km

km

(0 comments, 442 posts)

This user hasn't shared any profile information

Home page: http://nowyduninow.info.pl

Posts by km

Druh Mirosław Jerzy Świetlik odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi.

Odznaczenie to odebrał dziś z rąk Wicewojewody Artura Standowicza. Towarzyszył mu Wójt Gminy Mirosław Krysiak.

Druha Mirosława Świetlika znają doskonale mieszkańcy Nowego Duninowa, ale warto przypomnieć:

Urodził się 8 kwietnia 1941 roku. W 1973 roku wstąpił do Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Duninowie, w tym samym roku ukończył kurs prezesów i wiceprezesów Ochotniczych Straży Pożarnych. Od 1979 do 1983 roku pełnił funkcję Komendanta Gminnego ZOSP RP w Nowym Duninowie. W 1982 roku podczas powodzi, która dotknęła ówczesne województwo płockie i Gminę Nowy Duninów brał udział w akcji ratunkowej. Mimo iż sam mieszkał na zagrożonym terenie, czuwał nad bezpieczeństwem innych mieszkańców gminy.

Następnie po powodzi jako zawodowy stolarz pracował przy niwelowaniu negatywnych skutków powodzi, przy odbudowie remizy strażackiej która została całkowicie zalana i zniszczona. Za swoja pracę zawodową w 1985 roku został odznaczony przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych Złotą Odznaką – zasłużony dla budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych.

Od 1986 roku do chwili obecnej pełni funkcję Sekretarza w Ochotniczej Straży Pożarnej w  Nowym Duninowie. Od 2007 roku pełni funkcję Skarbnika w Zarządzie Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Nowym Duninowie.

To wieloletni, aktywny działacz OSP. W swoim życiorysie strażaka ma wiele wyjazdów do pożarów i innych zdarzeniach. Dziś doświadczeniem i wiedzą dzieli się z młodymi. Wspiera ich i co wcale nie jest takie oczywiste, świetnie się z nimi rozumie.

Gratulujemy serdecznie i życzymy druhowi Mirosławowi Świetlikowi dużo zdrowia i nieustającego uśmiechu.

Zarejestruj się i otrzymuj najważniejsze informacje.

Wójt gminy Bielsk nominowany na Wójta Roku 2016

Nowy przewoźnik Płock – Nowa Wieś.

Od 22 marca na trasie Płock – Nowy Duninów – Nowa Wieś będą kursowały busy nowego przewoźnika. Prosimy o zapoznanie się z ofertą.

duninow_rozklad_prom534

Kto pomoże sfinansować Twój projekt?


Policja apeluje o rozwagę.

krajowa_wypadki534Droga krajowa nr 62 to nasz główny szlak komunikacyjny.  Nie trzeba prowadzić żmudnych obserwacji żeby wiedzieć, że ruch jest coraz większy. Wprowadzono m.in. ograniczenia prędkości w terenie zabudowanym, światła pulsujące na przejściach dla pieszych w Nowym Duninowie, ale okazuje się, że ostrożności nigdy za wiele.

Na prośbę Kierownika Posterunku Policji w Nowym Duninowie zwracamy się z apelem do użytkowników drogi o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego oraz zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się pieszych i kierujących pojazdami, nie tylko w terenie zabudowanym, ale również na odcinku Soczewka – Popłacin. Tu właśnie policja notuje coraz więcej zdarzeń drogowych.

Sołtysom życzymy wszystkiego najlepszego.


“Z okazji Dnia Sołtysa wszystkim gospodarzom 13 sołectw gminy Nowy Duninów oraz członkom Rad Sołeckich pragnę gorąco podziękować za wielkie zaangażowanie w sprawy społeczności lokalnych. Jesteście dobrymi gospodarzami i sąsiadami. Wyjątkowymi ludźmi, którzy nie skupiają się wyłącznie na swoich potrzebach. To rzadka wciąż cecha. Dzięki Wam jednak coraz więcej w naszej gminie ludzi, którzy patrzą szerzej, czują potrzeby innych, angażują się w sprawy lokalne.

Mam nadzieję, że przez kolejne lata będziemy mogli wspólnie budować przyszłość naszej gminnej wspólnoty, że wciąż będziemy mogli mieć wpływ na to jak wygląda nasze otoczenie i jak się w nim żyje.

Raz jeszcze, w imieniu samorządu gminy Nowy Duninów dziękuję Wam i życzę wielu sukcesów, dobrych pomysłów i siły, by je zrealizować.”

Mirosław Krysiak

Wójt Gminy Nowy Duninów


Do ciepłych słów Wójta kierowych do Sołtysów i Rad Sołeckich przyłączają się Radni Gminy Nowy Duninów oraz pracownicy Urzędu Gminy, GOPS-u i GOK-u. Wszystkiego najlepszego.


W Biuletynie Informacji Publicznej znajdziecie Państwo składy osobowe Rad Sołeckich: http://ugnowyduninow.bip.org.pl/?tree=44,So%C5%82ectwa

Co w Lipiankach?

Są ustalenia dotyczące przyszłości nieruchomości po szkole w Lipiankach. Mieszkańcy opowiedzieli się za sprzedażą budynku z wydzieleniem m.in. części działki, na której stoi pomnik oraz część, na której zorganizowano boisko. Dochód ze sprzedaży nieruchomości, wg. ustaleń z mieszkańcami, ma być przeznaczony na realizację inwestycji zlokalizowanej w Lipiankach.

Remonty dróg rozpoczęte

Rozpoczęliśmy wiosenne naprawy dróg gminnych. Na razie tylko w miejscach najtrudniejszych i w niewielkim zakresie, tj. punktowe uzupełnienia nawierzchni dróg miękkich lub ich miejscowe profilowanie. W przyszłym tygodniu zostanie wybrany dostawca kruszywa niezbędnego do dalszych napraw. Zaraz potem, o ile oczywiście warunki pogodowe pozwolą, wójt wyśle sprzęt w teren.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Referatu Rozwoju Gospodarczego w UG (tel. 24/261 02 36 wew. 110).

Co dalej ze szkołą w Lipiankach

Dziś (9 marca) o godz. 18.00 w budynku szkoły w Lipiankach odbędzie się zebranie Wójta Gminy z mieszkańcami sołectwa Lipianki. Tematem głównym będzie debata nad przyszłością nieruchomości po szkole filialnej w Lipiankach.
Wójt Gminy prosi o liczne przybycie i udział w debacie. Warto samemu decydować o swoim najbliższym otoczeniu.

Budowa drogi gminnej w m. Lipianki. Jest ciąg dalszy.

Mowa o odcinku w ciągu drogi gminnej łączącej się z drogą powiatową, łączącej Lipianki z Baruchowem, gminę Nowy Duninów z gminą Baruchowo, województwo mazowieckie z kujawsko – pomorskim. Z drogi tej korzystają intensywnie nie tylko mieszkańcy obu gmin, ale również goście odwiedzający jezioro Skrzyneckie.

W styczniu 2017 roku został złożony wniosek o dofinansowanie projektu z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Wójt wnioskuje do Marszałka Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie 50% wartości planowanych prac, która wg. kosztorysu wynosi 266.787,74zł. Mamy potwierdzenie, że wniosek przeszedł pomyślnie etap oceny formalnej.

Planowany termin zakończenia prac w miesiącu październiku 2017r. Zakres rzeczowy zakłada wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego oraz nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej dogi o długości 340 mb, szerokość nawierzchni od 3,5 do 5m z utwardzonym poboczami szerokości 0,75 m.

Babski wieczór już w piątek.

babski_wieczor534


W organizację tego spotkania włącza się coraz więcej Pań i Panów. W tym roku Radna Ewa Kowalak, Radni Rady Gminy Nowy Duninów, Wójt Gminy także zapowiadają swój udział. Za ich sprawą oraz za sprawą przedsiębiorczej koleżanki z Woli Brwileńskiej będzie można zrobić sobie okazjonalne fotki w foto budce. Może być ciekawie i śmiesznie. Na pewno będzie przyjemnie. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.

W poniedziałek natomiast zapraszamy do ćwiczenia kręgosłupów. Szczegóły jutro.

dzien_kobiet_2017_534


Drogie Panie, ludzkość wiele Wam zawdzięcza. Każdego dnia dokonujecie rzeczy często niemożliwych. Nie potraficie myśleć wyłącznie o sobie. Trudno Wam dorównać i pewnie nie dorównamy, ale każdy z nas, na swój sposób, próbuje Was wspierać. Pamiętajcie o tym.

Z okazji Dnia Kobiet życzymy Wam wielu radości, spełnienia, dni bez trosk, a wokół życzliwych ludzi. Takich, którzy nie wątpią w Wasz rozsądek i inteligencję, ale wspierają w zaspokajaniu Waszych potrzeb, spełnianiu marzeń i pragnień.

Mirosław Krysiak i Andrzej Pietrzak

Trwa rekrutacja.

W połowie marca br. przedszkolaki, nauczyciele oraz Pani Dyrektor zapraszają dzieci i rodziców na dzień otwarty do szkoły w Nowym Duninowie. Rozpoczyna się rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klasy I.


Szczegóły dotyczące rekrutacji – Pobierz plik pdf. – Oddziały przedszkolne.

Do dnia 15 kwietnia 2017r. podane zostaną kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, dla której organem prowadzącym jest gmina Nowy Duninów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria, na rok szkolny 2017/2018.


Szczegóły dotyczące rekrutacji – klasa I – pobierz plik pdf.

Do dnia 15 kwietnia 2017r. podane zostaną kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, do I klasy publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest gmina Nowy Duninów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria, na rok szkolny 2017/2018.

Zapraszamy na casting wędkarski.

Lody ruszyły, synoptycy zapowiadają ciepłe dni. Za chwilę wrócą do nas wędkarze. Zanim jednak spotkamy się nad wodą, warto poćwiczyć „na sucho”, sprawdzić swoje umiejętności, nauczyć się czegoś nowego. A będzie okazja. 1 marca o godz. 15.30 na Sali gimnastycznej w Nowym Duninowie odbędzie się nabór do szkółki wędkarskiej. Można będzie sprawdzić swoje umiejętności i będzie można zapisać się na dalsze zajęcia, które organizowane będą w Nowym Duninowie i ewentualnie w Soczewce.

Organizatorem jest Koło PZW 114 „Mazowsze” oraz Gminny Ośrodek Kultury.


“Zachęcamy wszystkich, którzy chcą wiedzieć więcej o wędkowaniu do udziału w środowym spotkaniu, a później w zajęciach z Panem Michałem. Mamy nadzieję, że na zawodach wrześniowych o puchar Wójta Gminy Nowy Duninów nasi mieszkańcy pokażą co potrafią. Dla kadetów gminnej szkółki przewidziałem nagrody specjalne.”

Mirosław Krysiak

km's RSS Feed
Go to Top