• Duninowskie Święto Plonów pod Honorowym Patronatem Starosty Płockiego

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego

rada_RG2019_534Na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego Radni m.in. w terenie sprawdzili stan dróg i rowów melioracyjnych. Na zdjęciu tuż przed wyjazdem w teren.

Analizowano też możliwości budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, a ocenie poddano realizację funduszy sołeckich, zabytków i miejsc pamięci narodowej.

Ostatni dzień na podjęcie decyzji

Jeśli ktoś chciałby zamieszkać w Dzierząznie lub w Lipiankach, dziś jeszcze może wpłacić wadium i przystąpić w piątek do przetargu. To ostatni dzień na podjęcie decyzji.
18 października przetargi.
==
Więcej u pracownika Urzędu Gminy pod nr tel. 512 372 517 i w Biuletynie Informacji Publicznej.


Rocznica wybuchu II wojny światowej

2019-10-10_124801


26 września uczniowie szkół w Nowym Duninowie i Soczewce, wsparci przez swoich nauczycieli, wspominali rok 1939, tamtych ludzi i tamte okrutne zdarzenia. Warto obejrzeć fotoreportaż i film będący skrótem uroczystego apelu w SP w Soczewce. My też powinniśmy pamiętać.

Uczniom i nauczycielom oraz ks. prałatowi Andrzejowi Kondrackiemu gorąco dziękujemy.


Obejrzyj fotoreportaż

Obejrzyj film

Pamiętaj


Mini Regaty “Optymistów”

W sejmie

Go to Top