• VIII Gminny Turniej Sołectw

XII Sejmik Turystyczny Województwa Mazowieckiego

Unijne pieniądze na Mazowszu, czyli u nas

Tablica z numerem domu – ważna rzecz!

Fundusz sołecki 2019 na start.

W imieniu sołtys Zofia Garwacka oraz sołtys Teresy Michalskiej zapraszamy mieszkańców na zebranie
————
zdjęcie zrobione podczas Jarmarku 2018

soltysi246_2018_09_01_org_ug

Parcelowa będzie budowana?

 


Praca w zastępstwie Kierownika GOPS

WÓJT GMINY NOWY DUNINÓW ZATRUDNI NA ZASTĘPSTWO KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM DUNINOWIE.

powiązane pliki:

  • Ogłoszenie o naborze – pobierz plik
  • Kwestionariusz osobowy – pobierz plik
  • Klauzula informacyjna RODO – pobierz plik
  • Zgoda na przetwarzanie danych – pobierz plik
  • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe pobierz plik

Serce gminy dla Patryka

Stypendia szkolne

Przejdź do zakładki: STYPENDIA/ ZASIŁKI: http://nowyduninow.info.pl/?page_id=4676. 

17 tys. dla OSP

W ubiegłym tygodniu Wójt podpisał umowę z Ministrem Sprawiedliwości o dofinansowanie zakupu doposażenia dla naszych trzech OSP. Wniosek opiewał na kwotę 17 tys. zł z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego, w tym m.in. na zakup automatycznego defibrylatora i toreb ratowniczych. Kwota ta pokrywa w 99 % koszty zakupu sprzętu.
Co roku nasze Ochotnicze Straże Pożarne otrzymują wsparcie od Marszałka Województwa Mazowieckiego, a w ostatnich latach również od Starosty Płockiego. Także przedstawiciele innych instytucji, takich jak PZU, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, MSWiA – mówi wójt – wspierają samorząd w utrzymaniu na wysokim poziomie lokalnych OSP. Trudno nie wspomnieć o mieszkańcach. Oni też nie zapominają o strażakach, nawet podczas składania PIT-ów. Z naszego 1% można uzbierać całkiem pokaźną sumę.
Skąd takie zaangażowanie w wsparcie funkcjonowania strażaków ochotników? Dziś każdy wie że wyposażenie w specjalistyczny sprzęt, w tym szczególnie sprzęt ratowniczy poprawia sprawność działań, jakie podejmują nasze straże w czasie akcji ratowniczych, a tym samym nasze bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo nas – zwykłych ludzi.Dożynki Powiatu Płockiego

Dożynki 2018 Plakat DRUKok

Jarmark Duninowskie Święto Plonów

Zaczynamy o godz. 14.30. Następnie: dobre, albo jeszcze lepsze jadło, świetne napitki i dużo strawy dla ducha. Przy okazji możemy zrobić coś dla kogoś, czyli dla Patryka. Jak tu nie iść w sobotę do portu w Nowym Duninowie. No, może niekoniecznie iść. Można przyjechać.
Program:
godz. 14.30 – Plenerowa Msza Święta dziękczynna.
godz. 15.40 – Powitanie gości i wystąpienia okolicznościowe.
godz. 16.00 – Prezentacja sołectw i stowarzyszeń z terenu gminy Nowy Duninów.
ok. godz. 17.00 – Rozstrzygnięcie konkursu „Najsmaczniejsza potrawa z darów lasu i Wisły”
od godz.17.00 – Degustacje przysmaków i produktów regionalnych na stoiskach sołeckich i stowarzyszeń z terenu gminy Nowy Duninów oraz dożynkowa grochówka dla wszystkich gości.
od godz. 17.15 – „Serce Gminy dla Patryka” – akcja charytatywna, w tym: parada quadów, licytacje, mecz piłki siatkowej o Puchar Wójta Gminy Nowy Duninów, występy i koncerty solistów i zespołów muzycznych, koncert orkiestry dętej.
godz. 20.00 – 2.00 – Zabawa taneczna z zespołem AWANGARDA.
ok. godz. 21.15 – „Światełko dla Patryka”.


plakat_jarmark_2018_534

Turniej siatkówki – zagraj!

Zgłoś swoją drużynę do Turnieju:

ZGŁOŚ DRUŻYNĘ:
tel. : 512 897 607
FB: @gminanowyduninow
e-mail: promocja@nowyduninow.info.pl


 

Ruszają bezpłatne szczepienia

Serce Gminy dla Patryka

Sesja Rady Gminy

sesja_sierpien2018_534Trwają obrady sesji Rady Gminy zwołanej na wniosek Wójta. Sesja odbywa się poza ustalonym terminarzem, bo jest kilka pilnych spraw wymagających uwagi naszych Radnych. Wójt dziś przedstawił projekty uchwał m.in. w sprawach: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i uchwale Budżetowej na rok 2018 oraz dotyczących maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż alkoholu i odstępstw od zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych. Jest też projekt zmiany uchwały dot. współfinansowania drogi powiatowej do Grodzisk.

 

Go to Top