oczkiewicz  Bróździńska Zofia, Frątczak Ewa, Kubicki Władysław
11 Trzcianno – Jeżewo Halina Zalewska  Ciesielski Radosław, Perczyńska Maria, Stawicki Waldemar, Zaremba Wojciech
12 Duninów Duży Anna Chrabąszcz  Suwała Stanisław, Szulczewska Joanna, Durma Jarosław
13 Lipianki Stanisław Starzyński  Gajewski Zbigniew, Kędzierska Teresa, Nowacka Marzena

 

 


Do gorących życzeń i podziękowań za współpracę dołączają się pracownicy Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Pani Kierownik GOK. Życzymy Wam dużo cierpliwości i jeszcze więcej zdrowia.

Wszystkiego najlepszego drogie Panie

dzien_kobiet_zyczeniawer2_534

“Mazowsze serce polski” – nasze Mazowsze.

Parafia Soczewka ma nowego administratora.

Ks. Marek Kardasz odchodzi do parafii Bożewo. Nowym administratorem parafii Soczewka został ks. Jerzy Jakubowski.


Dzień Otwarty w przedszkolu

Apteka czynna

Walne Sprawozdawcze

Jak informuje Prezes Nadwiślańskiego Stowarzyszenia w Woli Brwileńskiej Elżbieta Bartosiak Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia zaplanowano na 17 marca br. To ostatnie Zebranie zamykające rok 2017 w naszych organizacjach pozarządowych.

O ostatnich dwóch, tj. w GKS Fala w Nowym Duninowie oraz w OSP Lipianki napiszemy niebawem. Dziś zapraszamy do obejrzenia zdjęć i filmów na FB. Dla tych, którzy konta na FB nie mają przygotujemy specjalną fotogalerię.

Dziś tylko kilka zdjęć:

 km's RSS Feed
Go to Top